Peruskoulu

Suurin osa peruskoululaisista opiskelee englantia

Tilastokeskuksen mukaan englanti oli peruskouluissa yleisimmin opiskeltu vieras kieli syyslukukaudella 2018. Vuosiluokkien 1-6 oppilaista englantia opiskeli 74 prosenttia. Englantia opiskelevien osuus kasvoi 3 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna vuosiluokilla 1–6. Vuosiluokkien 7-9 oppilaista lähes kaikki opiskelivat englantia. Ruotsia opiskeli muuna kuin äidinkielenä 19 prosenttia luokkien 1-6 ja 92 prosenttia luokkien 7-9 oppilaista.

Lähes kaikki vuosiluokkien 7-9 oppilaat opiskelivat sekä englantia että ruotsia tai suomea joko äidinkielenä, yhteisenä, vapaaehtoisena tai valinnaisena vieraana kielenä. Saksaa opiskeli 10 prosenttia ja ranskaa 5 prosenttia vuosiluokkien 7-9 oppilaista, pääasiassa vapaaehtoisena tai valinnaisena vieraana kielenä.

Vuosiluokilla 1-6 oli yhteensä 370 020 oppilasta, joista poikia oli 189 545 ja tyttöjä 180 475. Vuosiluokilla 7-9 oli yhteensä 180 058 oppilasta, joista poikia oli 92 100 ja tyttöjä 87 958.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus