Browse Category by Poliisiammattikorkeakoulu
Poliisiammattikorkeakoulu

Imagotutkimus: Nuoret arvostavat Polamkin korkeakoulujen kärkikastiin

Suomalaisnuoret arvioivat Poliisiammattikorkeakoulun kärkikastiin ammattikorkeakoulujen arvostusta kartoittavassa tutkimuksessa. Polamk sai Taloustutkimuksen imagotutkimuksessa vertailun parhaan kokonaisarvosanan.

Ammattikorkeakoulujen imagoa selvitettiin muun muassa kahdeksan väittämän avulla, joista neljä kuvasi nuorten mielestä Poliisiammattikorkeakoulua parhaiten: Polamkin erityinen vahvuus on tasokas opetus ja työmarkkinoilla arvostettu tutkinto. Lisäksi Polamkin maine opiskelupaikkana on hyvä, ja se erottuu edukseen korkeakoulujen joukossa.

Myös Poliisiammattikorkeakoulun tunnettuus ja näkyvyys sosiaalisessa mediassa on vertailun vahvimpia.

– Poliisiammattikorkeakoulu on tutkimuksen mukaan nyt viiden kiinnostavimman ammattikorkeakoulun joukossa, ja Polamk kiinnostaa opiskelupaikkana 9 prosenttia kohderyhmästä. Pienelle ja koulutusalaltaan erikoistuneelle korkeakoululle tämä on erityisen merkittävää. Poliisi on tänä päivänä moniosaaja ja työ monipuolista, ja se myös nähdään sellaisena, toteaa rehtori Kimmo Himberg.

– Kehittämiskohteena on mielikuva poliisiuran kansainvälisistä mahdollisuuksista. Suomalainen poliisi työskentelee aktiivisesti kaikilla kansainvälisen poliisitoiminnan alueilla, ja Polamkin tehtävä on antaa perusvalmiudet myös tähän.

Kysely selvitti myös, mitkä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tarjoamat koulutusalat kiinnostavat nuoria. Ammattioppilaitoksissa opiskelevien mielestä poliisiala oli kaikista koulutusaloista kiinnostavin. Lukiolaisten vastauksissa poliisiala ylsi kuudenneksi ja oli ainoana amk-tasoisena koulutusalana 20 kiinnostavimman joukossa.

Taloustutkimus selvitti maalis-huhtikuussa 2018 ammattikorkeakouluja koskevia mielikuvia ja tunnettuutta nuorten keskuudessa. Korkeakoulujen imagotutkimukseen tehtiin sähköisenä kyselynä ja siihen vastasi valtakunnallisesti noin 2000 alle 30-vuotiasta suomalaista.

Maanpuolustuskorkeakoulu, Poliisiammattikorkeakoulu

Maanpuolustuskorkeakoulu ja Poliisiammattikorkeakoulu tiivistävät yhteistyötä

605410_s1200x0_q80_noupscale

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Ilkka Korkiamäki Kuva: Puolustusvoimat

Maanpuolustuskorkeakoulu ja Poliisiammattikorkeakoulu ovat solmineet koulutusyhteistyösopimuksen. Sopimus mahdollistaa opintojaksojen käymisen toisessa oppilaitoksessa. Koulutusyhteistyö alustaa ja kehittää myöhemmin työelämässä tapahtuvaa viranomaisyhteistyön mahdollisuuksia ja laatua.

Poliisiammattikorkeakoulun aloitteesta on korkeakoulujen välillä solmittu kaksi samansisältöistä sopimusta, jotka antavat opiskelijoille oikeuden suorittaa tiettyjä opintojaksoja toisessa oppilaitoksessa. Maanpuolustuskorkeakoulu on avannut johtamisen, strategian ja sotataidon opintojaksot poliisiopiskelijoille. Sopimusten motiivina on erityisesti tahto opettaa toisen viranomaisorganisaation rakenteesta ja toimintatavoista, mikä helpottaa ja parantaa viranomaisyhteistyötä myöhemmin työelämässä.

Koulutusyhteistyösopimuksen kohderyhmänä Maanpuolustuskorkeakoulussa ovat pääasiassa maisteriopiskelijat. Poliisiammattikorkeakoulussa kohderyhmää ovat erityisesti EMBA in Policing -kurssin opiskelijat sekä ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat. Käytännön toteutus ja oppisisällöt laajalle koulutusyhteistyölle ovat vielä suunnitteluvaiheessa ja tarjottavat opinnot vahvistetaan erikseen vuosittain. EMBA in Policing -opiskelijoiden osalta tilanne on kuitenkin jo ehtinyt konkretisoitua ja muutama opiskelija osallistuu viikolla kaksi alkaville sotataidon kursseille yhdessä esiupseerikurssin kanssa.

– Tämä on erittäin tervetullut sopimus, joka avaa konkreettisesti kahden yhteistoimintaviranomaisen välisen koulutusohjelman ja sen runsaat mahdollisuudet, Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Ilkka Korkiamäki kehuu.

Nimitykset, Poliisiammattikorkeakoulu

Marko Viitanen nimitettiin Poliisiammattikorkeakoulun määräaikaiseksi rehtoriksi

1cedURWl

Poliisiammattikorkeakoulun määräaikaiseksi rehtoriksi on nimitetty oikeustieteen tohtori Marko Viitanen 1.10.2016 lukien. Viitanen toimii tällä hetkellä sisäministeriön poliisiosastolla poliisijohtajana. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa sisäministeriön lainsäädäntöjohtajana, Rajavartiolaitoksen esikunnassa, Keskusrikospoliisissa, Poliisiammattikorkeakoulussa ja eri poliisilaitoksilla.

Virkaa haki kaikkiaan 18 henkilöä. Määräaikainen virka tuli hakuun, kun Poliisiammattikorkeakoulun rehtori Kimmo Himberg siirtyi sisäministeriöön projektijohtajaksi 31.5.2017 asti.

Poliisiammattikorkeakoulun rehtorin tehtävänä on muun muassa johtaa ja kehittää Poliisiammattikorkeakoulun toimintaa, vastata poliisialaan liittyvästä koulutus- ja tutkimustoiminnasta ja sen kehittämisestä. Rehtori tekee myös opiskelijavalintaa koskevat päätökset sekä huolehtii oppilaitosyhteistyön ja kansainvälisen yhteistyön kehittämisestä.

Tampereen Hervannassa sijaitseva Poliisiammattikorkeakoulu vastaa Poliisihallituksen alaisuudessa poliisialan ammattikorkeakoulutuksesta, poliisin jatko- ja täydennyskoulutuksesta sekä poliisin peruskoulutuksesta. Poliisiammattikorkeakoulu vastaa myös poliisin valtakunnallisen koulutuksen järjestämisestä sekä tutkimustoiminnasta.