Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk)

Oulun ammattikorkeakoulun ensimmäinen yhteiskuntavastuuraportti julkaistu

Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) on julkaissut ensimmäistä kertaa yhteiskuntavastuuraportin. Raportissa käsitellään Oamkin yhteiskunnallista toimintaa ja vaikutusta. Keskeisinä teemoina raportissa ovat sosiaalinen ja taloudellinen vastuu sekä ympäristövastuu.

Raportin sisältö mukailee GRI-yritysvastuuraportointistandardia (Global Reporting Initiative).

– Selvitimme keväällä maineemme tasoa ja rakennetta T-Median tekemällä Luottamus&Maine-tutkimuksella. Vaikuttavuusanalyysin mukaan maineemme vahvuutena on vastuullisuus, ja sen vaikutus sidosryhmiemme haluun tukea meitä on korkea. Sidosryhmien arvion perusteella toimimme oikein ja vastuullisesti huomioiden yhteiskunnan ja ympäristön, kertoo rehtori Jouko Paaso.

Oamkin sosiaalinen vastuu koskee niin opiskelijoita kuin henkilökuntaa. Tästä syystä seuraamme ja kehitämme aktiivisesti opiskelijoidemme ja henkilöstömme hyvinvointia.

Tunnistamme myös ympäristövastuumme ja seuraamme aktiivisesti toimintamme aiheuttamaa luonnon kuormittumista. Oamk on mukana Green Campus Linnanmaa -projektissa, jonka tavoitteena on vähentää tulevan yhteiskampuksen ympäristökuormittavuutta ja edistää kestävää toimintaa.

Julkaisemme Yhteiskuntavastuuraportin jatkossa lukuvuosittain. Aiemmin olemme tuoneet esille toimintaamme vuosittaisissa Aluevastuuraportissa.

Lue raportti.