Browse Category by Porvoon Kaupunki
Porvoon Kaupunki

Porvoon kaupunki: Uudet opetussuunnitelmat tahdittavat koulujen lukuvuoden 2016–2017 alkamista

500px-Porvoo.vaakuna.svg

Lukuvuoden 2016–2017 koulutyö alkaa tiistaina 16.8. Koulujen opetushenkilöstö suunnittelee alkavaa lukuvuotta 15.8. ja rehtorit jo sitä edeltävällä viikolla. Myös koulujen iltapäiväkerhot aloittavat toimintansa 16.8. Esiopetuksessa ja perusopetuksen vuosiluokilla 1–6 sekä lukiossa lukuvuosi käynnistyy uusien opetussuunnitelmien merkeissä. Vuosiluokilla 7–9 uudet opetussuunnitelmat astuvat voimaan portaittain luokka-aste kerrallaan lukuvuosina 2017–2018, 2018–2019 ja 2019–2020. Porvoon kaupungin uudet opetussuunnitelmat hyväksyttiin molemmin kielisissä koulutusjaostoissa 7.6.2016. Uudet opetussuunnitelmat löytyvät suomeksi osoitteesta https://peda.net/porvoo-borg%C3%A5/oppilaitokset/pko3 ja ruotsiksi osoitteesta https://peda.net/porvoo-borg%C3%A5/l%C3%A4roanstalter/libs


Toimintakulttuurin kehittäminen ja koulupäivän aikainen liikkuminen lukuvuoden painopisteitä
Uusien opetussuunnitelmien jalkauttaminen on tulevan lukuvuoden keskeisiä painopisteitä. Keskeistä uusissa opetussuunnitelmissa on koulutuspalvelujen ja koulujen toimintakulttuurin kehittäminen yhä enemmän yhteistyön ja osallisuuden suuntaan. Myös kannustava ja monipuolinen arviointikulttuuri, eheyttävä ja kokonaisvaltainen oppiminen, laaja-alainen osaaminen sekä oppilaan oppimista ohjaava ja kannustava ote ovat uuden opetussuunnitelman keskeisiä ajatuksia.
Lisäksi erityisesti peruskouluissa panostetaan koulupäivän aikaisen liikkumiseen kansallisen Liikkuva koulu -ohjelman puitteissa. Porvoossa ohjelmassa on mukana 13 koulua jo aiemmin käynnistyneen Porvoon liikuntapolku -projektin 10 koulun lisäksi. Tavoitteena on saada kaikki koulut liikkuviksi kouluiksi parin vuoden sisällä. Lisäksi Pääskytien koulusta tulee liikuntapainotteinen koulu lukuvuodesta 2017–2018 alkaen.

Muuta ajankohtaista
Kaupungin molemmat lukiot on valittu kansalliseen lukioiden kehittämisverkostoon. Verkosto on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Uusi lukio – Uskalla kokeilla -kehittämisohjelmaa, jonka tavoitteena on lukiokoulutuksen uudistaminen siten, että se pystyy vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.
Kouluverkkoselvitystyö jatkuu, ja se pyritään saamaan valmiiksi osana sivistysverkkoselvitystä syyskuun alkuun mennessä.
Peipon koulun pitkäaikaisen rehtorin Kristiina Ilmosen jäätyä kesäkuussa koulun uutena rehtorina aloittaa TT Jyrki Loima.
Valtakunnallinen koulurauha julistetaan tänä vuonna Seinäjoella 23.8.2016. Koulurauhatyön teemana lukuvuonna 2016–2017 on ”Jokainen on arvokas”.

Koululaisten iltapäivätoiminta
Suunnilleen 500 porvoolaista lasta saa paikan iltapäivätoimintaan lukuvuonna 2016–2017. Toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille sekä erityisen tuen oppilaille. Lukuvuonna 2016–2017 pyörii 17 iltapäiväkerhoa, joiden toiminnan järjestämisestä vastaavat eri yhdistykset ja suomalainen seurakunta sekä Porvoon Taidekoulu.

Koulukuljetukset ja liikenneturvallisuus
Koulukuljetukset järjestetään sivistyslautakunnan hyväksyminen periaatteiden mukaisesti. Lisätietoa koulukyydeistä http://www.porvoo.fi/koulukuljetukset

Autoilijoiden toivotaan noudattavan erityistä varovaisuutta, sillä tien päällä kulkee monta pientä koululaista. Myös aikuisten jalankulkijoiden kannattaa noudattaa liikennesääntöjä ja olla siten esimerkkinä koululaisille. Liikenneturvallisuusviikkoa vietetään 12.–18.9.2016


Ensimmäisen koulupäivän 16.8.2016 koulukohtaiset aikataulut

Albert Edelfeltin koulu             1. vuosiluokat klo 8.30, 2.–9. luokat klo 9.15

Epoon koulu                                 klo 9.30

Hamarin koulu                             klo 9.00

Hinthaaran koulu                       klo 8.40

Huhtisen koulu                           klo 9.00

Ilolan koulu                                   klo 9.00

Kerkkoon koulu                          klo 9.00

Keskuskoulu                                klo 9.00

Kevätkummun koulu                klo 9.15

Kulloon koulu                              klo 8.30

Peipon koulu                               klo 9.00

Tolkkisten koulu                         klo 9.15

Tuorilan koulu                             klo 8.50

Linnajoen koulu                          7. vlk klo 9.00 ja 8.–9. luokat klo 11.00 Urheiluhallilla

Pääskytien koulu                        7. vlk klo 9.00, 8.–9. luokat klo 10.00.

Linnankosken lukio                   1. vuosikurssin opiskelijat klo 9.00, aiemmat opiskelijat klo 11.00

Gammelbacka skola                  klo 9.00

Grännäs skola                              kl. 8.30

Hindhår skola  kl. 8.40

Kråkö skola                                   klo 8.45

Kullo skola                                     klo 8.30

Kvarnbackens skola                  klo 9.15

Näse skola                                    klo 9.00

Sannäs skola                                klo 8.45

Saxby skola                                   klo 9.00

Tolkis skola                                   klo 9.00

Vårberga skola                            klo 8.30

Lyceiparkens skola                    klo 9.00

Strömborgska skolan                klo 9.00

Borgå Gymnasium                     1. vuosikurssin opiskelijat klo 9, 00 aiemmat opiskelijat klo 12.00, Huom! lounas klo 11–12

Koulujen työ- ja loma-aikataulut lukuvuonna 2016–2017

  • syyslukukausi 16.8.–22.12.2016
  • kevätlukukausi 9.1.–3.6.2017
  • syysloma 20.–21.10.2016
  • joululoma 23.12.2016–8.1.2017
  • talviloma viikko 8, 20.–24.2.2017