Koulumaailma

Koulut alkavat taas! Näin paljon suomalaiset laittaisivat kouluhankintoihin

Koulut alkavat ympäri Suomea tällä viikolla. Esimerkiksi Rovaniemellä koulut alkavat keskiviikkona ja Helsingissä torstaina.

LähiTapiola kysyi koululaisten vanhemmilta, kuinka paljon he arvelevat käyttävänsä rahaa lapsen koulun paluuseen. Kyselyyn vastanneesta 143 suomalaisesta 27 prosenttia uskoi enintään sata euroa riittävän tarvikeostoksiin.

Reilu kuudennes vastanneista ennakoi rahaa menevän enintään 150 euroa. Runsas kymmenen prosenttia arveli 200 euroa riittävän ostoksiin.

Peruskoululaisella rahaa menee koulureppuun, kyniin, penaaliin ja kouluvaatteisiin. Sata euroa voi kulua ostoksiin helpostikin. Jos koululaiselle pitää ostaa vielä uusi kännykkä tai muuta elektroniikkaa, sata euroa ei enää riitäkään.

Lukiolaisen kouluun paluuseen liittyviä menoja kasvattavat kirjat, joista voi kertyä useamman sadan euron summa.

Ekaluokkalaisenkin kouluhankintoihin riittää sata euroa

Suomalaisten mielestä ekaluokkalaisen koulunaloitus ei nosta kuluja merkittävästi. Ekaluokkalaisen hankintoja varten voi käyttää enintään sata euroa. Näin arvioi tuhannesta suomalaisesta 32 prosenttia.

Vajaa neljännes LähiTapiolan kyselyyn vastanneesta arveli ekaluokkalaisen hankintoihin menevän enintään 200 euroa. 34 prosenttia vastanneista ei osannut arvioida ekaluokkalaisen hankintoihin menevää summaa.

Tulokset selviävät LähiTapiolan Arjen katsaus -tutkimuksesta. Kyselyyn vastasi 1040 ihmistä 19.–24.5.2018 välisenä aikana. Vastanneet edustavat maamme 15-74 -vuotiasta väestöä. Tutkimuksen toteutti Kantar TNS.

Uusi kännykkä tai tietokone nostavat ekaluokkalaisen koulun aloitukseen liittyviä menoja selvästi, mutta moni pieni koululainen lähtee koulutielle ilman uutuushankintoja.

Koululaisten vanhemmat huolehtivat yleensä isoimmista hankinnoista. Vanhemmat opettavat lapsiaan rahankäyttöön ja kuluttamiseen kouluiästä.

LähiTapiolan viime syksynä toteuttamassa Arjen katsaus –kyselyssä kysyttiin suomalaisilta, mikä on sopiva ikä aloittaa viikkorahan maksaminen lapselle. Selkeä enemmistö (35 %) yli tuhannesta vastanneesta katsoi hyvän aloitusiän olevan seitsemän vuotta.