Browse Category by Amiedu
Amiedu

Amiedu toteuttaa Nesteen laippaliitosasentajien koulutukset ensimmäisenä ja ainoana Suomessa

Porvoon jalostamo. Kuva: Ismo Henttonen.
Porvoon jalostamo. Kuva: Ismo Henttonen.

Amiedu toteuttaa Nesteen öljynjalostamoilla Porvoon Kilpilahdessa ja Naantalissa laippaliitosasentajien koulutukset ja pätevöinnit ensimmäisenä ja ainoana Suomessa. Tähän mennessä on koulutettu ja pätevöity viitisenkymmentä henkilöä, ja koulutukset jatkuvat ensi vuonna kuukausittain. Pätevyydet myöntää Inspecta Tarkastus Oy. Neste on aina panostanut turvallisuuteen, ja haluaa entisestään parantaa sitä myös laippaliitosten osalta.

Putkistojen vuodot ja vauriot aiheuttavat taloudellisia, turvallisuus- ja ympäristöriskejä, joilla voi olla toteutuessaan vakavia seurauksia etenkin vaaraa aiheuttavissa laitoksissa, kuten mm. öljynjalostamot, ydinvoimalat, voimalaitokset ja öljy-, kaasu- ja kemianteollisuuden laitokset. Putkistoissa kulkee nesteitä, kaasuja, höyryjä tai kemikaaleja, joiden lämpötilat ja paineet voivat olla hyvinkin korkeita. Pätevyysvaatimukset putkistojen liitosten asentamiselle ovatkin kasvaneet, ja niitä asettavat mm. direktiivit ja luokituslaitokset. EN-standardi SFS-EN 1591-4 määrittelee, miten laippaliitosten eli avattavien ruuviliitosten asentajien pätevöitys tulee järjestää.

– Neste täyttää standardin vaatimukset ensimmäisenä Suomessa. Pätevöinti on jo käytössä Euroopassa, ja myös Neste ottaa sen käyttöön. Määrittelimme standardiin pohjautuen oman tarkennetun spesifikaation eli vaatimukset putkistojen ja painelaitteiden ruuviliitosten asennukseen ja tarkastukseen, ja tämän myötä tuli tarve koulutukselle ja henkilöstön pätevöittämiselle, Neste Oyj:n Porvoon ja Naantalin jalostamoiden kunnossapidon koulutusinsinööri Sirpa Laine valottaa.

Nesteen jalostamoissa riittää putkistoja ja laippaliitoksia. Porvoon jalostamo on yksi Euroopan kehittyneimmistä ja monipuolisimmista. Siellä valmistetaan yli 150 eri tuotetta ja tuotekomponenttia, jalostetaan raakaöljyä noin 12,5 miljoonaa tonnia vuodessa, ja sen satama on tonnimääräisesti Suomen suurin. Putkistoja on 22 000 kilometriä, ja laippaliitoksia kertyy pelkästään Kilpilahden putkistoista satojatuhansia kappaleita.

– Yksikin vuoto voi tarkoittaa pahimmillaan vakavaa riskiä, Sirpa Laine selittää. – Haluamme parantaa laippaliitosasentajien koulutuksella ja pätevöityksellä entisestään turvallisuutta, joka on meille erittäin tärkeää.

Nesteen jalostamoilla käsitellään syttyviä, itsestään syttyviä ja räjähtäviä aineita. Vuotojen aiheuttamia riskejä ovat tuotantolaitoksen ennalta-arvaamaton alasajo, mahdollisesti tulipalo, ympäristövahingot ja pahimmassa tapauksessa henkilövahingot. Tuotannon alasajon kustannuksissa puhutaan miljoonista euroista. Neste varmistaa turvallisuutta jatkuvasti useilla tarkoilla suojaus- ja turvajärjestelmillä, kattavilla henkilöstön turvallisuus- ja muilla koulutuksilla sekä 24/7-palon- ja öljyntorjuntavalmiudella.

