Browse Category by Opetuksen ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus
Opetuksen ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus

Tänään julkaistiin Lukiolaisbarometri – opiskelu lukiossa koetaan merkitykselliseksi, mutta opinnot koetaan henkisesti raskaiksi

Historian ensimmäinen Lukiolaisbarometri on julkaistu tänään 28.11. Lukiolaisbarometrissa selvitettiin lukiolaisten arkea ja kokemuksia erityisesti kolmen eri teeman kautta, joita ovat opiskelu, vapaa-aika ja tulevaisuus.

Opiskelu lukiossa koetaan merkitykselliseksi, joka kolmas kokee opinnot henkisesti raskaiksi

Lukiolaisbarometrin mukaan opiskelu oppilaitoksessa koetaan hyväksi ja merkitykselliseksi, mutta 40 prosenttia lukiolaisista ilmoitti kokevansa opinnot henkisesti raskaiksi. Vain joka viides kokee, ettei heidän opiskelunsa ole hidastuneet minkään tekijän takia. Yli kolmasosan opinnot ovat hidastuneet oman motivaation ja uupumuksen takia.

Noin joka neljännelle lukiolaiselle ja heidän perheelleen kouluvälineiden hankinta tuottaa taloudellisia vaikeuksia.

Lukiolaisten vapaa-ajan harrastukset jakautuvat voimakkaasti sukupuolten mukaan

Noin 80 prosenttia lukiolaisista urheilee vähintään kerran viikossa. Miehistä yli 80 prosenttia ilmoitti pelaavansa digitaalisia pelejä, kun naisten osuus oli hieman alle 40 prosenttia. Naiset harrastavat miehiä monipuolisemmin erilaisia harrastuksia. Naisista lähes puolet ilmoitti lukevansa vapaa-ajalla, miehistä joka neljäs.

Noin joka kolmas lukiolaisista tekee tai on tehnyt töitä opiskelun ohella.

Lukiolaiset ovat aikeissa kirjoittaa erityisesti matemaattis-luonnontieteellisiä aineita

Lukiolaiset ovat aikeissa kirjoittaa keskimäärin viisi ainetta.Suosituimpia kirjoitettavia aineita ovat englanti, matematiikka, toinen kotimainen kieli, fysiikka, kemia ja biologia. Viidennes lukion 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoista tietää mitä alaa aikovat opiskella. Suosituimmat alat ovat terveys ja hyvinvointi (31%), yhteiskunnalliset alat (28%) ja kauppa-, hallinto- ja oikeustieteet (27%).

Voit tutustua barometrin tuloksiin osoitteessa www.lukiolaisbarometri.fi

Koko raportti koostuu kahdeksasta eri osa-alueesta: nykyisiin opintoihin hakeutuminen, kokemukset opiskelusta ja opetuksesta, opintojen eteneminen, oppimisen digitalisaatio, jatko-opintoihin hakeutuminen, hyvinvointi ja vapaa-aika, toimeentulo ja asuminen sekä arvot ja asenteet.

Lukiolaisbarometri on Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr:n tuottama selvitys, jossa on tutkittu lukiolaisten arkea ja kokemuksia heidän omasta näkökulmastaan. Lukiolaisbarometria ovat olleet toteuttamassa myös Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Lukiolaisten Liitto ja Akava. Mukana yhteistyössä ovat Helsingin yliopisto ja Opetushallitus.