Ylioppilastutkinto

Apulaisoikeusasiamies: Vammaisten ihmisten yhdenvertaisuus turvattava yo-koejärjestelyissä

Apulaisoikeusasiamiehen (AOA) sijainen Mikko Sarja arvioi ratkaisussaan Ylioppilastutkintolautakunnan menettelyä ylioppilaskokeen järjestelyissä vammaisten henkilöiden oikeuksien turvaamiseksi. Hän esittää, että Ylioppilastutkintolautakunta kehittäisi asiaa koskevia ohjeitaan siten, että ne turvaavat vammaisten henkilöiden mahdollisuuden saada tarvitsemiaan kohtuullisia mukautuksia.

Ylioppilastutkintolautakunnan toiminta kokeiden esteettömyyden varmistamiseksi mahdollisimman monille kokelaille ansaitsee AOA:n sijaisen mielestä tunnustuksen. Hän piti kuitenkin lautakunnan ohjeita eräin osin ongelmallisina. Tavoitteena ohjeiden kehittämisessä tulisi AOA:n sijaisen mukaan olla, että kohtuullisten mukautusten keinovalikoimaa ei rajattaisi ennalta enempää kuin se on aivan välttämätöntä, kun otetaan huomioon kohtuullisiin mukautuksiin kuuluva tapauskohtaisuus ja yksilöllinen arviointi.