Browse Category by Tampereen Kaupunki
Tampereen Kaupunki, Yliopistot

Tampere haluaa vauhdittaa uuden Tampere3-yliopiston syntymistä

500px-Tampere.vaakuna.svg

– Tampereen yliopistoilla ja korkeakouluilla on ollut keskeinen rooli alueen kasvun ja kehityksen moottoreina. Uusi Tampere3 tulee olemaan tulevaisuudessa samanlainen menestyksen dynamo, ja siksi kaupungin tulee olla mukana uuden fuusioyliopiston rakentamisessa merkittävänä strategisena kumppanina, kertoo pormestari Anna-Kaisa Ikonen.

Tampere3-hankkeessa yhdistetään Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu uudeksi säätiöpohjaiseksi yliopistoksi 1.1.2018 alkaen.Pormestari Ikosen mukaan keskeisenä tavoitteena on, että kaupungilla on paitsi strateginen rooli uudessa yliopistossa myös vahva sitoutuminen uuden yliopiston synnyttämisessä. Tämä tarkoittaa paitsi toiminnallista kumppanuutta, myös merkittävää panostusta Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) siirtyessä osaksi uutta yliopistoa.

Tampereen kaupunki on TAMK:n suurin omistaja. Pormestari Ikosen kantana on, että Tampereen kaupungista tulisi uuden säätiön merkittävä perustajajäsen. Kaupunginhallitus kävi Tampere3-hankkeesta maanantaina keskustelun. Asia etenee päätöksentekoon syys-lokakuussa.

– Tampere3 on Tampereen kaupungin kannalta tämän hallituskauden merkittävin uudistus. Sen kansainvälisen, kansallisen ja alueellisen merkityksen vuoksi Tampereen kaupunki haluaa omalla toiminnallaan ja panostuksellaan olla viemässä uudistusta eteenpäin erittäin vahvassa kehittäjäroolissa. Tulevissa kansallisissa maakuntahallinnon uudistuksissa kaupungin elinvoimarooli tulee nousemaan keskeiseen asemaan, mikä korostaa osaamis- ja innovaatiopolitiikan merkitystä, toteaa pormestari Ikonen.

Tampereen Kaupunki

Tredussa aloittaa noin 2400 ja Tampereen kaupungin päivälukioissa noin 1000 uutta opiskelijaa

500px-Tampere.vaakuna.svg

Tredussa aloittaa opintonsa noin 2400 uutta opiskelijaa. Tänä vuonna määrällisesti eniten hakijoita oli liiketalouteen ja sosiaali- ja terveysalalle. Kaikkiaan Tredun kahdessakymmenessä eri toimipisteessä opiskelee alkavana lukuvuonna yhteensä noin 7000 nuorta ja 8000 aikuista. Tampereen kaupungin ylläpitämissä Hatanpään lukiossa, Sammon keskuslukiossa , Klassillisessa lukiossa, Lyseon lukiossa, Tammerkosken lukiossa, Teknillisessä lukiossa aloittaa noin 1000 uutta opiskelijaa. Vuosittain kaupungin ylläpitämään lukiokoulutukseen osallistuu yhteensä noin 4300 opiskelijaa.

Lukion aloittavat ryhtyvät opiskelemaan uuden opetussuunnitelman mukaan. Opetussuunnitelmauudistukseen liittyen Klassillinen lukio ja Teknillinen lukio osallistuvat Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämään tuntijakokokeiluun sekä Sammon keskuslukio ja Teknillinen lukio Opetushallituksen koordinoimaan kehittäjälukioverkostoon. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset alkavat vaiheittain, ja syksyn tutkinnossa suoritetaan filosofian, maantieteen ja saksan kokeet sähköisesti. Pian koulutyön alkamisen jälkeen valmistuu Klassillisen lukion peruskorjauksen viimeinen vaihe, kun vanhan ja uuden puolen välinen yhdyskäytävä valmistuu.

Ammattilukio kiinnostaa edelleen
Lukiokoulutuksen ja ammattikoulutuksen yhdistää tänä vuonna 260 uutta opiskelijaa ja kaikkiaan 700 opiskelijaa ahkeroi ammattilukiossa. Valinnoistaan riippuen opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kolmen tai neljän vuoden aikana koko lukio, ylioppilastutkinto ja ammatillinen perustutkinto. Ammattilukio-opinnot järjestetään yhteistyössä lukiokoulutuksen, seutukunnan lukioiden ja Tampereen seudun ammattiopiston kanssa. Aikuislukiossa on oppivelvollisuusiän ylittäneillä mahdollisuus suorittaa loppuun perusopetuksen oppimäärä.

TreduNavi -hakupalvelun kautta ehtii vielä opintoihin
TreduNavi hakupalvelun kautta on vielä mahdollista hakeutua syksyllä alkaviin ammatillisiin opintoihin. TreduNavista saa tietoa eri koulutusvaihtoehdoista, neuvontaa sekä yksilöllistä tukea ja ohjausta. TreduNavi palvelee maanantaisin, keskiviikkoisin – perjantaisin klo 9 -15 ja tiistaisin klo 9 -17 käyntiosoitteessa Sammonkatu 45 (sivurakennus) ja puhelimitse: 040 170 5649 sekä verkossa: tredu.hakutoimisto@tampere.fi ja chatissä: www.tredu.fi/nuorten koulutus .