Nimitykset

Minna Hyytiäisestä Taiteen perusopetusliiton uusi puheenjohtaja

Taiteen perusopetusliiton puheenjohtaja toivoisi kulttuuriharrastuksen olevan jokaisen suomalaisen lapsen ja nuoren saavutettavissa.

Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n toiminnanjohtaja Minna Hyytiäinen valittiin vuosikokouksessa Taiteen perusopetusliitto TPO ry:n hallituksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Hyytiäinen toimi aikaisemmin liiton varapuheenjohtajana.

Taiteen perusopetus on vapaa-ajalla annettavaa, ensisijaisesti lapsille ja nuorilla suunnattua taidekasvatusta. Se on tavoitteellista ja sitä ohjaa valtakunnallinen opetussuunnitelma. Opetuksella on monessa kunnassa pitkät ja hienot perinteet.

”Taiteen perusopetus on ainutlaatuinen ja vakiintunut suomalainen taiteen opetuksen instituutio, joka on osoittanut arvoaan jo vuosikymmeniä. Sitä kannattaa vaalia ja kehittää edelleen. Missään muualla ei ole Suomen kaltaista järjestelmää. Koulutetut opettajat ja vakiintuneet tekemisen perinteet varmistavat, että opettaminen on ammattimaista, luotettavaa ja jatkuvaa” toteaa Hyytiäinen.

Taiteen perusopetuksen piirissä lapsi tai nuori oppii pitkäjänteisyyttä, ajattelun taitoja ja luovuutta.

Niiden avulla hänestä kasvaa aikuinen, jolla on hyvä sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma. Nämä taidot ovat myös tärkeitä tulevaisuuden työelämässä. Globaalissa kilpailussa luovien ratkaisujen soveltaminen on välttämätöntä Suomen tulevaisuuden menestyksen kannalta.

”Toisaalta taideharrastus lisää myös hyvinvointia ja osallisuutta. Monelle nuorelle se on tapa purkaa stressiä ja taide antaa keinoja purkaa paineita.”

Taiteen tekeminen, sen opetukseen osallistuminen ja kuluttaminen antavat ihmisille merkityksen tunnetta, jota ei muualta saa. Positiiviset kerrannaisvaikutukset ulottuvat yhteiskunnassamme tutkitusti pitkälle tulevaan.

Liiton toimintaa ohjaa näkemys, että korkeatasoinen taidekasvatus on jokaisen lapsen ja nuoren perusoikeus. Jokaisella lapsella tulisi olla siihen mahdollisuus varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta. Käynnissä olevilta hallitusohjelmaneuvotteluilta Hyytiäinen toivoo, että taiteen perusopetuksen rahoitukseen kiinnitettäisiin huomiota.

”Eri tahojen laatimat laskelmat ovat osoittaneet, että 15 miljoonan euron lisäyksellä taiteen perusopetus voidaan tuoda yhä useamman lapsen ja nuoren saataville. Taiteen perusopetuksen kysyntä on huomattavasti laajempaa kuin sen tarjonta. Lisärahalla turvataan eri puolille maata alueelliset erityistarpeet huomioonottava harrastuksen jatkuvuus ja laatu sekä kohtuulliset oppilasmaksut. Rahoituksen lisäyksellä nykyistä useampi lapsi saa mahdollisuuden harrastaa turvallisissa ja asianmukaisissa tiloissa ammattitaitoisten opettajien ohjaamina. Esitetty lisäresurssi on erittäin kohtuullinen ja se palautuu yhteiskuntaan moninkertaisena lasten ja nuorten kasvaessa tasapainoiseen aikuisuuteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen.”