Browse Category by Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (Kyamk)
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (Kyamk)

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (Kyamk) mukana puolustusvoimien suuronnettomuusharjoituksessa Haminassa

medium_haminan_suuronnettomuusharjoitus1_jpg

Lehtori Anna-Maija Uusoksa Kyamkista (vas.), harjoituksen johtaja kenttärovasti Vesa Aurén Maavoimien esikunnasta, lehtori Terhi Héde Kyamkista ja esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Mikko Viitala Maastokoulusta olivat erittäin tyytyväisiä suuronnettomuusharjoitukseen 6.-8.9.2016 Haminassa.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijoita ja henkilökuntaa oli mukana puolustusvoimien johtamassa suuronnettomuusharjoituksessa Haminassa 6.-8.9.2016. Harjoituksessa olivat mukana mm. Maasotakoulu, Maavoimien esikunta, poliisi, pelastuslaitos, SPR, Haminan kaupunki ja seurakunta, kirkon henkinen huolto, Kyamk ja Carea.

–    Kymenlaakson ammattikorkeakoulu sai kevättalvella 2016 kenttärovasti Vesa Aurénilta Maavoimien esikunnasta Mikkelistä pyynnön osallistua syksyllä 2016 Haminassa pidettävään suuronnettomuusharjoitukseen. Valmiusharjoituksen aihe oli psykososiaalinen tuki ja viranomaisyhteistyö. Harjoituksessa ammattikorkeakoulun opiskelijat toimisivat varuskunta-alueelle saapuvina ahdistuneina omaisina, lehtorit Terhi Héde ja Anna-Maija Uusoksa Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta taustoittavat.

–    Ammattikorkeakoulu lähti mielellään mukaan harjoitukseen, koska aihe on tärkeä sosiaali- ja terveydenhuollossa toimiville henkilöille. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on hyvin innokas tekemään ja kehittämään yhteistyötä ympäröivän yhteiskunnan ja eri viranomaisten kanssa. Harjoituksessa omaisten rooleissa toimi yhteensä 62 opiskelijaa nyt syksyllä opintonsa aloittaneesta sosionomiryhmästä, pidemmälle opiskelleesta sairaanhoitajaryhmästä sekä ensihoitajaryhmästä. Opiskelijat olivat upeasti mukana heille annetuissa rooleissa, Terhi Héde kertoo.

medium_suuronnettomuusharjoitus2_jpg

Kyamkin sosiaali- ja terveysalan opiskelijat esittivät huolestuneita omaisia Haminan suuronnettomuusharjoituksessa 7.9.2016 Haminassa.

Osa opiskelijoista soitti 10–30 puhelua “kriisipuhelimeen”. Välillä soittaja esitti huolestunutta omaista, joka oli kuullut onnettomuudesta mediasta, ja välillä soittaja oli psyykkisesti häiriintynyt, vain keskustelukumppania hakeva henkilö. Myös ammattikorkeakoulun opetus- ja muuta henkilökuntaa osallistui puheluiden soittamiseen ”kriisinumeroihin” aktiivisesti, aina yliopettajaa myöten. Opiskelijoistamme harjoituksessa oli mukana englannin, ruotsin, venäjän ja espanjan kielen täydellisesti hallitsevia opiskelijoita.

–    Olemme kiitollisia, että olemme saaneet osallistua näin suureen harjoitukseen! Opiskelijamme kohtaavat tulevissa opiskeluaikansa harjoittelupaikoissa ja myöhemmin työssään kriisitilanteisiin joutuvia ihmisiä. Tässä harjoituksessa opiskelijamme ovat päässeet kohtaamaan ammattilaisia työssään, kiteyttää Héde.

Lehtori Anna-Maija Uusoksan mukaan Kyamk huomioi ammattikorkeakouluna tässä suuronnettomuusharjoituksessa myös maailman kansainvälistymisen.

–    Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on paljon vaihto-opiskelijoita ja meidän omista opiskelijoista iso joukko käy opintojen aikana kansainvälisessä vaihdossa. Tähän harjoitukseen etsimme erikielisiä opiskelijoita ja opettajia esittämään loukkaantuneiden varusmiesten omaisia. Todellisuudessakin varusmies voi olla esimerkiksi ulkosuomalainen tai hän voi olla maahanmuuttaja tai hänellä voi olla ulkomaalainen seurustelukuppani. Kansainvälistyminen ja nuorten äidinkielien kirjo asettavat suuria haasteita tällaisen onnettomuuden sattuessa hoitohenkilöstölle, viranomaisille ja kriisipäivystykselle.