Browse Category by Yleiset Uutiset
Yleiset Uutiset

Opiskelijoiden heikentyneet matematiikan perustaidot huolestuttavat alan AMK-opettajia

Ammattikorkeakoulujen talousmatematiikan ja kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien opettajat kokoontuvat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kouvolan kampukselle 16.–17.5.2019. Seminaarissa käsitellään opetettaviin aineisiin ja opettajantyöhön liittyviä ajankohtaisia asioita.

– Suurimmaksi huolenaiheeksi on noussut opiskelijoiden heikentyneet perustaidot matematiikassa. Muita teemoja ovat muun muassa matematiikan ja tilastotieteen opintojaksojen sisältöjen yrityslähtöisyys, lähiopetuksen ja verkko-opetuksen välinen suhde. Myös opinnäytetöiden laatuasiat otetaan esille, tapahtuman ideoinut lehtori Tommi Salmela Xamkin Kouvolan liiketalouden yksiköstä kertoo.

Tapaamiselle on myös sosiaalista tilausta, sillä edellinen kokoontuminen oli vuonna 2003. Alan opettajat kokevat verkostoitumisen ja kokemusten vaihtamisen tärkeäksi. Tarkoituksena on, että tapahtuma järjestettäisiin tulevaisuudessa säännöllisesti, vuoden tai kahden välein.

Yleiset Uutiset

Opetus- ja tutkimusalan väki rynni eduskuntaan

– Kasvatus- ja opetusalalla sekä tutkimustehtävissä toimivia valittiin eduskuntaan selvästi enemmän kuin edellisissä vaaleissa, yhteensä yli 30. OAJ onnittelee paikkansa uusineita ja uusia koulutusmyönteisiä kansanedustajia. Tulemme pitämään heihin tiiviisti yhteyttä ja antamaan heidän työlleen tukea, OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka toteaa.

Eniten paikkoja eduskuntavaaleissa lisäsivät puolueet, jotka vaativat koulutukseen panostamista ja kritisoivat leikkauksia.

– OAJ edellyttää, että tällä kertaa koulutuslupaukset myös lunastetaan. Kansa antoi vaaleissa vahvan tuen koulutukselle, kasvatukselle ja tutkimukselle. Jo hallitustunnustelijan on edellytettävä hallitukseen pyrkiviltä puolueilta, että niillä on valmiutta investoida koulutukseen. Vaalitulosta on kunnioitettava,  Misukka tähdentää.

– Erityiskiitos kuuluu OAJ:n kenttäväelle, joka oli vahvasti liikkeellä ennen vaaleja ja kampanjoi koulutuksen puolesta. Tällä työllä on vaikutuksensa myös tulevissa hallitusohjelmaneuvotteluissa, Misukka uskoo.

Eduskuntaan valitut opettajataustaiset kansanedustajat, yht. 23. Listan perässä tutkimustaustaisia kansanedustajia.

Ehdokas Vaalipiiri Puolue
Hopsu, Inka* Uudenmaan vaalipiiri Vihreät
Virta, Sofia* Varsinais-Suomen vaalipiiri Vihreät
Huhtasaari, Laura Satakunnan vaalipiiri PS
Kiuru, Krista Satakunnan vaalipiiri SDP
Heinonen, Timo Hämeen vaalipiiri Kokoomus
Kemppi, Hilkka* Hämeen vaalipiiri Keskusta
Gustafsson, Jukka Pirkanmaan vaalipiiri SDP
Kiuru, Pauli Pirkanmaan vaalipiiri Kokoomus
Ovaska, Jouni* Pirkanmaan vaalipiiri Keskusta
Satonen, Arto Pirkanmaan vaalipiiri Kokoomus
Järvinen, Heli Kaakkois-Suomen vaalipiiri Vihreät
Kymäläinen, Suna Kaakkois-Suomen vaalipiiri SDP
Mäkisalo-Ropponen, Merja Savo-Karjalan vaalipiiri SDP
Kivisaari, Pasi* Vaasan vaalipiiri Keskusta
Mäenpää, Juha* Vaasan vaalipiiri PS
Ollikainen, Mikko* Vaasan vaalipiiri rkp
Risikko, Paula Vaasan vaalipiiri Kokoomus
Sankelo, Janne* Vaasan vaalipiiri Kokoomus
Urpilainen, Jutta Vaasan vaalipiiri SDP
Honkonen, Petri Keski-Suomen vaalipiiri Keskusta
Kinnunen, Mikko* Oulun vaalipiiri Keskusta
Mattila, Hanna-Leena Oulun vaalipiiri Keskusta
Tynkkynen, Sebastian* Oulun vaalipiiri PS
* uusi kansanedustaja

