Browse Category by Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Nimitykset

Xamkin hallitus on nimitetty, puheenjohtajaksi Jyrki Koivikko

medium_jyrki-koivikko_008_jpg

Hallituksen puheenjohtajana aloittaa 1.1.2017 Jyrki Koivikko.

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous valitsi osakeyhtiön hallituksen jäsenet 1.1.2017 alkaen.  Puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Koivikko Mikkelistä ja varapuheenjohtajaksi Jussi Lehtinen Kotkasta.

Hallituksen puheenjohtajana aloittava Koivikko on 50-vuotias Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan yhteiskuntasuhteiden kappalainen. Koivikko toimi 2003 – 2012 Ristiinan kirkkoherrana ja siirtyi kuntaliitoksen jälkeen Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan.

Yhtiökokous päätti osakassopimuksen mukaisesti, että hallitus aloittaa toimintansa 1.1.2017 ja jatkaa toimintaa seuraavat neljä vuotta, eli koko seuraavan kuntavaalikauden. Tästä poikkeuksena ovat henkilöstön ja opiskelijoiden edustajat, joilla on lyhyempi toimikausi.

Hallituksen kokoonpano

  • Puheenjohtaja Jyrki Koivikko, Mikkeli
  • Varapuheenjohtaja Jussi Lehtinen, Kotka
  • Anja Eerola, Kotka
  • Kirsi Torikka, Savonlinna
  • Kimmo Jokiranta, Kouvola
  • Pirkko Rahikainen, Mikkeli
  • Henkilöstön edustaja Jarmo Tuunanen
  • Opiskelijoiden edustaja Santeri Roivas

Hallitus edustaa laaja-alaisesti yhteiskuntaelämän ja ammattikorkeakoulun tehtäviin liittyvää asiantuntemusta ja sen jäsenillä on monipuolista työ- ja elinkeinoelämän käytännön kokemusta ja tuntemusta. Yksi jäsen on valittu ammattikorkeakoulun henkilöstön ja yksi opiskelijoiden keskuudesta.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Xamk-nimi on harkittu

12321378_1755258098023458_7287634168600856229_n

Kotimaisten kielten keskus (Kotus) on verkkosivujensa kolumnissa arvioinut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, eli Xamkin, lyhyempää markkinointinimeä.

Kuten Kotuskin toteaa, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on oppilaitoksen nimenä selkeä ja toimiva. Sen rinnalla käytetään markkinointinimeä Xamk. Xamk avataan tekstissä aina pidemmällä nimellä, kuten tehtäisiin myös lyhenteen kanssa.

Vararehtori Mirja Toikka kertoo, että Xamk-nimen käyttö on harkittu päätös.

– Nimi on harkittu ja useista vaihtoehdoista valittu. Tiedostimme nimen erilaisuuden ja myös siihen liittyvät tulkintaongelmat, mutta se valittiin silti. Näemme nimessä enemmän mahdollisuuksia kuin haasteita – olemme nimestä ylpeitä.

Toikka muistuttaa, että vaikka korkeakoulut ovat julkisia toimijoita, niiden tulee erottua toisistaan.

– Opetus- ja kulttuuriministeriö on edellyttänyt korkeakoulujen profiloituvan. Mielestämme tämän pitää näkyä paitsi visiossamme ja toiminnassa, mutta myös viestinnässä. Tämä tarkoittaa erottautumista eli brändäämistä, jonka avulla kerromme meistä –  tavoitteistamme ja tavastamme  toimia –  monin eri tavoin. Xamk-nimi on yksi osa brändi-identiteettiä ja nimeen liittyy vahvasti myös visuaalinen ilme ja X-kirjaimesta johdettu muoto.

Viestinnässä lyhyen nimen käyttäminen on välttämättömyys. Erityisesti englanninkielinen nimi on pitkä: South-Eastern Finland University of Applied Sciences.

– Emme halua harhauttaa asiakkaitamme kapulakielellä, vaan haluamme viestiä ja puhua selkeästi ja ymmärrettävästi. Selkeyden lisäksi haluamme viestiä myös muutoksesta, jota myös uusi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu edustaa. Maailma muuttuu ja monimutkaistuu ja tämä edellyttää korkeakouluilta toimintatapojen uudistamista. Oppiminen ja tutkiminen ei ole sidottu paikkaan eikä aikaan, vaan kampuksenamme on koko maailma. Näin ollen X tunnuksessamme ja markkinointinimessämme kertoo tästä muutoksesta sekä rohkeudesta kohdata myös uusia ja tuntemattomia asioita.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muutokset valtion rahoituksessa aiheuttavat arviolta noin 3 miljoonan euron säästötarpeen Xamkiin

3418601427040214721

Xamk Oy:n hallitus keskusteli kokouksessaan tiistaina 23.8.2016 vuoden 2017 rahoitustason laskemisesta aiheutuvista sopeuttamistoimenpiteistä. Taloutta on jo sopeutettu koko konsernissa
– Kyamk Oy, Mamk Oy ja Xamk Oy – useana vuonna vuodesta 2013 lähtien. Fuusiossa syntyvän Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun säästötarpeeksi on arvioitu noin 3 miljoonaa euroa. Lisäsäästöt johtuvat koko korkeakoulusektoriin kohdistuvista valtion rahoituksen leikkauksista. Talouden tasapainottamiseksi käynnistetään koko konsernissa välittömästi suunnittelu hallinto- ja talousjohtaja Tero Tallisen johdolla.

