Browse Category by Uncategorized
Uncategorized

SANNI SALMENOJASTA SOOLin PUHEENJOHTAJA

Sanni Salmenoja Kuvalähde: SOOL

SOOLin liittokokous päätti viikonloppuna liiton toimintasuunnitelmista ja jäsenmaksusta sekä hyväksyi uudistetun tavoiteohjelman opettajankoulutuksen kehittämiseksi. Uuden puheenjohtajiston ja hallituksen toimikausi alkaa vappuna.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi liittokokous hyväksyi SOOLille tulevan hallituskauden projektit sekä uudistetun Tavoitteet opettajankoulutukselle -ohjelman. Tavoiteohjelma sisältää opettajaksi opiskelevien näkemykset opettajankoulutuksen kehittämistarpeista lähivuosien aikana. Ohjelmaa on ollut valmistelemassa eri alojen opeopiskelijoista koottu työryhmä, ja se julkaistaan kevään aikana.

Liittokokouksen antamassa julkilausumassa vaaditaan kestävän kehityksen ottamista osaksi kaikkea opettajankoulutusta ilmastokasvatuksen muodossa. Kannanoton mukaan arvokasvatus on osa kaikkien opettajien työtä ja koska koulutus on tie kestävään kehitykseen, sen edistämiseksi opettajille on annettava kattavammat työkalut.

Kokous päätti myös liiton toimintasuunnitelmasta vuodelle 2020 ja talousarviosta sekä jäsenmaksusta, joka säilyy ennallaan 24 eurossa.

Kokous valitsi liitolle myös uuden hallituksen vuoden pituiselle toimikaudelle, joka alkaa 1. toukokuuta. Puheenjohtajaksi valittiin Turun yliopiston Rauman yksikössä varhaiskasvatuksen opettajaksi opiskeleva Sanni Salmenoja ja varapuheenjohtajaksi niin ikään varhaiskasvatusta opiskeleva Laura Lahin Helsingistä. Salmenoja on SOOLin nykyinen varapuheenjohtaja ja Lahin on työskennellyt liiton toimistolla määräaikaisena jäsenpalveluiden koordinaattorina.

Puheenjohtajavaalissa mukana olivat myös Helsingin yliopistossa aineenopettajaksi opiskelevat Miikka Tarpeenniemi sekä Tommi Mäki. Hallitukseen valittiin laaja-alaisesti eri opettajankoulutusaloja edustavia opiskelijoita ja mukana on varhaiskasvatuksen opettajaksi, luokanopettajaksi, aineenopettajaksi ja erityisopettajaksi opiskelevia eri opettajankoulutusyksiköistä.

Hallituksen kokoonpano kaudella 1.5.2019–30.4.2020

Sanni Salmenoja, puheenjohtaja, VO, Turun yliopisto

Laura Lahin, varapuheenjohtaja, VO, Helsingin yliopisto

Nea Hakala, LO, Helsingin yliopisto

Markus Helin, LO, Itä-Suomen yliopisto

Waltteri Immonen, EO, Helsingin yliopisto

Asser Kakko, AO, Itä-Suomen yliopisto

Joona Koivisto, AO, Jyväskylän yliopisto

Vili Peltomäki, LO, Lapin yliopisto

Hanna Rahkonen, LO, Tampereen yliopisto

Saana Ylikruuvi, AO, Turun yliopisto

(AO=aineenopettajaksi, EO=erityisopettajaksi, LO=luokanopettajaksi, VO=varhaiskasvatuksen opettajaksi)

SOOLin ylintä päätösvaltaa käyttävä liittokokous pidettiin Helsingissä 12.–13. huhtikuuta ja paikalla oli edustajat eri opettajankoulutusaloilta ja lähes kaikista SOOLin jäsenyhdistyksistä. Jäsenyhdistysten äänimäärä määräytyy sen mukaan kuinka monta SOOLin jäsenmaksun maksanutta jäsentä yhdistyksellä on.

