Browse Category by Laurea-ammattikorkeakoulu
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi), Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea-ammattikorkeakoulu läpäisi kansainvälisen auditoinnin: Laurean laatujärjestelmä kytkeytyy erinomaisesti strategiseen johtamiseen

11048710_10153152121946410_5345325508035232182_n

Laurea-ammattikorkeakoulu on läpäissyt Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttaman laatujärjestelmän kansainvälisen auditoinnin. Laurean saama laatuleima on voimassa kuusi vuotta 26.8.2016 alkaen. Ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia. Laurean auditointitulos julkistettiin perjantaina 26.8.2016.

“Laurealla on hyvin eloisa ja vuorovaikutukseen perustuva laatukulttuuri”, toteaa auditointiryhmän puheenjohtaja Sakari Kainulainen Diakonia-ammattikorkeakoulusta.

Auditointiryhmä kiittää raportissaan Laureaa siitä, että ammattikorkeakoulu on onnistunut hyvin yhdistämään kattavan ja järjestelmällisen laatutyön osallistavaan ja yhteisölliseen toimintatapaan. Laatujärjestelmän tavoitteet tunnetaan hyvin niin opiskelijoiden, henkilökunnan kuin ulkoisten sidosryhmien keskuudessa.

Auditointiryhmä antoi raportissaan Laurealle myös suosituksia toiminnan kehittämiseksi. Ammattikorkeakoulun tulisi esimerkiksi arvioida toiminnan laadusta kertovan tiedon keruuta, analyysiä ja hyödyntämistä ja keskittyä sellaisen tiedon keräämiseen, josta on sille eniten hyötyä.

“Kansainvälinen laatujärjestelmän auditointi oli Laurea-ammattikorkeakoululle arvokas tuki toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen. Olen vaikuttunut auditointiryhmän ammattimaisesta arviointityöstä ja saadusta arvokkaasta palautteesta, jonka kansainvälinen asiantuntijaryhmä on tuottanut käyttöömme”, kommentoi Laurean rehtori, toimitusjohtaja Jouni Koski.

Laurean laatujärjestelmän vahvuutena nähtiin se, että laadunhallinta läpäisee ammattikorkeakoulun kaikki alueet ja toiminnot, ja sen menettelytavat muodostavat toimivan ja kattavan järjestelmän. Laurean strategia on sisäistetty erittäin hyvin, mikä on seurausta siitä, että se on laadittu ja suunniteltu kattavan prosessin kautta, ja siihen on sitoutettu henkilöstö, opiskelijat ja ulkoiset sidosryhmät.

Laurea on lisäksi onnistunut hyvin viestimään laatutoiminnasta sekä sisäisille että ulkoisille sidosryhmille hyödyntäen eri viestintäkanavia. Koska Laurean henkilöstö on vahvasti sitoutunut jatkuvaan kehittämiseen ja menettelytavat ovat toimivat, arviointitiimi on vakuuttunut, että Laurea on täysin kykenevä hallitsemaan laadunvarmistuksen.

  • Laurean kansainvälinen auditointi toteutettiin 12/2015 – 10/2016
  • Karvin auditointivierailu Laureaan maaliskuussa 2016
  • Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointeja on toteutettu Suomessa vuodesta 2005 lähtien ja niihin osallistuvat kaikki yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Käynnissä oleva laatuauditointien kierros jatkuu vuoteen 2018
  • Auditointien tavoitteena on tukea korkeakouluja kehittämään eurooppalaisia laadunvarmistuksen periaatteita vastaavat laatujärjestelmät ja osoittaa, että Suomessa on toimiva ja johdonmukainen laadunvarmistus sekä korkeakouluissa että kansallisella tasolla

Laurean auditointiraportti on luettavissa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen verkkosivuilla

http://karvi.fi/app/uploads/2016/08/KARVI_3016.pdf