Browse Category by Nimitykset
Nimitykset, Vaasan yliopisto

Annukka Jokipii Vaasan yliopiston vararehtoriksi

Professori, KTT Annukka Jokipii, 42, on nimitetty Vaasan yliopiston vararehtoriksi. Hän aloittaa tehtävässä 1.1.2018.

Jokipii työskentelee tällä hetkellä Vaasan yliopiston laskentatoimen professorina. Hän on tehnyt menestyksekkään uran Vaasan yliopiston palveluksessa vuodesta 1998 lähtien tutkimuksessa ja opetuksessa sekä sen kehittämisessä. Hän on toiminut muun muassa tutkijatohtorina, akatemiatutkijana ja yliopistotutkijana sekä laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelmavastaavana. Jokipiin tutkimusaiheet ovat keskittyneet sisäiseen valvontaan, sisäiseen tarkastukseen sekä yrityksissä havaittuihin väärinkäytöksiin. Hänellä on myös ammatillisen opettajan pätevyys.

Vaasan yliopiston vararehtori tekee tiivistä yhteistyötä rehtorin kanssa strategisessa suunnittelussa ja toimii hänen sijaisenaan. Vararehtori vastaa tutkimuksen ja tutkijakoulutuksen kehittämisestä ja johtaa koulutuksen kehittämistä. Hän seuraa aktiivisesti koulutuspolitiikkaa ja siihen liittyvää lainsäädäntöä ja vastaa niiden toimeenpanosta yliopistossa. Lisäksi vararehtori edustaa aktiivisesti yliopistoa tutkimuksen ja opetuksen kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

– Annukka Jokipii tuo uudistuvaan toimintaamme vahvan yliopistokentän tuntemuksen lisäksi ratkaisukeskeistä otetta sekä erinomaiset vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot, sanoo rehtori Jari Kuusisto.

Vapaa-aikanaan Jokipii harrastaa reserviläistoimintaa. Hän on suorittanut naisten vapaaehtoisen asepalveluksen ja ollut Kosovossa rauhanturvaajana. Jokipii toimii Euroopan reservin aliupseerijärjestöjä yhdistävän CISOR-järjestön lakivaliokunnan puheenjohtajana kaudella 2016–2018.

Jyväskylän yliopisto, Nimitykset

Keijo Hämäläinen Jyväskylän yliopiston rehtoriksi

keijohamalainen

Jyväskylän yliopiston hallitus on nimittänyt professori Keijo Hämäläisen yliopiston rehtorin tehtävään viisivuotiskaudelle 1.8.2017- 31.7.2022.

– Rehtorin tehtävä kiinnosti ilahduttavan laajaa ja korkeatasoista hakijajoukkoa. Hallitus on erittäin tyytyväinen saatuaan parhaan mahdollisen rehtorin yliopistollemme. Yliopiston johto on jatkossakin hyvissä käsissä, hallituksen puheenjohtaja Anne-Christine Ritschkoff kuvailee.

Keijo Hämäläinen toimii parhaillaan Helsingin yliopiston päätoimisena vararehtorina. Tätä ennen hän on toiminut matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaanina (2010-2013) ja fysiikan professorina vuodesta 2002 lähtien Helsingin yliopistossa. Hämäläinen on tehnyt tutkimustyötä ulkomailla useiden vuosien ajan mm. USA:ssa (Brookhaven National Laboratory) ja Ranskassa (Grenoble).

Hämäläinen toimii lukuisissa kansallisissa luottamustehtävissä, kuten Tieteellisten seurain valtuuskunnan puheenjohtajana, Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuuritoimikunnan jäsenenä, Julkaisufoorumin ohjausryhmän puheenjohtajana sekä Maanpuolustuskorkeakoulun ja Ilmatieteen laitoksen neuvottelukuntien jäsenenä. Kansainvälisiin tehtäviin lukeutuvat mm. jäsenyydet yhteiseurooppalaisen synkrotroni-säteilytutkimuslaitoksen (ESRF) hallintoneuvostossa ja usean eurooppalaisen tutkimusinstituutin tutkimusneuvostoissa. Hämäläinen on Suomalaisen Tiedeakatemian ja Suomen Tiedeseuran jäsen. Hän on saanut Suomalaisen Tiedeakatemian Väisälän palkinnon 2002. Hänet on kutsuttu Keskisuomalaisen osakunnan inspehtoriksi 2017 ja valittu Helsingin yliopiston vuoden viestijäksi 2010 sekä fysiikan laitoksen vuoden opettajaksi kolme kertaa.

Hämäläinen on syntynyt Viitasaarella ja kirjoittanut ylioppilaaksi Suolahden lukiosta 1982. Hän on väitellyt filosofian tohtoriksi fysiikasta 1990 Helsingin yliopistossa.

– On hienoa palata kotiseudulle johtamaan erinomaista yliopistoa ja tuoda omien kokemusten kautta näkemyksiä sen kehittämiseen. Toivon, että aiemmissa tehtävissäni luotujen verkostojen avulla pystyn myös vahvistamaan Jyväskylän asemaa kansallisessa korkeakoulukentässä, Keijo Hämäläinen toteaa.

