Poliisiammattikorkeakoulu

Historiallinen muutos poliisikoulussa: ennätysmäärä naisia aloitti tänään opinnot

Tänään aloittaneella poliisi (AMK) -kurssilla on naisia historialliset 48 % eli käytännössä puolet. Tässä rikotaan hyvin käsitystä poliisityöstä miesten alana. Monenlaiset ominaisuudet määrittävät sen, soveltuuko henkilö poliisiksi. Sukupuoli ei kuitenkaan ole yksi niistä!

Alalla toimivista suurin osa on toki edelleen miehiä, mutta kurssi kerrallaan tämäkin tasoittuu.

Polamkin naiset ovat olleet erityisen aktiivisia opiskelijakunnan toiminnassa, päätyen esimerkiksi opiskelijakunnan johtoon tai omien kurssiensa ja luokkiensa puheenjohtajiksi. Viidestä tähänastisesta opiskelijakunnan puheenjohtajasta neljä ovat olleet naisia.

Mitä enemmän meissä on erilaisia ihmisiä erilaisista taustoista, sen paremmin poliisi kokonaisuutena pärjää!