Browse Category by Korkeakoulut
Kela, Korkeakoulut, Opintotukijärjestelmät

Opintotuki lakkautetaan 3 000 korkeakouluopiskelijalta

Korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymistä seurataan Kelassa vuosittain. Tänä syksynä seuranta tehtiin noin 130 000 korkeakouluopiskelijalle, jotka saivat opintotukea lukuvuonna 2018–2019.

Selvityspyyntö lähetettiin 13 200 opiskelijalle, ja siihen vastasi 11 000 opiskelijaa. Lähes 95 % vastauksista annettiin Kelan asiointipalvelussa. Suurimmalla osalla selvitys hyväksyttiin ja opintotuen maksaminen jatkuu.

Arviolta 3 000 opiskelijalla opintotuen maksaminen päättyy tammikuusta alkaen. Noin 1 500 opiskelijalla opintotuki päättyy sen vuoksi, että opiskelija ei vastannut selvityspyyntöön. Jos opintotuki lakkautettiin siksi, että opiskelija unohti vastata selvityspyyntöön, hän voi pyytää lakkautuspäätöksen oikaisua.

Opintotuen lakkautuspäätöksessä kerrotaan, miten opiskelija voi saada jälleen tukea. Lakkautuspäätöksen mukana lähetetään myös ohje siitä, mitä muuta tukea opiskelija voi saada.

Lue lisää:

Opintotuki lakkautettiin, mitä mä nyt teen?

Korkeakoulut

Korkeakouluille 25 miljoonaa koulutuksen kehittämishankkeisiin

euro-coins

Hallitus päätti budjettiriihessä 40 miljoonan euron panostuksesta korkeakoulutuksen kehittämiseen ja nuorten tutkijoiden tieteen tekemisen edistämiseen vuonna 2017. Opetus- ja kulttuuriministeriö avasi 25 miljoonan euron avustushaun korkeakouluille tänään. Määrärahalla vahvistetaan digitaalisia oppimisympäristöjä ja parannetaan ympärivuotisen opiskelun edellytyksiä.

Avustukset ja budjettiriihen päätös on osa helmikuun kehysriihessä päätettyä 105 miljoonan euron kokonaisuutta, jolla tuetaan korkeakoulutusta ja nuoria tutkijoita vuosina 2017-2018.

– Hallituksen tavoitteena on, että Suomi on koulutuksen, osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa. Tämän työn keskipisteessä ovat digitalisaation mahdollisuuksien ja uuden pedagogiikan hyödyntäminen. Näillä ensimmäisen kierroksen avustuksilla annamme korkeakouluille entistä paremman mahdollisuuden ryhtyä nykyaikaista oppimista, sujuvaa valmistumista ja laadukasta työllistymistä tukeviin toimiin kaikkien opiskelijoiden hyödyksi, sanoo opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Korkeakoulutuksen kehittämiseen suunnatulla valtionavustuksella on tarkoitus parantaa oppimisen, opetuksen ja ohjauksen laatua ja opiskelijalähtöisyyttä, ympärivuotista opiskelua sekä korkeakoulutuksen saavutettavuutta. Tarkoituksena on myös edistää koulutuksen ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutusta, lisätä korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja kehittää uusia toimintamalleja.

Korkeakoulutuksen kehittämisohjelmasta syksyllä 2016 haettavana oleva avustusmäärä on 25 miljoonaa euroa. Avustusta voidaan myöntää ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen 2-3-vuotisiin hankkeisiin, jotka käynnistyvät vuonna 2017. Vastaava avustushaku on tarkoitus uusia ensi vuonna.

Avustukset tukevat hallituksen Nopeutetaan siirtymistä työelämään -kärkihanketta. Kärkihankkeen tavoitteena on nuorten nopeampi siirtyminen toiselta asteelta korkeakouluopintoihin, sujuvampi opinpolku korkeakouluissa ja työllistyminen. Opintojen suorittamista edistetään joustavin opintopoluin sekä helpottamalla työnteon ja opiskelun yhteensovittamista.

Avustuksen hakuaika päättyy 31.10.2016. Rahoituspäätökset on tarkoitus tehdä 30.1.2017 mennessä. Rahoitus edellyttää, että eduskunta hyväksyy määrärahan tarkoitukseen. Nuorten tutkijoiden tieteen tekemisen edistämiseen tarkoitetut määrärahat jaetaan erikseen Suomen Akatemian kautta.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa