Browse Category by Omnia
Omnia, Yhteistoimintaneuvottelut

Omniassa käynnistetään organisaatiomuutokseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut

10801717_707713522682025_4403116268588966209_n

Omnian hallituksen päätöksellä valmistellaan yhtä oppilaitosta, jolla on kaksi tulosyksikköä vuoden 2017 alussa. Kolmantena yksikkönä olisivat sisäiset palvelut. Tästä johtuen Omniassa käynnistetään organisaatiomuutokseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut. Muutoksen tavoitteena on lakkauttaa aiemmat oppilaitokset ja luoda uusi koulutus- ja palvelutarjontaa toteuttava oppilaitos. Omnian hallituksen päätöksen mukaisesti yhteistoimintamenettely ei tarkoita irtisanomisia, osa-aikaistamisia tai lomautuksia.

Perusteluja organisaatiomuutokselle

Suomen koulutussektori on voimakkaassa murroksessa. Rahoitusta on jo kaikissa Omnian perustehtävän mukaisissa koulutuksissa ja palveluissa leikattu ja tullaan edelleen leikkaamaan. Omniassa on jo tehty muutoksia, joilla on voitu uudistaa toimintaa ja tasapainottaa taloutta. Tätä työtä jatketaan edelleen.

Muutoksella vastataan ammatillisen koulutuksen reformiin, alueellisen aikuisten osaamiskeskittymän edellyttämiin vaatimuksiin, matalan kynnyksen sekä muihin toiminnallisiin muutoksiin kuten voimakkaasti kasvaneeseen maahanmuuttajien määrään ja siihen liittyvien palveluiden tehostamiseen. Tällä muutoksella voidaan myös varmistaa se, että Omnian palvelutarjonta perustuu jatkossakin ammatilliseen koulutukseen, vapaaseen sivistystyöhön, aikuislukiokoulutukseen, aikuisten perusopetukseen sekä työpajatoimintaan.

Muutostyön eteneminen

Omnian koko toiminta kootaan koulutus- ja palveluverkostoksi. Verkostomaisen toiminnan tavoitteena on rikkoa hallinnollisia raja-aitoja sekä lisätä yhteistyötä ja asiakaslähtöistä toimintaa. Johtamisjärjestelmää sekä tehtäviä ja vastuita tullaan määrittelemään uudella tavalla. Työnantaja esittää organisaatiorakenteeksi seuraavia tasoja: kuntayhtymä, yksi oppilaitos, kolme yksikköä, yhdeksän toimialaa ja tarkoituksenmukainen määrä vastuualueita.

Yhteistoimintaneuvottelut päättyvät 7.10.2016, jolloin vahvistetaan organisaatiorakenne ja tehtävät. Tämän jälkeen ilmoitetaan niistä tehtävistä, jotka tulevat haettaviksi. Ensisijaisesti käytetään sisäistä rekrytointia.

Koko henkilöstö voi vaikuttaa nyt käynnistyvään muutostyöhön. Olennaista on, että jokainen tarkastelee omaa työtään uudelta perustalta ja tuo esiin kehittämisideoita. Siksi onkin tärkeää, että jokainen osallistuu tähän muutokseen ja kehittämistyöhön.