Neste ja Amiedu tekevät pioneerityötä koko teollisuusalan kannalta

– Suomesta ei löytynyt aluksi yhtään tahoa, joka järjestäisi laippaliitosasentajien koulutusta ja pätevöintiä, Sirpa Laine kertoo. – Selvitimme sopivia yhteistyökumppaneita, ja päädyimme Amieduun myös siksi, että koulutuksella on jatkuvuutta. He kehittivät tarpeisiimme räätälöidyn koulutuksen, joka sisältää sekä spesifikaatiomme että standardin vaatimukset.

Kaksiosainen koulutus koostuu verkkokoulutuspäivästä ja lähipäivästä. Verkkokoulutus sisältää mm. tietoa EN 1591-4 -standardista ja Nesteen spesifikaatiosta, sekä teoriaa ja harjoituksia mm. vuotojen hallinnasta, laadukkaista laippaliitoksista ja oikeanlaisesta asennustekniikasta. Lähipäivissä Porvoon ja Naantalin jalostamoilla tehdään asennusharjoituksia, varmistetaan osaaminen teoriakokeella sekä suoritetaan Inspecta Tarkastus Oy:n hyväksymä pätevyyskoe.

– Tämä on ollut varsinaista pioneerityötä koko alan kannalta, sillä sekä Neste että Amiedu ovat ensimmäisiä Suomessa laippaliitosasentajien koulutuksessa ja pätevöinnissä. Koulutus piti kehittää aivan alusta, sillä valmista mallia ei ollut, Sirpa Laine kertoo.

Ensimmäisessä vaiheessa koulutetaan ja pätevöidään laippaliitostöitä tekevät ja valvovat henkilöt. Tähän mennessä on koulutettu ja pätevöity viitisenkymmentä henkilöä. Koulutukset jatkuvat ensi vuonna kuukausittain, ja jatkossa niitä järjestetään säännöllisesti kaikille uusille asentajille, työnjohtajille ja valvojille. Pätevyyttä vaaditaan myös palvelutoimittajien asentajilta.

Suomessa vain Amiedulla hyväksyntä järjestää laippaliitosasentajien koulutus

– Koulutusta rakentaessamme teimme paljon suunnittelu-, testaus- ja kehitystyötä, asiantuntijamme perehtyivät yli tuhanteen sivuun aiheeseen liittyviä standardeja, spesifikaatioita, ohjeita ja teknisesti spesifiä tekstiä, ja benchmarkkasimme koulutuksen ja pätevöityksen toteuttajia Euroopassa, diplomi-insinööri, Senior ConsultantHeikki Mäkeläinen Amiedustakertoo. – Teimme verkkokoulutuksesta käytännönläheisen, vuorovaikutteisen ja pedagogisesti toimivan.

Laippaliitos eli avattava ruuviliitos.
Laippaliitos eli avattava ruuviliitos.

Amiedu on ainoa koulutuksenjärjestäjä Suomessa, jolla on hyväksyntä järjestää laippaliitosasentajan koulutus.

– Olen valvonut toteutusta hankkeen alusta alkaen, Inspecta Tarkastus Oy:n johtaja Jukka Verho kertoo. – Inspecta Tarkastus Oy on myöntänyt Amiedulle sertifikaatin, joka varmentaa, että Amiedulla on tekninen osaaminen, henkilöstö ja menetelmät kouluttaa ja pätevöidä laippaliitosasentajia EN 1591-4 -standardin mukaan.

– Yhteistyö ja koulutukset Amiedun kanssa ovat sujuneet hyvin, koska molemmat osapuolet ovat tähän hyvin sitoutuneita, Sirpa Laine kertoo. – Amiedulla on verkkokoulutuksen ja toteutuksen vahva osaaminen, ja hyvä palvelualttius ja -asenne. Uskomme, että myös muut teollisuudenalat seuraavat jalanjälkiämme laippaliitoskoulutuksissa ja pätevöinneissä.