Tutkimusalan taustaa on mm. helsinkiläisillä vasemmistoliiton Veronika Honkasalolla, vihreiden Outi Alanko-Kahiluodolla, Atte Harjanteella, Mari Holopaisella ja Maria Ohisalolla, Pirkanmaan kokoomuslaisella Anna-Kaisa Ikosella ja perussuomalaisten Sakari Puistolla sekä uusmaalaisella kokoomuksen Ruut Sjöblomilla.

Yleiset Uutiset

Video: Kurkkaa Pietarsaaren uuteen Kielikylpykouluun

Ihanat, tuoreet ja joustavat tilat, joissa voimme paremmin ottaa huomioon yksittäisten oppilaiden tarpeet oppimisen kannalta. Näin rehtori Kristiina Hellstrand kuvailee uutta Kielikylpykoulua, joka rakennetaan Pietarsaareen.

Pietarsaaren uuden Kielikylpykoulun rakentaminen alkoi maaliskuussa 2019.

Kaupungin verkkosivuilla julkaistussa videossa voidaan tutustua tulevaan kouluun, jolle on ominaista ilmavat tilat ja luonnollinen värivalikoima.

– Tämän päivän ja tulevaisuuden opiskelijoiden odotukset edellyttävät uudenlaista opetusta.

Rakenteen pitäisi säilyä, mutta nyt saamme joustavia huoneistoratkaisuja, jotka mahdollistavat joustavan opetuksen, mikä tarkoittaa, että voimme jopa paremmin ottaa huomioon yksittäisten oppilaiden tarpeet oppimisen kannalta, sanoo Kristiina Hellstrand, Kielikylpykoulun rehtori.

Kielikylpykoulua rakennetaan noin 400:lle oppilaalle, jotka opiskelevat esikoulusta viidenteen luokkaan saakka. Koulu saa kolme rinnakkaisluokkaa, joissa ruotsin- ja suomenkieliset lapset kielikylpevät toisella kotimaisella äidinkieleillä.

Uuden Kielikylpykoulun rakentamisen arvioidaan maksavan 14,6 miljoonaa euroa. Koulu otetaan käyttöön syksyllä 2020.

Yleiset Uutiset

Lapsiasiavaltuutettu: ”Oppilailta kysyttävä opetussuunnitelman toimivuudesta”

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila Kuva: Valokuvaamo Lehtinen

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila on antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä Opetushallitukselle aloitteen oppilaiden näkemysten kartoittamisesta perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toimivuudesta.

Lapsiasiavaltuutettu esittää, että oppilaiden näkemykset nykyisestä opetussuunnitelmasta kartoitetaan mahdollisimman pian nykyisen opetussuunnitelman hyvän toimeenpanon varmistamiseksi sekä uuden opetussuunnitelman laadintaan varautuen.

– Olen saanut lapsilta palautetta kouluarjen muutoksista. Toivon, että lasten näkemykset kartoitetaan koko maasta ja ne otetaan vakavasti. Lasten pohdinnat tuntuvat olevan kriittisiä ja tunnistan niistä monia asioita, joita valtakunnan tason valmistelu ja päättäjät eivät tunnu ottavan riittävästi huomioon. Kouluvierailuilla olen huomannut, että oppilaat kaipaavat pitkälti samoja asioita kuin monet opettajatkin: tehtäväkirjoja, aikaa oppia perusasiat, kuulluksi tulemista, arjessa toimivaa tehostettua ja erityistä tukea, Kurttila kertoo.

