Browse Category by Yhteishaku
Opetushallitus, Yhteishaku

Korkeakoulujen yhteishaussa opiskelupaikka yli 47 000 opiskelijalle

Kevään yhteishaussa korkeakouluihin haki 152 900 hakijaa, joista opiskelupaikan sai 47 300, eli 31 %. Luvut ovat samankaltaiset kuin vuonna 2017. Yhä useampi saa opiskelupaikan suoraan ylioppilastodistuksen perusteella, tänä vuonna 18 % hyväksytyistä.

Viime vuosien tapaan vaikeinta oli päästä opiskelemaan yliopistojen taidealoja, kuten teatteri- ja tanssi- sekä kuvataidealaa, joille hyväksyttiin 4 % hakeneista, sekä psykologiaa, jolle hyväksyttiin 5 % hakeneista. Helpoiten opiskelupaikan sai ammattikorkeakoulujen tekniikan alalta sekä luonnonvara- ja ympäristöalalta, joille hyväksyttiin 36 % hakijoista.

Opiskelupaikan saaneista 83 % ensikertalaisia

Korkeakoulujen aloituspaikoista 63 % oli tämän vuoden yhteishaussa varattu ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensikertalaisten osuus kaikista hakijoista oli tänä keväänä 80 % ja hyväksytyistä noin 83 % (viime keväänä hakijoista 82 % ja hyväksytyistä noin 83 %). Tänä keväänä ylioppilaaksi valmistuneista 82 % haki korkeakoulujen yhteishaussa, ja heistä 36 % hyväksyttiin.

Ammattikorkeakouluihin hakeneista hyväksyttiin 28 % ja yliopistoihin hakeneista 25 %.

Ammattikorkeakouluin hyväksytyistä 85 % oli ensikertalaisia. Yliopistoon hyväksytyistä ensikertalaisten osuus oli 79 %. Suurimmat ensikertalaisten osuudet olivat ammattikorkeakoulujen osalta matkailu- ja ravitsemisalalla (92 % hyväksytyistä) ja yliopistojen osalta kauppatieteellisellä alalla (91 % hyväksytyistä).

Todistuksen merkitys opiskelijavalinnassa kasvaa

Todistusvalinta oli tänä vuonna käytössä perinteisten teknillistieteellisten ja luonnontieteellisten alojen lisäksi useimmilla ammattikorkeakoulujen koulutusaloilla sekä myös kauppatieteellisellä alalla. Suoraan ylioppilastodistuksen perusteella opiskelupaikan sai 18 % hyväksytyistä. Kauppatieteellisellä alalla peräti 59 % hyväksytyistä pääsi opiskelemaan ilman valintakoetta todistusvalinnan kautta. Vuonna 2020 todistusvalinnasta tulee pääasiallinen väylä korkeakouluun.

Korkeakoulut tekevät yhä enemmän alakohtaista valintayhteistyötä. Esimerkiksi tänä vuonna oikeustieteellinen ala sekä lääketieteellinen ja hammaslääketieteellinen ala siirtyivät yhteisvalintaan, jossa valintakoe ja valintaperusteet ovat yhteisiä.

Tulokset tällä viikolla – vapaita paikkoja voi hakea lisähaussa

Hakijat saavat tällä viikolla tiedon yhteishaun tuloksista sähköpostiinsa. Hakija on voinut hakea 6 eri opiskelupaikkaa ja tuloskirjeessä kerrotaan tulokset kaikkien koulutusten osalta. Opiskelupaikka tulee vastaanottaa viimeistään tiistaina 10.7. klo 15. Varasijalta voi vielä tulla hyväksytyksi 31.7. saakka.

Korkeakoulut voivat järjestää lisähakuja yhteishaussa vapaiksi jääneille opiskelupaikoille 2.7.─15.8. välisenä aikana. Tarjolla olevat koulutukset ovat nähtävissä Opintopolussa ja korkeakoulujen omilla nettisivuilla sitä mukaa, kun korkeakoulut päättävät lisähaun järjestämisestä. Koulutuksiin haetaan Opintopolun kautta yhteishaun lisähaun lomakkeella.