Liitokokouksen julkilausuma: Ilmastokasvatus osaksi kaikkea opettajankoulutusta
https://www.sool.fi/vaikuttaminen/kannanotot/ilmastokasvatus-osaksi-kaikkea-opettajankoulutusta/

Uncategorized

YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA: Syksyn ylioppilastutkinto alkaa vieraiden kielten kuullunymmärtämiskokeilla

7120852zoomed

Syksyn 2017 ylioppilastutkinto käynnistyi maanantaina 11. syyskuuta vieraan kielen pitkän oppimäärän kuullunymmärtämiskokeilla ja jatkuu tänään vieraan kielen lyhyen oppimäärän kuullunymmärtämiskokeilla ja saman viikon perjantaina äidinkielen tekstitaidon kokeella. Syksyn 2017 tutkinnon päättää saamen äidinkielen koe keskiviikkona 4. lokakuuta.

Tutkintoon on ilmoittautunut kaikkiaan 37032 kokelasta, noin 1006 enemmän kuin syksyllä 2016. Luvussa ovat mukana sekä tutkintoa suorittavat kokelaat että sellaiset kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan. Kaikkiaan tehdään 69574 koesuoritusta eri aineissa.

 

Uncategorized

Opetus- ja kulttuuriministeri Grahn-Laasonen: Hallitus valmistelee korkeakoulujen pääomittamista

Grahn-Laasonen, Sanni kok

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.)

Hallitus valmistelee korkeakoulujen tuntuvaa pääomittamista ensi kevään kehysriihen yhteydessä. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan valmistelun käynnistämisestä sovittiin jo hallituksen budjettiriihessä elokuussa.

Valmistelun aloittamista vahvistivat talous-Nobelilla palkitun Bengt Holmströmin ja kahden muun talousviisaan kanssa käydyt keskustelut ja suositukset.

“Suomen tulee lisätä määrärahoja koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatiojärjestelmään. Tulen esittämään lisäpanostuksia kehysriihessä ja vetoan muuhun hallitukseen, että päätöksiä syntyisi. Se loisi uskoa tulevaisuuteen ja hallitusohjelman visioon Suomesta koulutuksen ja osaamisen kärkimaana”, opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Bengt Holmström, Sixten Korkman ja Vesa Vihriälä esittivät elokuussa budjettiriihen alla, että modernin koulutuksen ja perustutkimuksen turvaamiseksi budjettirajoitukset huomioon ottaen realistisin vaihtoehto olisi, että valtio tekee pääomasijoituksia korkeakouluihin.

“Talousviisaat kannustivat myös rakenteellisiin uudistuksiin korkeakoulukentällä. Olen aivan samaa mieltä ja painottanut sitä kaikissa yhteyksissä. Pääomittaminen tulisi kytkeä rakenteellisen kehittämiseen”, Grahn-Laasonen sanoo.

Hallitus päätti budjettiriihessä opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen esityksestä asettaa työryhmän valmistelemaan pääomitusta.

Työryhmään kuuluvat puheenjohtajana kansliapäällikkö Anita Lehikoinen (opetus- ja kulttuuriministeriö) sekä jäseninä valtiosihteeri Martti Hetemäki (valtiovarainministeriö), ylijohtaja Ilona Lundström (työ- ja elinkeinoministeriö), pääjohtaja Heikki Mannila (Suomen Akatemia) ja pääjohtaja Pekka Soini (Innovaatiorahoituskeskus Tekes).

Työryhmän toimeksiantona on valmistella vaihtoehtoiset mallit osoittaa lisäresursseja kestävän kasvun edellytyksiä tukevaan korkeakoulujen tutkimus- ja innovaatiotoimintaan sekä tutkimustulosten hyödyntämiseen ottaen huomioon korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehittämiselle hallitusohjelmassa asetetut tavoitteet. Työryhmän tulee kuulla myös eri tahojen näkemyksiä ja valmistella esityksensä siten, että sen pohjalta voidaan tehdä päätökset seuraavassa julkisen talouden suunnitelmassa keväällä 2017.

Uncategorized

Ministeri Grahn-Laasosen johtamalta koulutusvientimatkalta useita sopimuksia – suomalainen päiväkoti Dubaihin, jopa 1000 opettajaa Saudi-Arabiasta Suomeen koulutukseen

Grahn-Laasonen, Sanni kok

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.)

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen vieraili koulutusvientidelegaation kanssa Saudi-Arabiassa ja Arabiemiraateissa 3.-6.10. vauhdittamassa suomalaisen koulutusosaamisen myyntiä.

Ministerin yritysdelegaatioon osallistui yhteensä 25 edustajaa yrityksistä, korkeakouluista ja oppilaitoksista.

Suomalaiset toimijat solmivat matkan aikana useita sopimuksia. Saudi-Arabia lähettää Suomeen yhteensä jopa 1000 opettajaa tutustumaan suomalaiseen opettajantyöhön ja oppimaan, miten parhaaksi koettuja suomalaisia opetusmenetelmiä ja -käytäntöjä voidaan soveltaa Saudi-Arabiassa. Ensimmäinen 80-100 opettajan ryhmä saapuu Suomeen jo lähikuukausien aikana. Koulutuksen järjestävät Finland University (Itä-Suomen, Tampereen ja Turun yliopistojen yhteenliittymä) ja Helsingin yliopisto.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymän Omnia ja saudiarabialainen sijoittajaryhmä allekirjoittivat yhteistyömuistion Riadissa. Tavoitteena on perustaa Medinaan sijoittuva koulutuskeskus, joka tarjoaa ammatillisia tutkintoja. Koulutus tulee painottumaan matkailuun, yrittäjyyteen ja ICT-alan koulutuksiin.

Suomalainen Seppo.io sopi maailman suurimman yksityiskouluverkosto GEMSin kanssa oppimispelialustansa levittämisestä kaikissa GEMS-kouluissa ympäri maailmaa. Rovion spin-off -yritys Fun Academy solmi sopimuksen suomalaisesta päiväkotikonseptista Dubaihin. Tarkoituksena on laajentua seuraavassa vaiheessa koko Persianlahden alueelle. Finland University teki sopimuksen yhteisten koulutustuotteiden kehittämisestä dubailaisen kumppanin kanssa. Kumppanuus tähtää myös laajemmin kansainvälisille markkinoille.

– Suomalaista osaamista ja koulutusta arvostetaan maailmalla. Olemme purkaneet koulutusviennin esteitä, ja yhteistyö eri toimijoiden välillä on vahvistunut. Nyt näyttää siltä, että työ alkaa tuottaa tulosta. Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien matkan aikana vahvistui sopimuksia opettajankoulutuksessa, oppimisratkaisuissa, varhaiskasvatuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Potentiaalia olisi vaikka mihin, toteaa ministeri Grahn-Laasonen.

Ministeri Grahn-Laasonen tapasi Saudi-Arabiassa sekä opetusministeri Al Issan ja työministeri Al Haqbanin. Opettajankoulutuksen lisäksi Saudi-Arabian opetusministeri ilmaisi kiinnostuksensa tiivistää yhteistyötä Suomen kanssa myös muiden koulutuskokonaisuuksien hankkimiseksi tukemaan maansa uudistustyötä.

Ministeri Grahn-Laasosen ja Saudi-Arabian työministeri Hagbani keskustelivat maiden välisistä yhteistyömahdollisuuksista. Saudi-Arabiassa halutaan muun muassa tukea naisten työllistymistä tarjoamalla uraohjausta, joustavia koulutusratkaisuja sekä laadukasta päivähoitoa. Työministeriön edustajat ja suomalaisen delegaation jäsenet sopivat ammatillisen ja aikuiskoulutuksen koulutusviennistä. Tätä tukeva yhteistyöasiakirja valmisteltiin vierailun aikana.

Arabiemiraateissa ministeri Grahn-Laasonen tapasi opetusministeri Al Hammadin, kulttuuriministeri Al Nahyanin ja muuta opetusalan ylintä johtoa.

Ministeri vieraili matkansa aikana useissa korkeakouluissa ja tapasi muita alan toimijoita. Arabiemiraateissa opetusministeri Grahn-Laasonen puhui Abu Dhabin suuressa Maailman opettajien päivän (World Teachers´Day) tilaisuudessa yli 3 000 opettajalle ja vieraalle.

Suomen hallituksen tavoitteena on purkaa koulutusviennin esteitä kaikilta koulutusasteilta. Korkeakoulujen koulutusviennin esteet on purettu, ja EU/ETA-alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta tulee periä lukuvuosimaksuja 1.8.2017 alkaen. Ammatillisen koulutuksen reformissa koulutusviennin esteet puretaan ammatillisesta koulutuksesta. Ammatillisen koulutuksen tutkintojen vientikokeilut käynnistyvät vielä tämän syksyn aikana. Suomeen on syntynyt myös aktiivisia koulutusalan yrityksiä, jotka vievät maailmalle suomalaista osaamista, innovatiivisia oppimisympäristöjä sekä opetusteknologiaa ja -pelejä.