Lapsiasiavaltuutettu sai oppilailta seuraavan kysymyksen kouluvierailulla viime marraskuussa. Tämän kysymyksen lapsiasiavaltuutettu on välittänyt pääministerin ja koko valtioneuvoston vastattavaksi:

”Uuden opetussuunnitelman myötä oppilaat saivat enemmän vastuuta ja työskentelyyn tuli enemmän projekteja. Jatkuvat projektit voivan aiheuttaa oppilaille stressiä ja tuntua raskaalta, koska oppilaalle voi tulla tunne, että pitäisi tehdä aina vain laajemmin ja paremmin ja nopeasti valmiiksi. Projektien aikana voi olla hankala oppia – olen huomannut, että asiat eivät jääneet mieleen, koska projektin valmistuminen ja tekstin määrä olivat tärkeintä. Voisiko oppilailta eri puolilta Suomea kysyä kokemuksia nykyisestä opetussuunnitelmasta?”

YK:n lapsen oikeuksien komitea korostaa lapsen edun varmistamiseksi, että päätösten ja muiden toimien vaikutukset lapsiin arvioidaan.

Yleiset Uutiset

Aito avioliitto ry ei osallistu Educa-messuille

Educa on ensisijaisesti suomalaisten opettajien ja koulutusalalla työskentelevien koulutus- ja verkostoitumistapahtuma. Tärkeintä meille juuri nyt on opetusalan merkittävimmän tapahtuman onnistuminen.

Educa-messujen järjestäjät Messukeskus ja OAJ ovat saaneet valtavasti palautetta ja yhteydenottoja OAJ:n jäsenistöltä, järjestön aktiiveilta ja muilta osallistujilta. Sen perusteella olemme yhdessä OAJ:n kanssa päätyneet peruuttamaan Aito avioliitto ry:n osallistumisen, sillä haluamme kiinnittää huomion tapahtuman kannalta tärkeimpään asiaan eli opetusalan edistämiseen ja laadukkaaseen ohjelmaan.

Opettajan ammattiin ja tapahtuman arvoihin kuuluvat suvaitsevaisuus ja yksilön oikeuksien sekä valinnanvapauden kunnioittaminen. Nämä arvot huomioidaan erityisesti tapahtuman virallisissa ohjelmaosuuksissa ja tapahtuman tarjoamissa puheenvuoroissa. Aito avioliitto ry oli osallistumassa messuille näytteilleasettajana, mutta he eivät olleet missään vaiheessa mukana virallisessa ohjelmasisällössä.

Pohdimme yhdessä OAJ:n kanssa poikkeuksellisen paljon Aito avioliitto ry:n osallistumista jo ennen vuodenvaihdetta. Kävimme Aito avioliitto ry:n kanssa perusteellisen keskustelun tapahtuman luonteesta, arvoista ja osallistumisen ehdoista. Laajan palautteen perusteella ja tapahtuman onnistumisen takaamiseksi päädyttiin nyt tehtyyn ratkaisuun.

Educa-messut järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä 25.-26.1.2019.

Yleiset Uutiset

Ruotsissa koulujen puuttumista kiusaamiseen valvotaan tarkasti – ”Suomen tilanne katastrofaalinen – kukaan ei valvo”

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen professori Suvianna Hakalehto, Vaasan yliopiston julkisoikeuden yliopistonlehtori Niina Mäntylä ja Uppsalan yliopiston hallinto-oikeuden professori Lotta Lerwall keskustelivat koulujen valvontaan liittyvästä lainsäädännöstä Vaasan yliopistolla. Kuvaaja: Riikka Kalmi

Suomessa tämän viikon iso puheenaihe on ollut koulukiusaaminen ja kunnan, koulun ja opettajien vastuu kiusaamisen estämisestä ja siihen puuttumisesta. Kuka valvoo, jos tämä jää tekemättä?

Koulukiusaamista jo pitkään tutkineen Vaasan yliopiston julkisoikeuden yliopistonlehtori Niina Mäntylän ja Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen professorin Suvianna Hakalehdon mukaan tilanne Suomessa onkin koulujen viranomaisvalvonnan suhteen katastrofaalinen. Valtakunnallista ohjeistusta kiusaamiseen puuttumisesta ei toistaiseksi ole.

Kiusaaminen on ongelma myös Ruotsissa, mutta siellä koululainsäädäntö on turvallisen oppimisympäristön osalta Suomea tarkempi ja koulutarkastusviranomainen Skolinspektionen valvoo kouluja.

Vaasan yliopistossa torstaina vierailleen Uppsalan yliopiston hallinto-oikeuden professorin Lotta Lerwallinmukaan koulun päämies (kunnallisissa kouluissa kunta) voi joutua vahingonkorvausvastuuseen, jos kiusaamisen tultua tietoon asiaa ei ole heti ryhdytty selvittämään ja tehty toimenpiteitä kiusaamisen lopettamiseksi. Myös opettajilla ja koulun rehtorilla on laissa asetettuja vastuita.

– Näitä vahingonkorvaustapauksia koulujen laiminlyönneistä onkin ollut tuomioistuimissa. Ruotsissa BEO eli lapsi- ja oppilasasiamies on elin, joka voi mennä kiusatun oppilaan puolesta oikeuteen ja nostaa vahingonkorvauskanteen, Lerwall kertoo.

Suomessa tällaista elintä ei ole. Huoltaja joutuu itse kantelemaan koulun laiminlyönnistä kiusaamiseen liittyen Aluehallintovirastoon eli AVI:in tai ylimmille lainvalvojille, kuten eduskunnan oikeusasiamiehelle. Huoltaja voi nostaa myös vahingonkorvauskanteen, mutta menestymismahdollisuudet tuomioistuimessa ovat koulukiusaamisasioissa heikot. Vaasan yliopiston Niina Mäntylän mukaan huoltajat eivät välttämättä uskalla käyttää näitä keinoja, jotta lapsen kohtelu koulussa ei muutu negatiivisemmaksi.

– Jos verrataan muihin Pohjoismaihin, perusopetuksen viranomaisvalvonnan puute Suomessa on hyvin erikoista, Mäntylä sanoo.

”Ohjeet hyvä askel, mutta myös valvontaa tulisi olla”

Suomessa lainsäädännössä oppilaalle on turvattu oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Myös vierailulla Vaasan yliopistossa olleen Itä-Suomen yliopiston professori Suvianna Hakalehdon mukaan laissa ei ole kuitenkaan riittävästi määritelty, että kuka puuttuu kiusaamiseen, miten siihen puututaan ja missä ajassa tulee puuttua. Vaasan yliopiston Niina Mäntylän mukaan tämä asettaa haasteita myös sille, kannattaako laiminlyöntejä edes viedä rikos- tai vahingonkorvausprosessiin.

Koulukiusaamista käsitelleen Yleisradion MOT-ohjelman tällä viikolla aiheuttaman kohun jälkeen Opetushallitus kertoi, että se aikoo laatia Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n kanssa oppilaitoksille uudet ohjeet kiusaamistilanteiden varalta vielä ennen kesää.

– Ohjeet ovat hyvä askel, mutta myös valvontaa tulisi olla, sanovat Hakalehto ja Mäntylä.

Yleiset Uutiset

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut käynnistävät yhteisen matematiikan opettamisen täydennyskoulutusohjelman

LUMATIKKA-täydennyskoulutusohjelman ensimmäinen osa alkaa 17.9.2018, ja ilmoittautuminen siihen on meneillään. Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja kohderyhmiin kuuluville opettajille maksuton. Tavoitteena on kaikille avoin tutkimukseen perustuva koulutusohjelma verkossa.

LUMATIKKA on syksyllä 2018 käynnistyvä laaja matematiikan oppimisen ja opettamisen täydennyskoulutusohjelma, joka ammentaa uusimmasta tutkimuksesta keinoja niin oppijoiden osaamisen vahvistamiseen kuin matikkainnostuksen kasvattamiseen. Kaikkien asteiden opettajille ja varhaiskasvattajille suunnatun ratkaisukeskeisen koulutuksen toteutuksesta vastaa LUMA-keskus Suomi -verkosto. Tällaista koulutusta on viimeksi peräänkuulutettu Teknologiateollisuus ry:ssä.

– Ohjelma on haluttu rakentaa niin, että osallistujat saavat konkreettisia tutkimukseen perustuvia työkaluja, esimerkiksi innostavia ongelmatehtäviä suoraan päiväkotiin tai kouluun vietäviksi, ja lisäksi osallistujia kannustetaan kehittämään ja jakamaan omia käytänteitään, sanoo ohjelman johtaja, Helsingin yliopiston professori Maija Aksela.

Koulutusohjelma on syntynyt tilanteeseen, jossa myös julkisuudessa on kannettu huolta matemaattis-luonnontieteellisten aineiden osaajien tarpeen kasvusta ja koulujärjestelmän kyvystä tuottaa näitä osaajia. Tulevaisuuden osaajien kouluttaminen edellyttää pitkäjänteistä työtä, sillä matemaattisen osaamisen perustukset valetaan jo varhaiskasvatuksessa, missä keskeistä on matemaattisen uteliaisuuden ja oppimisen ilon herätteleminen leikein ja yhdessä tutkien ja ihmetellen. Uteliaisuus ja halu oppia ovat hyviä eväitä koulupolulle.

Koulutuksesta apua matikkainnostuksen herättämisessä

Matematiikkaan liittyviin asenteisiin on hyvä kiinnittää huomiota alaluokilta alkaen, jotta oppijan kuva matematiikasta ja itsestään matematiikan oppijana muodostuisi myönteiseksi.

Esimerkiksi Laura Tuohilammen väitöstutkimus Deepening mathematics related affect research into social and cultural: Decline, measurement and significance of students’ multi-level affect in Finland and Chilematematiikkaan kohdistuvista affektiivisista tekijöistä viittaa siihen, että kielteinen kuva matematiikasta vaikeana ja tylsänä aineena alkaa muodostua jo pian koulun alettua, kun taas luottamus omiin taitoihin alkaa horjua vasta ylemmillä luokilla. Matematiikan tunneilla olisi näin ollen tärkeää kiinnittää huomiota monipuolisiin työtapoihin, positiiviseen tunneilmastoon ja merkityksellisyyden kokemuksiin.

– Asenteen merkitys korostuu peruskoulun päätyttyä. Kun matematiikasta tulee valinnaista, ne, joiden itseluottamus on heikompi, valitsevat mahdollisimman vähän matematiikkaa, kuvailee LUMATIKKA-tiimiin kuuluva Helsingin yliopiston professori Markku Hannula.

– Luottamus omiin taitoihin ja myönteinen matematiikkakuva edesauttavat sitä, että nuori valitsee matematiikkaa aikanaan myös jatko-opinnoissaan, Hannula sanoo.

Täydennyskoulutusohjelma on 15 opintopisteen laajuinen, josta osa annetaan lähiopetuksena eri paikkakunnilla ja osa suoritetaan verkkokurssina. Siitä voi suorittaa myös pienempiä osia. Hankkeen päätyttyä avoin verkkokurssi, MOOC-kurssi, jää kenen tahansa suoritettavaksi.

Ohjelman toteuttavat LUMA-keskus Suomi -verkoston alaisuudessa Helsingin yliopisto sekä Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+, Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Åbo Akademi, Oulun ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Kuva: Veikko Somerpuro

Lisätiedot: www.lumatikka.luma.fi

Yleiset Uutiset

Itäsuomalaisella perusopetuksen oppilaalla kuluu eniten aikaa koulumatkoihin – ensimmäisille luokille menevät oppilaat Itä-Suomessa

Suomalaisista perusopetuksen oppilaista 21,5 prosenttia on kuljetusoikeuden piirissä (perusopetuksen oppilaita vuonna 2017 oli yhteensä 553 852). Eniten kuljetusoppilaita on Itä-Suomessa (32,3 %) ja vähiten Etelä-Suomessa (16,5 %). Ja edelleen kunnan taajama-asteen perusteella eniten kuljetusoppilaita on maaseutumaisissa kunnissa (46,6 %) ja vähiten vastaavasti kaupunkimaisissa kunnissa (15,1 %).

Päivittäisen koulumatka-ajan mukaan maan alakoulujen (vuosiluokat 1–6) kuljetusoppilaista 51 prosentilla kuluu aikaa 1–2,5 tuntia ja 49 prosentilla kyytiläisistä alle tunnin. Maakuntavertailussa selvästi vähiten aikaa kuluu Pohjanmaalla, vain 14 prosentilla aikaa kuluu 1–2,5 tuntia. Ja Lapissakin vain 29 prosentilla kuluu 1–2,5 tuntia (eli 69 prosentilla alle tunnin). Eniten koulumatka-aikaa kertyy Pohjois-Karjalassa, jossa 64 prosentilla kuluu 1–2,5 tuntia (Pohjois-Savossa 58 %; Etelä-Savossa 57 %). Myös Uudellamaalla luku on selvästi korkeampi kuin esimerkiksi Lapissa: 55 prosentilla alakoulun kuljetusoppilaista kuluu aikaa 1–2,5 tuntia (eli 45 prosentilla alle tunnin). (Aluehallintovirastojen peruspalvelujen vuotta 2017 koskeva arviointiraportti http://www.patio.fi).

Yli 60 % vanhemmista kokee, että heidän lapsensa koulumatka on vaarallinen (Pöysti 2011). Näistä lapsista 10 prosenttia viedään kouluun autolla tien vaarallisuuden vuoksi.

Ensimmäisille luokille – esiopetus, peruskoulu, lukio – menevät oppilaat, koulujen tämän hetkinen määrä ja lakkaavat koulut (pdf)

Koulujen työ- ja loma-ajat Itä-Suomessa 2018–2019 (pdf)

Lue lisää aiheesta opetustoimen ylitarkastaja Kari Lehtolan blogikirjoituksesta AVISTAblogissa:

Saksa on hieno maa – myös sen mustasta historian osasta kannattaa oppia, niin kuin saksalaiset itse ovat tehneet periaatteella “Ei koskaan enää”

Yleiset Uutiset

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö palkitsi Lappeenrannan Kimpisen lukion matematiikan opettajatiimin matematiikan opetuksen kehittämisestä

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö on myöntänyt tunnustuspalkinnon matematiikan opetuksen kehittämisestä Lappeenrannan Kimpisen lukion matematiikan opettajille Henna JäppiselleKatariina Laivamaalle ja Eveliina Tuosalle.

Kimpisen lukion rehtorin Olli Mielosen mukaan Jäppistä, Laivamaata ja Tuosaa yhdistää aito kiinnostus ja innostus matematiikkaan ja sen oppimisprosessiin sekä halu kehittää matematiikan opetusta.

– Opettajilla on ratkaisukeskeinen lähestymistapa opetukseen. He työskentelevät opiskelijalähtöisesti opiskelijoita kannustaen ja arvostaen. Arvostava, lähtökohdat huomioiva suhtautuminen opiskelijoihin herättää motivaation niissäkin opiskelijoissa, joille matematiikan opiskelu on haasteellista.

Palkitut matematiikan opettajat ovat yhteistoiminnallisesti kehittäneet kaikkiin opettamiinsa matematiikan kursseihin opintokortit. Kortit pitävät sisällään oppimistavoitteet, kurssin aikaisen oppimisprosessin arvioinnin ja palautteen sekä opiskelijan oman reflektion.

Mielonen kertoo, että sisällöllisten tavoitteiden lisäksi opintokorteissa huomioidaan taitotavoitteet ja lukion aihekokonaisuudet.

– Opintokortti mahdollistaa opiskelijan etenemisen joustavasti omista lähtökohdistaan ja tavoitteidensa mukaisesti.

– Opettajat näkevät yhteistyön voimavarana, joka auttaa heitä omassa työssään lukio-opetuksen muutoksen keskellä. Kehitystyö on jatkuvaa ja menetelmää hiotaan myös yhdessä muiden opettajien kanssa. Ideoiden ja materiaalien jakaminen kollegoille, pedagoginen keskustelu ja avoin suhtautuminen opetukseen on huomattu koko työyhteisössä.

Jäppinen, Laivamaa ja Tuosa ovat saaneet hyvää palautetta myös opiskelijoilta.