 

 

 

 

Hakijat ja hyväksytyt koulutusaloittain ja oppilaitoksittain

 

 

Koulutusala Hakijat  Hyväksytyt  Hyväksyttyjä hakeneista 
Eläinlääketieteellinen 751 68 9 %
Farmasia 3121 410 13 %
Hammaslääketieteellinen 1423 180 13 %
Humanistinen 13146 2393 18 %
Humanistinen ja kasvatusala (amk) 2171 415 19 %
Kasvatustieteellinen 10452 2720 26 %
Kauppatieteellinen 15180 2650 17 %
Kulttuuriala (amk) 10126 1924 19 %
Kuvataideala 656 23 4 %
Liikuntatieteellinen 1835 141 8 %
Luonnontieteellinen 10591 3050 29 %
Luonnontieteiden ala (amk) 6203 960 15 %
Luonnonvara- ja ympäristöala (amk) 2158 770 36 %
Lääketieteellinen 7339 735 10 %
Maatalous-metsätieteellinen 1365 315 23 %
Matkailu- ja ravitsemisala (amk) 5514 1294 23 %
Musiikkiala 982 157 16 %
Muu tai tuntematon ala 787 173 22 %
Oikeustieteellinen 6206 648 10 %
Psykologia 4953 268 5 %
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (amk) 42492 7691 18 %
Sotilasala 665 145 22 %
Taideteollinen 2470 245 10 %
Teatteri- ja tanssiala 1861 80 4 %
Tekniikan ja liikenteen ala (amk) 22558 8035 36 %
Teknillistieteellinen 9703 3331 34 %
Teologinen 896 267 30 %
Terveystieteet 3484 423 12 %
Yhteiskuntatieteellinen 12253 2014 16 %

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala (amk)                                                        5776                                                                                                                                                                   22 %

Yhteensä                                                                                                                                              47 344

Oppilaitos         Hakijat  Hyväksytyt Hyväksyttyjä hakeneista
Aalto-yliopisto 11901 1725 14 %
Centria-ammattikorkeakoulu 1765 467 26 %
Diakonia-ammattikorkeakoulu 5208 538 10 %
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 10318 1300 13 %
Helsingin yliopisto 28778 3895 14 %
Humanistinen ammattikorkeakoulu 2653 381 14 %
Hämeen ammattikorkeakoulu 8578 1522 18 %
Itä-Suomen yliopisto 20188 2246 11 %
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 14098 1544 11 %
Jyväskylän yliopisto 15493 2250 15 %
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 7747 1713 22 %
Kajaanin ammattikorkeakoulu 2676 517 19 %
Karelia-ammattikorkeakoulu 3958 818 21 %
Lahden ammattikorkeakoulu 8089 979 12 %
Lapin ammattikorkeakoulu 6055 1110 18 %
Lapin yliopisto 6141 593 10 %
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 4119 470 11 %
Laurea-ammattikorkeakoulu 15154 1100 7 %
Maanpuolustuskorkeakoulu 665 145 22 %
Metropolia Ammattikorkeakoulu 23830 3277 14 %
Oulun ammattikorkeakoulu 10577 1700 16 %
Oulun yliopisto 15376 1987 13 %
Saimaan ammattikorkeakoulu 4719 583 12 %
Satakunnan ammattikorkeakoulu 5609 1026 18 %
Savonia-ammattikorkeakoulu 7806 1520 19 %
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 4843 990 20 %
Svenska handelshögskolan 1436 293 20 %
Taideyliopisto 3438 260 8 %
Tampereen ammattikorkeakoulu 18690 1639 9 %
Tampereen teknillinen yliopisto 4794 1064 22 %
Tampereen yliopisto 22236 1753 8 %
Turun ammattikorkeakoulu 13909 1978 14 %
Turun yliopisto 25969 2307 9 %
Vaasan ammattikorkeakoulu 3915 749 19 %
Vaasan yliopisto 5013 660 13 %
Yrkeshögskolan Arcada 1670 443 27 %
Yrkeshögskolan Novia 2532 897 35 %
Åbo Akademi 2756 905 33 %

Yhteensä                                                                                              152 890                       47 344