Uncategorized

STUK: Onko kuntasi kouluissa mitattu sisäilman radon?

15753428901_64469f8967_z

Kuva: STUK

Säteilyturvakeskus (STUK) on käynnistänyt valtakunnallisen hankkeen, jonka tavoitteena on selvittää koulujen sisäilman radonpitoisuuksia ja vähentää oppilaiden ja työntekijöiden altistumista radonille. Erityisesti lapsia kannattaa suojata radonaltistukselta, sillä radonin aiheuttama säteilyannos kertyy koko eliniän ajan ja lisää riskiä sairastua keuhkosyöpään.

Työnantajalla on velvollisuus selvittää työpaikan sisäilman radonpitoisuus, jos on syytä olettaa, että pitoisuus on korkea. Koulujen radonhankkeessa STUK muistuttaa kuntia ja yksityisiä kouluja tästä velvollisuudesta. Koulujen sisäilman radon tulee mitata aikavälillä 1.11.2016–30.4.2017, jos mittausta ei ole aikaisemmin tehty. Mittauksen kesto on vähintään kaksi kuukautta, joten mittaus tulee aloittaa helmikuun loppuun mennessä. Mittauksilla tunnistetaan ne koulut, joissa on ryhdyttävä toimiin radonaltistuksen vähentämiseksi. Hankkeeseen kuuluvat peruskoulut, lukiot ja ammattikoulut.

”Vastuu radonmittausten käynnistämisestä ja tilaamisesta on toiminnan harjoittajalla: julkisten koulujen mittaamisesta vastaavat kunnat ja yksityisten oppilaitosten mittaamisesta yksityiset toiminnanharjoittajat. Radonmittauksen voi tilata joko sellaiselta palveluntarjoajalta, joka käyttää STUKin hyväksymää radonmittausmenetelmää, tai vaihtoehtoisesti STUKilta. Mittaustuloksen perusteella STUK antaa määräyksen, tarvitseeko tilassa tehdä lisäselvityksiä tai radonkorjauksia”, johtaja Tarja K. Ikäheimonen STUKista täsmentää.

Sisäilman radonpitoisuus on mitattava kouluissa, joissa on säännöllisessä käytössä osittain tai kokonaan maan pinnan alapuolella olevia työtiloja, jotka sijaitsevat harjulla tai muuten hyvin ilmaa läpäisevällä maaperällä tai jotka sijaitsevat korkean radonpitoisuuden kunnissa. Nämä kunnat on listattu STUKin internetsivuilla.

STUK on ottanut yhteyttä Suomen kaikkien kuntien ympäristöterveydenhuollon valvonnan vastaaviin ja edellyttänyt, että kunnat ilmoittavat syyskuun aikana STUKiin ne peruskoulut, peruskouluasteen erityiskoulut, lukiot, ammatilliset oppilaitokset sekä ammatilliset erityisoppilaitokset, joissa radon tulee mitata. Osassa kouluista radonpitoisuudet on selvitetty, mutta paljon tiloja on vielä mittaamatta.

Suurin altistus kertyy kodeissa

Radon on hajuton ja väritön radioaktiivinen kaasu, jota syntyy maaperässä. Radonaltistuminen lisää keuhkosyöpäriskiä. Suomessa radonin aiheuttamaan keuhkosyöpään kuolee vuosittain noin 300 ihmistä. Sisäilman radonpitoisuus selviää vain mittaamalla.

”Työpaikkojen sisäilman radonpitoisuuteen on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota, mutta suurin altistus saadaan kuitenkin kodeissa. Olisikin hyvin tärkeää, että kaikki selvittäisivät oman kotinsa radonpitoisuuden. Lisäksi on osoitettu, että tupakointi kasvattaa radonin aiheuttamaa keuhkosyöpäriskiä entisestään”, kertoo Tarja K. Ikäheimonen.

Radon tavanomaisilla työpaikoilla
Korkean radonpitoisuuden kunnat
STUKin hyväksymät radonmittausmenetelmät ja lista toimijoista