Browse Category by Oulun yliopisto
Nimitykset, Oulun yliopisto

Liisa Jaakonsaari Oulun yliopiston hallitukseen

Kuva: liisajaakonsaari.fi

Euroopan parlamentista jättäytyvä poliitikko Liisa Jaakonsaari on valittu Oulun yliopiston hallitukseen vuoden 2023 loppuun saakka. Yliopiston kollegio päätti asiasta 27.5.2019. Jaakonsaari korvaa hallituksessa Pasi Sahlbergin, joka jäi pois hallitustyöskentelystä viime vuonna.

Liisa Jaakonsaarella on pitkä poliittinen ura Euroopan parlamentin jäsenenä ja Oulun vaalipiirin kansanedustajana. Hän on urallaan toiminut muun muassa ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana, työministerinä, SDP:n ja sen eduskuntaryhmän varapuheenjohtajana sekä useissa näkyvissä luottamustoimissa Suomessa ja maailmalla. Hän on myös Oulun ylioppilaslehden entinen päätoimittaja.

Jaakonsaari on syntynyt ja kasvanut Oulussa ja hän asuu Oulun Raksilassa.

”Tartun todella mielelläni tähän haasteelliseen ja mielenkiintoiseen tehtävään. Osaamisen taso on nousussa sekä Euroopassa että Suomessa, ja on tärkeää puolustaa tiedettä ja tutkimusta samoin kuin hienoa pohjoissuomalaista instituutiota, yliopistoa”, Jaakonsaari toteaa.

Oulun yliopisto

Oulun yliopisto pahoittelee myöhästymistä lääketieteellisten alojen pääsykokeista

Oulun yliopistossa järjestetystä lääketieteellisten alojen valintakokeesta myöhästyi keskiviikkona 15.5. useita hakijoita valtatiellä 4 ja sen kiertotiellä sattuneiden liikenneonnettomuuksien vuoksi.

Oulun yliopistossa järjestetystä lääketieteellisten alojen valintakokeesta myöhästyi keskiviikkona 15.5. useita hakijoita valtatiellä 4 ja sen kiertotiellä sattuneiden liikenneonnettomuuksien vuoksi. Oulussa oli mahdollista pyrkiä opiskelemaan lääketiedettä, hammaslääketiedettä ja eläinlääketiedettä kaikkiin näiden alojen hakukohteisiin, jotka sijaitsevat viidessä yliopistokaupungissa.

Valintakokeeseen oli mahdollista saapua kello 9.40 saakka, mikä oli myös valintakokeeseen saapuville annettu alkuperäinen ohje. Koe järjestettiin samanaikaisesti viidellä paikkakunnalla, joten viimeistä mahdollista saapumisaikaa ei voitu venyttää.

”Olemme erittäin pahoillamme kokeesta myöhästyneiden puolesta”, sanoo lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan koordinaattori Minna Hallia Oulun yliopistosta.

Uusintakoetta ei ole mahdollista järjestää, vaan seuraava mahdollisuus pyrkimiseen on ensi vuonna.

Oulun yliopisto

Pitkä matematiikka on pääsylippu yliopistoon ja tulevaisuuden ammatteihin

abit2017

Oulun yliopiston tuoreesta tutkimuksesta käy ilmi, että pitkän matematiikan, fysiikan tai kemian kirjoittaneista ylioppilaista noin 90% pääsee opiskelemaan yliopistoon. Ratkaisevat ainevalinnat tehdään lukion alussa, noin 16-vuotiaana. Valinnoilla on huomattava vaikutus lukiolaisen omaan elämänuraan ja lopulta koko Suomen elinkeinoelämään.

Oulun yliopiston AVAIN-tutkimusryhmä tutkii lukion oppiainevalintojen ja yliopistoon pääsyn yhteyttä perustuen valtakunnalliseen aineistoon vuosilta 2013-2015. Ylioppilaista noin kolmannes kirjoittaa pitkän matematiikan ja alustavien tulosten mukaan heistä noin 90% pääsee yliopistoon. Suurin merkitys pitkällä matematiikalla on tekniikan, lääketieteen, luonnontieteiden, terveystieteiden ja hyvinvoinnin sekä tietotekniikan aloilla (97-67% yliopistoon valituista). Myös kemian ja fysiikan kirjoittajista noin 90% pääsee yliopistoon.