Rehtorin tehtävä vapautuu, kun rehtori Matti Mannisen toimikausi päättyy 31.7.2017.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Nimitykset

Xamkin hallitus on nimitetty, puheenjohtajaksi Jyrki Koivikko

medium_jyrki-koivikko_008_jpg

Hallituksen puheenjohtajana aloittaa 1.1.2017 Jyrki Koivikko.

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous valitsi osakeyhtiön hallituksen jäsenet 1.1.2017 alkaen.  Puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Koivikko Mikkelistä ja varapuheenjohtajaksi Jussi Lehtinen Kotkasta.

Hallituksen puheenjohtajana aloittava Koivikko on 50-vuotias Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan yhteiskuntasuhteiden kappalainen. Koivikko toimi 2003 – 2012 Ristiinan kirkkoherrana ja siirtyi kuntaliitoksen jälkeen Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan.

Yhtiökokous päätti osakassopimuksen mukaisesti, että hallitus aloittaa toimintansa 1.1.2017 ja jatkaa toimintaa seuraavat neljä vuotta, eli koko seuraavan kuntavaalikauden. Tästä poikkeuksena ovat henkilöstön ja opiskelijoiden edustajat, joilla on lyhyempi toimikausi.

Hallituksen kokoonpano

  • Puheenjohtaja Jyrki Koivikko, Mikkeli
  • Varapuheenjohtaja Jussi Lehtinen, Kotka
  • Anja Eerola, Kotka
  • Kirsi Torikka, Savonlinna
  • Kimmo Jokiranta, Kouvola
  • Pirkko Rahikainen, Mikkeli
  • Henkilöstön edustaja Jarmo Tuunanen
  • Opiskelijoiden edustaja Santeri Roivas

Hallitus edustaa laaja-alaisesti yhteiskuntaelämän ja ammattikorkeakoulun tehtäviin liittyvää asiantuntemusta ja sen jäsenillä on monipuolista työ- ja elinkeinoelämän käytännön kokemusta ja tuntemusta. Yksi jäsen on valittu ammattikorkeakoulun henkilöstön ja yksi opiskelijoiden keskuudesta.

Nimitykset, Oulun yliopisto

KM Jarmo Okkonen Oulun yliopiston henkilöstöjohtajaksi

Kasvatustieteen maisteri Jarmo Okkonen on valittu Oulun yliopiston henkilöstöjohtajaksi.

Jarmo Okkosella on runsaan 17 vuoden kokemus erilaisista yritysten henkilöstöhallinnon johtamis- ja kehittämistehtävistä. Hän siirtyy Oulun yliopistoon Stora Enson Veitsiluodon tehtaan henkilöstöpäällikön tehtävästä. Aiemmin Okkonen on toiminut pitkään muun muassa Nokia Oyj:n eri yksiköissä henkilöstöjohtamisen vastuutehtävissä. Okkonen on toiminut myös yrittäjänä johtamisen ja henkilöstön kehittämisen konsultointiyrityksessä.

”Uudistuvassa yliopistossa korostuu henkilöstön osaaminen. Henkilöstöjohtajan valinnassa painotettiin monipuolista kokemusta henkilöstöjohtamisesta, erityisesti osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämisestä”, rehtori Jouko Niinimäki sanoo.

Jarmo Okkonen aloittaa tehtävässään 1.11.2016.

Koulutukseltaan Okkonen on kasvatustieteen maisteri ja hän on valmistunut Oulun yliopistosta 1992. Edellisen henkilöstöjohtajan eläköitymisen vuoksi täytettyyn tehtävään oli 56 hakijaa.

Nimitykset, Poliisiammattikorkeakoulu

Marko Viitanen nimitettiin Poliisiammattikorkeakoulun määräaikaiseksi rehtoriksi

1cedURWl

Poliisiammattikorkeakoulun määräaikaiseksi rehtoriksi on nimitetty oikeustieteen tohtori Marko Viitanen 1.10.2016 lukien. Viitanen toimii tällä hetkellä sisäministeriön poliisiosastolla poliisijohtajana. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa sisäministeriön lainsäädäntöjohtajana, Rajavartiolaitoksen esikunnassa, Keskusrikospoliisissa, Poliisiammattikorkeakoulussa ja eri poliisilaitoksilla.

Virkaa haki kaikkiaan 18 henkilöä. Määräaikainen virka tuli hakuun, kun Poliisiammattikorkeakoulun rehtori Kimmo Himberg siirtyi sisäministeriöön projektijohtajaksi 31.5.2017 asti.

Poliisiammattikorkeakoulun rehtorin tehtävänä on muun muassa johtaa ja kehittää Poliisiammattikorkeakoulun toimintaa, vastata poliisialaan liittyvästä koulutus- ja tutkimustoiminnasta ja sen kehittämisestä. Rehtori tekee myös opiskelijavalintaa koskevat päätökset sekä huolehtii oppilaitosyhteistyön ja kansainvälisen yhteistyön kehittämisestä.

Tampereen Hervannassa sijaitseva Poliisiammattikorkeakoulu vastaa Poliisihallituksen alaisuudessa poliisialan ammattikorkeakoulutuksesta, poliisin jatko- ja täydennyskoulutuksesta sekä poliisin peruskoulutuksesta. Poliisiammattikorkeakoulu vastaa myös poliisin valtakunnallisen koulutuksen järjestämisestä sekä tutkimustoiminnasta.

Nimitykset, Turun ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu: Ensimmäinen kulttuurihyvinvoinnin yliopettaja

liisa-maria

Liisa-Maria Lilja-Viherlampi

Turun ammattikorkeakoulu on perustanut Taideakatemiaan 1.8.2016 alkaen Suomen ensimmäinen kulttuurihyvinvoinnin yliopettajan toimen. Tehtävää hoitamaan on siirtynyt aiemmin Taideakatemiassa koulutus- ja tutkimuspäällikkönä toiminut kasvatustieteen tohtori, musiikin maisteri, musiikkiterapeutti Liisa-Maria Lilja-Viherlampi.

– Kulttuurihyvinvointi on noussut tärkeäksi yhteiskunnalliseksi teemaksi. Turun AMK on vahva kulttuurihyvinvointityön kehittäjä: meillä on useita monialaisia eri kulttuurihyvinvoinnin osa-alueita tutkivia kehittämishankkeita, ja olemme laajasti mukana niin kansallisissa kuin kansainvälisissäkin alan verkostoissa. Monialaisena korkeakouluna tuomme sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialojen osaajat ja verkostot yhteen, ja mahdollistamme uuden tutkimustiedon aktiivisen kytkemisen toimialojen kehittymiseen, toteaa Taideakatemian koulutusjohtaja Timo Tanskanen.

Turussa paljon hyvää pöhinää

Kulttuurihyvinvoinnin nimellä ei yliopettajan tehtäviä tiettävästi ole muualla maassa, vaikka kulttuurin hyvinvointia edistävät vaikutukset ovat toki laajasti tutkittuja. Kulttuurihyvinvointialan toimijoita on niin korkeakouluissa ja muissa tutkimuslaitoksissa, sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa, kolmannella sektorilla kuin kenttätyössä toimivien ammattilaistenkin parissa.

Miksi kulttuurihyvinvoinnin yliopettajuus perustettiin juuri nyt, ja miksi Turkuun?

– Aika ja paikka ovat nyt otolliset alan kehittämiselle – Turussa on paljon pöhinää asian tiimoilta, ja vetämämme valtakunnallinen Taikusydän-hanke kokoaa, kytkee ja koordinoi alan toimintaa Suomessa.  Kulttuurihyvinvointi oli vahvasti esillä Turku 2011 Kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmassa. Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien edistäminen on tavoitteena myös Turun kaupunkistrategiassa 2029 ja Varsinais-Suomen liiton Kulttuuristrategiassa, Lilja-Viherlampi perustelee.

Lisäksi Taideakatemia on alan pitkäjänteisen työn ansiosta eturivissä kulttuurihyvinvoinnin osaamisen kehittämisessä, toiminnan muotojen määrittelyssä ja integroimisessa kansalaisten elämään. Taideakatemiassa toimii kulttuurihyvinvoinnin tutkimusryhmä Lilja-Viherlammen vetämänä, ja ”Taide osana hyvää elämää” on yksi Turun AMK:n osaamiskärjistä.

Välineitä ja tulokulmia keskusteluun

Mitkä ovat uuden yliopettajan tärkeimmät tehtävät tänä syksynä?

– Ensinnäkin antaa välineitä keskusteluun kulttuurihyvinvoinnista ja sen kehittämisestä, jäsentää erilaisia tulokulmia. Yhteistyö sekä yhteisen käsitteistön ja kielen luominen erilaisten ihmisten ja yhteisöjen kesken on olennaisen tärkeää.

– Toinen osa tehtäväkenttääni löytyy ylempien ammattikorkeakoulututkintojemme parista. Siellä soveltava taide on muutakin kuin kulttuurihyvinvointia, mutta kulttuurihyvinvointi on tärkeä soveltavan taiteen tulokulma. Ohjaan opiskelijoitten kehittämishankkeita ja vastaan opinnoista.

– Käytännön esimerkkinä voisi mainita, että taideharrastuksen saavutettavuuteen ja elämänmittaisen taidesuhteen mahdollisuuksiin liittyen meillä on suunnitteilla hanke taidekasvatuksen ja -pedagogiikan ryhmän kanssa, Lilja-Viherlampi kertoo.

Lilja-Viherlammen tehtävät Taideakatemian monimuoto- ja YAMK-koulutusten sekä palveluliiketoiminnan päällikkönä siirtyivät koulutus- ja tutkimuspäällikkö Taina Erävaaralle.

Liisa-Maria Lilja-Viherlammen LinkedIn-profiili

Tutustu kulttuurihyvinvoinnin tutkimusryhmään