Poliisiammattikorkeakoulu

Imagotutkimus: Nuoret arvostavat poliisikoulutuksen korkeakouluvertailun kärkeen

Suomalaisnuoret arvioivat Poliisiammattikorkeakoulun antaman koulutuksen kärkikastiin ammattikorkeakoulujen arvostusta kartoittavassa tutkimuksessa. Taloustutkimuksen tekemässä valtakunnallisessa imagotutkimuksessa tamperelainen korkeakoulutus sai jälleen erinomaisen arvosanan.

Ammattikorkeakoulujen imagoa selvitettiin yhdeksän väittämän avulla. Niistä neljä kuvasi nuorten mielestä Poliisiammattikorkeakoulua vertailluista korkeakouluista parhaiten: Polamkin erityinen vahvuus on tasokas opetus ja työmarkkinoilla arvostettu tutkinto. Polamk myös erottuu edukseen korkeakoulujen joukossa ja näkyy myönteisesti mediassa, kuten sosiaalisen median kanavissa.

Polamkin maineen opiskelupaikkana nuoret arvioivat vertailun toiseksi vahvimmaksi. Myös korkeakoulun tunnettuus ja verkkosisällöt arvostetaan vertailussa korkealle.

– Poliisiammattikorkeakoulu on tulevaisuuden turvallisuuden kouluttaja, ja sen erikoistunut koulutus näyttäytyy tutkimuksessa hyvin vetovoimaisena. Uskon, että tämä on pienelle Poliisiammattikorkeakoululle kilpailuetu, kun korkeakoulut taistelevat pienenevistä ikäluokista, sanoo rehtori Kimmo Himberg.

– Tutkimuksen perusteella meillä on pohdittavaa siinä, miten teemme poliisiuran kansainväliset mahdollisuudet näkyviksi nuorille. Suuri joukko suomalaisia poliiseja työskentelee erilaisissa tehtävissä ulkomailla, arkisen poliisityön kaikilla alueilla toimitaan kansainvälisesti, ja luonnollisesti polamkilaiset ovat aktiivisia kansainvälisessä koulutus- ja oppilaitosyhteistyössä, useissa vaihto-ohjelmissa sekä tutkimus- ja kehittämisprojekteissa.

Valtakunnallisessa imagotutkimuksessa vertailun parhaan yleisarvosanan sai Tampereen ammattikorkeakoulu, ja Poliisiammattikorkeakoulun yleisarvosana on ammattikorkeakoulujen neljänneksi paras.

Taloustutkimus selvitti helmi-maaliskuussa 2019 ammattikorkeakouluja koskevia mielikuvia ja tunnettuutta nuorten keskuudessa. Korkeakoulujen imagotutkimukseen vastasi valtakunnallisesti noin 2 500 alle 30-vuotiasta suomalaista.