Lukukausimaksut EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille otetaan käyttöön 1.8.2017 alkaen

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (Xamk) otetaan käyttöön lukukausimaksut, jotka koskevat 1.8.2017 tai sen jälkeen opintonsa aloittavia EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevia opiskelijoita. Lukukausimaksuina peritään AMK-tutkinnoista 6000 euroa, ylemmistä AMK-tutkinnoista 7000 euroa ja kaksoistutkinnoista 1500 euroa. Xamk ottaa käyttöön myös ammattikorkeakoululain edellyttämän apurahajärjestelmän, jossa 55 opintopistettä lukuvuodessa suorittaneille palautetaan peritystä lukukausimaksusta 50 %. Palautus suoritetaan vuosittain edellisen vuoden suoritusten perusteella.

Xamk Oy:lle uusi hallitus 1.1.2017 alkaen

Hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen nimeämään fuusiossa syntyvän Xamkin hallituksen. Uusi hallitus nimetään, koska osakassopimuksessa on näin sovittu. Uuteen hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä: Savonlinnan kaupunki nimittää yhden, Kotkan kaksi, Kouvolan kaupunki yhden ja Mikkelin kaupunki kaksi jäsentä. Tämän lisäksi Xamkin henkilöstö valitsee yhden ja opiskelijat yhden edustajan.

Yhtiökokouksen nimeämä uusi hallitus toimii vuoden 2017 alusta 2017 kuntavaaleihin saakka. Vuoden vaihteessa aloittavan hallituksen puheenjohtajana toimii Etelä-Savon valitsema puheenjohtaja. Puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus vaihtuvat ensin neljän vuoden ja jatkossa kahden vuoden jaksoissa niin, että Kymenlaakson edustajat valitsevat ensimmäisen kauden jälkeen uuden puheenjohtajan. Hallitusten jäsenten toimikausi on neljä vuotta.

Savonlinnan kompensaatiopaketin neuvottelut jatkuvat

Hallitus keskusteli Savonlinnan OKL:n lakkautumisesta johtuvista kompensaatioista ja niihin liittyvistä neuvotteluista. Varapuheenjohtaja Jyrki Koivikko ja Xamk Oy:n kehitysjohtaja Kalevi Niemi ovat neuvotelleet kesäkuussa opetus- ja kulttuuriministeriön edustajien kanssa ja neuvotteluja on jatkettu loppukesästä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. Mamk Oy:n hallitus on päättänyt elokuun kokouksessa kompensaatiopaketin linjauksista. Xamk Oy:n hallitus yhtyy Mamk Oy:n tekemiin linjauksiin.

Xamkin hallitus päätti esittää, että Savonlinnan kompensaatioryhmä kutsuisi Koivikon ja Niemen kuultavaksi niistä asioista, jotka koskevat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulua.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Lisähaku toi hyvin hakijoita Kyamkiin ja Mamkiin

Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen lisähaku on päättynyt. Lisähaku keräsi hyvin hakijoita.

Kyamkin lisähaussa oli 5 amk-tutkintoon johtavaa koulutusta ja 2 ylempään amk-tutkintoon johtavaa koulutusta. Aloituspaikkoja oli jaossa 105.

Kaikki koulutukset keräsivät hyvin hakijoita, eniten kiinnosti Kouvolassa järjestettävä palvelumuotoilun koulutus, johon haki 137 hakijaa. Yhteensä Kyamkiin haki lisähaussa 556 hakijaa. Kyamkiin haettiin eniten Uudeltamaalta, 27 % hakijoista. Kymenlaaksosta hakijoita oli 17 %.

Mamkin lisähaussa oli 5 amk-tutkintoon johtavaa koulutusta, joihin kaikkiin oli hyvin hakijoita. Aloituspaikkoja oli 35.

Eniten kiinnosti Savonlinnassa järjestettävä sairaanhoitajakoulutus, johon haki 479 hakijaa päivä- ja monimuotokoulutuksiin. Yhteensä Mamkiin haki lisähaussa 766 hakijaa. Mamkiin haettiin eniten Uudeltamaalta, 23 % hakijoista. Etelä-Savosta hakijoita oli 10 %.

Lisähaku järjestettiin kevään yhteishaussa vapaiksi jääneille paikoille. Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 26.8. ja opiskelu alkaa elokuun lopussa.
– Lisähaun hakijamääriin olemme erittäin tyytyväisiä. Tavoitteena kuitenkin on, että lisähakua ei tarvitsisi järjestää, vaan koulutukset saataisiin täyteen varsinaisen yhteishaun kautta, rehtori Heikki Saastamoinen toteaa.

Seuraava yhteishaku järjestetään syksyllä, 7.-21.9. Syksyn yhteishaussa haetaan vuoden vaihteessa toimintansa aloittavaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluun.