Browse Category by Taideyliopisto
Taideyliopisto, Yhteistoimintaneuvottelut

Taideyliopisto aloittaa hallintoa ja palveluja koskevat yt-neuvottelut

taideyliopisto_x_screen_black

Taideyliopisto käynnistää yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoitteena on sopeuttaa yliopiston toimintaa ja uudistaa palveluorganisaatiota siten, että Taideyliopiston toiminta voidaan turvata myös tulevaisuudessa.

Yliopistolle muodostuu 4,5 miljoonan euron rahoitusvaje vuoden 2020 loppuun mennessä. Vaje johtuu siitä, että yliopiston perusrahoitus vähenee samalla, kun kulut kasvavat.

Kustannussäästöistä 1,5 miljoonaa euroa katetaan karsimalla kuluja, lisäämällä ulkopuolista rahoitusta ja hyödyntämällä sijoitustoiminnan tuottoja. Pitkäjänteisellä strategisella henkilöstösuunnittelulla ja toiminnan fokusoinnilla vuoteen 2020 mennessä voidaan säästää 1,2 miljoonaa euroa.

Nyt käynnistyvillä yt-neuvotteluilla tavoitellaan 1,8 miljoonan euron säästöjä hallintoa ja palveluita selkeyttämällä. Tavoitteena on palvelutoiminnan uudelleenorganisointi ja tehostaminen hyödyntämällä kolmen akatemian yhdistymisen mahdollistamat synergiat ja poistamalla päällekkäisyydet.

Yhteistoimintaneuvottelujen piirissä on yliopiston hallintoa ja palveluja tuottava muu henkilöstö eli noin 340 henkilöä. Neuvottelut eivät koske opetus- ja tutkimushenkilöstöä tai tuntiopettajia. Alustavien arvioiden mukaan irtisanomisia on enintään 30.

Yhteistoimintaneuvotteluissa käsitellään mm. lähitulevaisuuden taloudellista toimintaympäristöä ja sen vaikutuksia, palveluiden organisoitumista sekä vaihtoehtoisia säästökohteita. Tavoitteena on yhteisesti etsiä ratkaisuja ja vaihtoehtoja mahdollisille henkilöstövaikutuksille.