– Pitkän matematiikan kirjoittaminen edistää selkeästi todennäköisyyttä päästä yliopistoon opiskelemaan ja merkitys näkyy kaikilla aloilla, professori Jouni Pursiainen Oulun yliopistosta kertoo.

Matemaattisen ajattelun osaajia tarvitaan lisää

Pitkän matematiikan valitsematta jättäminen kaventaa merkittävästi valinnan mahdollisuuksia toisen asteen opintojen jälkeen ja myöhemmin ammatinvalinnan mahdollisuuksia. Lukiolaisten ainevalinnat eivät kohtaa yliopistojen ja elinkeinoelämän tarpeita. Esimerkiksi Tivian selvityksen mukaan vuonna 2020 Suomesta puuttuu ainakin 15 000 ohjelmistoammattilaista.

– Digitalisaatio ja muut globaalit megatrendit muuttavat merkittävästi työelämää. Matemaattisen ajattelukyvyn rinnalla on tärkeää rakentaa monialaista osaamista, jossa yhdistyy kyky ymmärtää niin ihmistä, yhteiskuntaa kuin teknologiaa, Teknologiateollisuus ry:n kehitysjohtaja, tekniikan tohtori Laura Juvonen sanoo.

Kansallisen osaamisen arviointikeskus Karvin arvioinnista käy ilmi, että ylioppilaskoe motivoi oppimaan matematiikkaa. Lukiolaiset, jotka eivät kirjoita matematiikkaa ylioppilaskokeessa, eivät myöskään käytännössä opi sitä lukion aikana, vaan ovat lukio-opintojen lopulla keskimäärin peruskoulun 9. luokan tasolla matematiikan taidoissaan.

– Olisiko näiden tulosten perusteella aiheellista kehittää ylioppilastutkintoa niin, että kaikkien opiskelijoiden matematiikan taitojen kehittyminen varmistetaan, Laura Juvonen kysyy.

Ilmiöistä ja ongelmanratkaisusta merkitystä

Vaikka suomalaiset tytöt ovat peruskoulussa maailman kärkeä matematiikan ja luonnontieteiden osaamisessa TIMMS- ja PISA-tutkimusten perusteella, lukion jälkeen vain reilu neljännes matematiikan parhaista osaajista on naisia (Karvin arviointitutkimus). Microsoftin kansainvälisessä STEM (Science, Technology and Mathematics) -tutkimuksessa vain 37% tytöistä ilmoitti voivansa kuvitella uraa luonnontieteiden tai teknologian parissa. Esille nousivat roolimallien puute ja ilon löytäminen itse aiheesta.

Teknologiateollisuus ry käynnistää yläkouluille ja lukioille suunnatun valtakunnallisen MyTech-ohjelman, joka yhdistää nuoria kiinnostavat teemat omakohtaiseen tekemiseen. Uuden opetussuunnitelman myötä kouluissa toteutetaan oppiainerajat ylittäviä ilmiöoppimisen jaksoja. MyTech-ohjelma tulee avuksi koululle tarjoamaan ilmiöprojekteihin kiinnostavia sisältöjä sekä mahdollisuuden tutustua alan koulutukseen alueen korkeakoulussa ja käytännön tekemiseen teknologia-alan yrityksessä.

Nimitykset, Oulun yliopisto

KM Jarmo Okkonen Oulun yliopiston henkilöstöjohtajaksi

Kasvatustieteen maisteri Jarmo Okkonen on valittu Oulun yliopiston henkilöstöjohtajaksi.

Jarmo Okkosella on runsaan 17 vuoden kokemus erilaisista yritysten henkilöstöhallinnon johtamis- ja kehittämistehtävistä. Hän siirtyy Oulun yliopistoon Stora Enson Veitsiluodon tehtaan henkilöstöpäällikön tehtävästä. Aiemmin Okkonen on toiminut pitkään muun muassa Nokia Oyj:n eri yksiköissä henkilöstöjohtamisen vastuutehtävissä. Okkonen on toiminut myös yrittäjänä johtamisen ja henkilöstön kehittämisen konsultointiyrityksessä.

”Uudistuvassa yliopistossa korostuu henkilöstön osaaminen. Henkilöstöjohtajan valinnassa painotettiin monipuolista kokemusta henkilöstöjohtamisesta, erityisesti osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämisestä”, rehtori Jouko Niinimäki sanoo.

Jarmo Okkonen aloittaa tehtävässään 1.11.2016.

Koulutukseltaan Okkonen on kasvatustieteen maisteri ja hän on valmistunut Oulun yliopistosta 1992. Edellisen henkilöstöjohtajan eläköitymisen vuoksi täytettyyn tehtävään oli 56 hakijaa.

Oulun yliopisto

Oulun yliopiston 58. lukuvuosi alkaa 22.8. – Future Factory aktivoi uudet opiskelijat opintojen alkuun

12669551_961166910604559_3944416950268977845_n

Oulun yliopiston 58. lukuvuosi avataan elokuun lopussa tapahtumien sarjalla. Valtaosa uusista opiskelijoista aloittaa lukuvuoden 2016–2017 maanantaina 22.8. alkavalla orientaatioviikolla, jonka varrelle on koottu useita tapahtumia. Avajaisjuhlaa vietetään 29.8.

Orientaatioviikon uutuus on kolmipäiväinen Future Factory -työpaja, jossa opintonsa aloittavat opiskelijat ideoivat yhdessä ratkaisuja ajankohtaisiin globaaleihin haasteisiin. Työpajaan osallistuu noin 1200 uutta opiskelijaa lähes kaikista tiedekunnista.

Työpajan tarkoituksena on tarjota opiskelijoille toiminnallinen alkusysäys opintoihin ja uudenlaisia työskentelymenetelmiä tulevia opintoja varten.

Työpaja perustuu koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilän ideaan, ja sen toteutus on ensimmäinen laatuaan.

”Orientaatioviikolla opiskelijat saavat ensivaikutelman siitä, mitä opiskelu monialaisessa ja kansainvälisessä tiedeyliopistossa on. Hyvä opintojen käynnistyminen ennustaa sujuvaa opiskelua jatkossakin. Haluamme, että opiskelijoilla on aktiivinen rooli heti alusta alkaen ja että he eivät jää passiiviseen kuuntelijan rooliin”, Helka-Liisa Hentilä kertoo.

Innostavan alun tarkoituksena on myös ryhmäyttää ja sitouttaa opiskelijoita. Työskentely perustuu opiskelijakeskeiseen oppimiseen, edellyttää omatoimisuutta ja kasvattaa digitaalista pätevyyttä. Samalla opiskelijat harjoittelevat tulevaisuuden työelämätaitoja, kuten ratkaisukeskeistä orientaatiota ja yhteistyötaitoja.

Hentilä toivoo työpajan tuotoksilta ennakkoluulottomuutta ja uusia ideoita. Yliopistoyhteisö palkitsee parhaat ratkaisut.

Future Factory -työpaja on osa Oulun yliopiston DIGIT-strategiahanketta, ja se toteutetaan yhteistyössä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kanssa. Sitra julkaisee vuosittain trendilistauksen, jossa se hahmottelee suomalaisten elämään vaikuttavia ajankohtaisia muutosilmiöitä, megatrendejä. Vuoden 2016 megatrendeiksi Sitra on nostanut teknologian, globaalin keskinäisriippuvuuden ja kestävyyskriisin.

Lukuvuosi avataan tapahtumien sarjalla

Opiskelijoiden lukuvuoden avaus tapahtuu kaupungin keskustassa Rotuaari GET TOGETHER! -tapahtumassa maanantaina 22.8. klo 14 alkaen. Tapahtumassa uudet opiskelijat toivotetaan tervetulleiksi yliopistoon. Avauksessa ovat mukana yliopiston, ylioppilaskunnan ja kaupungin edustajat. Tapahtuman aikana avataan opiskelijoille tarkoitettu Näen, koen, elän Oulun -valokuvauskilpailu.

Yliopiston ja yhteistyökumppaneiden palveluja esitellään Linnanmaalla tiistaina 23.8. News´ day – palvelut tutuksi -tapahtumassa on esillä opiskelijoille tarkoitettuja palveluja IT-palveluista terveydenhuoltoon.

Avajaisten pääjuhla pidetään maanantaina 29.8.2016 klo 15.15 yliopiston Saalastinsalissa.

Ylioppilaskunnan avajaistapahtuma Vulcanalia järjestetään 7.9. Päivä alkaa järjestömessuilla, jolloin Linnanmaan kampus täyttyy erilaisten järjestöjen ja yritysten esittelypisteistä. Vulcanalia-päivä huipentuu iltajuhlaan Ouluhallissa klo 19.00.

http://www.oulu.fi/futurefactory/

Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk), Oulun yliopisto

Ensimmäinen painettavan elektroniikan tuotekehityskoulutus alkaa Oulussa

10492437_621020838044112_5777176379093464922_n

Painettavan elektroniikan tuotekehittäjiä aletaan syksyllä kouluttamaan Oulussa. Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) ja Oulun yliopisto.

Kyseessä on alan ensimmäinen koulutus, sillä painettavan elektroniikan tuotekehitykseen painottuvaa koulutusta ei ole tällä hetkellä missään Suomen oppilaitoksissa tai korkeakouluissa.

Oulun alueelle on syntynyt viime vuosina useita painettavaa tekniikkaa hyödyntäviä yrityksiä ja alan erityisosaajista alkaa olla pula.

– Yrityksiltä on tullut viestiä, että koulutusta alalle tarvitaan, sillä tulevaisuudessa lähes kaikissa elektronisissa laitteissa tulee olemaan painettua elektroniikkaa eikä alan osaajia ole tarpeeksi, kertoo erikoistutkija Marja Nissinen Oamkista.

Painettavaa tekniikkaa hyödyntävät useat toimialat, kuten rakennus-, hyvinvointi- ja terveysteknologia. Painettua älyä on esimerkiksi antureissa, pikadiagnostiikassa ja älyvaatteissa.

Syyskuussa alkavan painettavan elektroniikan tuotekehittäjä -koulutuksen ensisijaisena kohderyhmänä ovat ICT-alalta irtisanotut ja irtisanomisuhan alaiset korkeakoulutetut henkilöt. Myös kemian ja biotieteiden korkeakoulutetut voivat hakea koulutukseen.

Koulutettavat saavat koulutuksessa uusimman alan tiedon sekä pääsevät käytännössä tekemään painettavan elektroniikan tuotekehitystä. Koulutettavilla on käytössään Oamkin painettavan elektroniikan laboratorio PrinLab sekä biotekniikan ja analyyttisen kemian laboratoriot. Oulun yliopisto tarjoaa alan keskeisimmän tutkimustiedon lisäksi painettavan elektroniikan materiaalitekniikan sekä valmistustekniikoiden osaamista.

– Painetun elektroniikan koulutus on vielä maailmallakin aika hajanaista. Yhteistyössä toteuttamamme koulutus antaa opiskelijoille ainutlaatuisen tietopaketin alasta sekä hyvät eväät tulevaisuutta varten, sillä varsinkin Oulun seudulla monet yritykset ovat laajentamassa liiketoimintaansa painetun elektroniikan suuntaan, kertoo professori Tapio Fabritius Oulun yliopistosta.

Koulutettavat tekevät opintojen aikana harjoittelujakson yrityksissä, jotka haluavat hyödyntää painettua elektroniikkaa.

Koulutus alkaa syyskuun lopussa ja se kestää ensi vuoden kesäkuun loppuun. Hakuaika on alkanut 15.8. ja päättyy 7.9.

Koulutukseen otetaan 20 henkilöä.

http://www.oamk.fi/fi/koulutus/taydennyskoulutus/painettavan-elektroniikan-tuotekehityskoulutus/