– Oppimistulokset ovat hyviä ja opiskelijat kokevat olevansa arvokkaita ja saavansa omaan lähtötasoonsa sopivaa tukea. Palkittuja opettajia on kehuttu erityisesti myös siitä, että he selvittävät ja neuvovat asiat ymmärrettävästi.

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö kannustaa innostavia suomalaisia opettajia, jotka aktiivisesti kehittävät matemaattisten aineiden opetusta ja uusia tapoja oppia.

Vuoden 2018 erityisiä palkintokriteerejä olivat oppilaiden kiinnostuksen ja innostuksen herättäminen, oppilaskeskeiset menetelmät, matemaattisen ajattelun kehittäminen ja toiminnalliset menetelmät ja ansiot fysiikan ja/tai ohjelmoinnin opetuksen edistämisessä matematiikan rinnalla. Säätiön verkkosivustolla on lisää tietoa muista vuoden 2018 palkituista opettajista.

Yleiset Uutiset

Uusista ylioppilaista 70 prosenttia ei pääse korkeakouluun – tulppa opiskelijavirrassa luo mielenterveysongelmia ja estää “Suomi maailman osaavin kansa” -tavoitteen toteutumista

Itä-Suomen aluehallintoviraston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta.

Itä-Suomen aluehallintovirasto esittää lausunnossaan, että korkeakouluasteen opiskelijapaikkoja lisätään selkeästi. Yleissivistävän toisen ja kolmannen asteen koulutuksen väliin on kehittynyt luonnollista opiskelijavirtausta ehkäisevä tulppa, joka aiheuttaa opiskelijoille mielenterveysongelmia sekä jarruttaa “Suomi maailman osaavin kansakunta 2020” -tavoitteen toteutumista.

On suuri ristiriita siinä, että samalla kun Suomen tavoitteena on olla “Maailman osaavin kansa 2020” ja nostaa koulutustasoa siten, että vuonna 2030 puolella 25 – 34-vuotiaiden ikäluokasta on korkea-asteen tutkinto, niin samaan aikaan uusista ylioppilaista peräti 70 prosenttia ei pääse jatko-opintoihin korkeakoulupaikkojen niukkuuden vuoksi. Tämä systeeminen ja epäviisas ongelma tulisi korjata.

Lukiolaisten kilpailu jaossa olevista korkeakoulupaikoista on kohtuuton ja luo täysin epätarkoituksenmukaista ahdistusta ja muita mielenterveyden häiriöitä lukiolaisissa. Kouluterveyskysely 2017 -selvityksen mukaan melkein viidesosa (18 %) lukiolaistytöistä kokee kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta. Prässäävälle ja tulevaisuuden pelkoa aiheuttavalle lukio-opiskelulle on tehtävä jotain konkreettista. Suomi on jäänyt selvästi OECD-maiden keskiarvon alapuolelle korkeakoulutettujen osuudessa. Korkeakouluasteen opiskelijapaikkoja tulisi lisätä selkeästi.

Itä-Suomen aluehallintovirasto kiinnitti lausunnossaan huomiota myös koulutuksen saatavuuden turvaamiseen. Ydinkysymys on, miten valtiovalta aikoo tosiasiallisesti turvata uuden lukiolain pykälään neljä (4 §) kirjatun velvoitteen, että opetus- ja kulttuuriministeriö turvaa lukiokoulutuksen riittävän valtakunnallisen ja alueellisen saatavuuden. Itä-Suomen aluehallintoviraston mielestä asiassa tarvitaan tarkempaa ja konkreettisempaa sääntelyä tai ministeriön toimintaohjeita, jotka tulisi säätää lukiolaissa tai alemman asteisessa säädöksessä.

Opiskelijoille tulevien selkeiden etujen ja oikeusturvahyödyn vuoksi Itä-Suomen aluehallintovirasto kannattaa sitä, että jatkossa ylioppilastutkinnon kokeiden uusimiskertoja koskevista rajoituksista luovuttaisiin ja koulutuksen järjestäjälle säädettäisiin velvollisuus järjestää kokeet myös uusijoille ja tutkinnon täydentäjille.

Itä-Suomen aluehallintoviraston lausunto kokonaisuudessaan (pdf, 129 kt)