Browse Category by Jyväskylän yliopisto
Jyväskylän yliopisto, Nimitykset

Keijo Hämäläinen Jyväskylän yliopiston rehtoriksi

keijohamalainen

Jyväskylän yliopiston hallitus on nimittänyt professori Keijo Hämäläisen yliopiston rehtorin tehtävään viisivuotiskaudelle 1.8.2017- 31.7.2022.

– Rehtorin tehtävä kiinnosti ilahduttavan laajaa ja korkeatasoista hakijajoukkoa. Hallitus on erittäin tyytyväinen saatuaan parhaan mahdollisen rehtorin yliopistollemme. Yliopiston johto on jatkossakin hyvissä käsissä, hallituksen puheenjohtaja Anne-Christine Ritschkoff kuvailee.

Keijo Hämäläinen toimii parhaillaan Helsingin yliopiston päätoimisena vararehtorina. Tätä ennen hän on toiminut matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaanina (2010-2013) ja fysiikan professorina vuodesta 2002 lähtien Helsingin yliopistossa. Hämäläinen on tehnyt tutkimustyötä ulkomailla useiden vuosien ajan mm. USA:ssa (Brookhaven National Laboratory) ja Ranskassa (Grenoble).

Hämäläinen toimii lukuisissa kansallisissa luottamustehtävissä, kuten Tieteellisten seurain valtuuskunnan puheenjohtajana, Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuuritoimikunnan jäsenenä, Julkaisufoorumin ohjausryhmän puheenjohtajana sekä Maanpuolustuskorkeakoulun ja Ilmatieteen laitoksen neuvottelukuntien jäsenenä. Kansainvälisiin tehtäviin lukeutuvat mm. jäsenyydet yhteiseurooppalaisen synkrotroni-säteilytutkimuslaitoksen (ESRF) hallintoneuvostossa ja usean eurooppalaisen tutkimusinstituutin tutkimusneuvostoissa. Hämäläinen on Suomalaisen Tiedeakatemian ja Suomen Tiedeseuran jäsen. Hän on saanut Suomalaisen Tiedeakatemian Väisälän palkinnon 2002. Hänet on kutsuttu Keskisuomalaisen osakunnan inspehtoriksi 2017 ja valittu Helsingin yliopiston vuoden viestijäksi 2010 sekä fysiikan laitoksen vuoden opettajaksi kolme kertaa.

Hämäläinen on syntynyt Viitasaarella ja kirjoittanut ylioppilaaksi Suolahden lukiosta 1982. Hän on väitellyt filosofian tohtoriksi fysiikasta 1990 Helsingin yliopistossa.

– On hienoa palata kotiseudulle johtamaan erinomaista yliopistoa ja tuoda omien kokemusten kautta näkemyksiä sen kehittämiseen. Toivon, että aiemmissa tehtävissäni luotujen verkostojen avulla pystyn myös vahvistamaan Jyväskylän asemaa kansallisessa korkeakoulukentässä, Keijo Hämäläinen toteaa.

Rehtorin tehtävä vapautuu, kun rehtori Matti Mannisen toimikausi päättyy 31.7.2017.

Jyväskylän yliopisto, Vaasan yliopisto

Vaasan yliopiston kieliopinnot siirtyvät Jyväskylän yliopistoon

Vaasan ja Jyväskylän yliopistojen hallitukset ovat hyväksyneet sopimuksen, jonka mukaan Vaasan yliopiston tutkintoon johtava kielten koulutus ja tutkimus siirretään 1.8.2017 alkaen Jyväskylän yliopistoon. Vaasan yliopisto erikoistuu yhä vahvemmin kauppatieteisiin, tekniikkaan, viestintään ja hallintotieteisiin kehittääkseen kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyään. Jyväskylän yliopisto vahvistaa soveltavan kielentutkimuksen painoalaansa.

Suomen yliopistoissa on meneillään mittava rakenneuudistus, jonka taustalla on korkeakoulujen profiloituminen ja tulevaisuuden kilpailukyvyn vahvistaminen. Vaasan ja Jyväskylän yliopistot vastaavat näihin haasteisiin vahvistamalla painoalojaan ja syksyn ajan yliopistot ovat valmistelleet Vaasan yliopiston tutkintoon johtavan kielten opetuksen ja tutkimuksen siirtoa Jyväskylän yliopistoon. Valmistelu on edennyt suunnitellusti ja molempien yliopistojen hallitukset ovat hyväksyneet sopimuksen liikkeenluovutuksesta.

Muutos tarjoaa mahdollisuuksia erikoistumiseen

Vaasan yliopistolle sopimus mahdollistaa erikoistumisen ja merkittävät uudet tutkimuspanostukset valituille painoaloille.

– Näin voimme taata kansainvälisesti korkealaatuisen tutkimuksen ja opetuksen myös jatkossa, sanoo Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto.

Sopimuksen myötä Vaasan yliopiston tutkintoon johtavan kielten opetus ja tutkimus jatkuu elokuusta 2017 alkaen Jyväskylän yliopistossa. Tämä koskee englantia, saksaa, pohjoismaisia kieliä (ml. kielikylpy), nykysuomea sekä venäjän ja ranskan kielten sivuaineita. Vaasan yliopiston kielikeskuksen toimintaa kehitetään ja se järjestää muiden kuin kielten alojen tutkintoihin kuuluvaa kieltenopetusta.

– Vaasan ja Jyväskylän yliopistot vahvistavat asemiaan vetovoimaisina ja merkittävinä työnantajina alueilla. Vaasan yliopisto tulee säilymään entisen kokoisena, ja sen henkilöstö suunnataan entistä selkeämmin yliopiston vahvuusalueille, Kuusisto jatkaa.

– Liikkeenluovutuksen myötä Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutkimuksen kärkiala vahvistuu entisestään, toteaa Jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen.

Yliopistojen välinen järjestely toteutetaan liikkeenluovutuksena

Vaasan yliopiston tutkintoon johtava kielten koulutuksen ja tutkimuksen siirto Jyväskylään toteutetaan liikkeenluovutuksena 1.8.2017 alkaen. Henkilöstö siirtyy Jyväskylän yliopistoon ns. vanhoina työntekijöinä. Vaasassa liikkeenluovutuksen piiriin kuuluu 700 opiskelijaa ja 30 henkilöstön edustajaa.

– Seuraavaksi muutoksen valmistelu jatkuu henkilöstön, ylioppilaskuntien ja opiskelijoiden kanssa. Yhdistymisen käytännön toteutumista edistetään teemoittain kootuissa alatyöryhmissä, kertoo Kuusisto.

Jyväskylän yliopisto tarjoaa kaikille Vaasan yliopiston kielten opiskelijoille mahdollisuuden siirtyä Jyväskylän yliopistoon lukuvuodesta 2017 alkaen. Opiskelijat voivat myös suorittaa tutkintonsa loppuun siirtymäkauden aikana Vaasan yliopistossa.

– Jyväskylään siirtyvälle henkilökunnalle uudistus tarjoaa monipuoliset uramahdollisuudet Jyväskylän yliopiston kielten ja kulttuurien opetuksen ja tutkimuksen osaamisalueilla. Muutos tarjoaa myös Jyväskylän yliopistoon siirtyville kielten opiskelijoille omalla alallaan entistä monipuolisemmat mahdollisuudet vahvistaa osaamistaan ja erikoistua muun muassa sivuainevalinnoilla, Manninen kertoo ja toivottaa opiskelijat ja henkilökunnan lämpimästi tervetulleiksi Jyväskylän yliopistoon.

Jyväskylän ja Vaasan yliopistojen yhteistyö konkretisoituu jo 7.11.2016, kun Jyväskylän yliopiston edustajat tapaavat Vaasassa henkilöstön ja opiskelijoiden edustajia. Vaasan yliopiston kielten opiskelijajärjestöt puolestaan vierailevat ensimmäisen kerran Jyväskylän yliopistossa 11.11.2016.

– Tästä yhteistyön ja yhteisen matkan on hyvä alkaa, toteavat molemmat rehtorit.