Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

OAJ on tyytyväinen sivistysvaliokunnan mietintöön

OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka Kuva: Leena Louhivaara

OAJ pitää eduskunnan sivistysvaliokunnan mietintöä varhaiskasvatuslaista hyvänä. OAJ:n Heljä Misukka korostaa, että laki vahvistaa pedagogiikkaa ja varhaiskasvatuksen laatua.

Sivistysvaliokunnan mietintö varhaiskasvatuslaista valmistui tänään tiistaina 19. kesäkuuta.

–Henkilöstön osaaminen nousee ja ammattinimikkeet täsmentyvät, OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka iloitsee.

Eväitä lakiuudistuksen seuraavaan vaiheeseen

Sivistysvaliokunnan jäsenet jättivät mietintöön myös vastalauseita, jossa kiinnitettiin huomiota siihen, että lakiesityksestä puuttuu kolmiportainen tuki, lapsen subjektiivinen oikeus päivähoitoon ja asetus ryhmäkoosta. Myös OAJ on pitänyt näitä asioita esillä.

–On tärkeää, että myös nämä ongelmat ratkaistaan. Nyt edetään kuitenkin vaiheittain. Tämä lakiesitys on tärkeä askel pedagogiikan vahvistamisen kannalta, Misukka sanoo.

Myös henkilöstöön liittyviin pykäliin esitettiin vastalauseissa muutosehdotuksia.

–Nämä muutosehdotukset ovat hämmentävän ristiriitaisia. Ne eivät johtaisi eri koulutustaustojen mukaisiin työtehtäviin, päinvastoin tilanne muuttuisi entistä epäselvemmäksi, Misukka sanoo.

Pedagogiikka vahvistuu, laatu paranee

OAJ on tehnyt hartiavoimin töitä varhaiskasvatuslain uudistamiseksi. Viimeinkin lakiesityksen käsittely on eduskunnassa loppuvaiheessa. Ratkaiseva äänestys on tämän hetken tiedon mukaan ensi viikolla. Jos eduskunta hyväksyy varhaiskasvatuslain, yliopistokoulutuksen saaneita lastentarhanopettajia on päiväkodeissa pian nykyistä enemmän.

–Pedagogiikka vahvistuu ja varhaiskasvatuksen laatu paranee, Misukka sanoo.

Eduskunnan täysistunnon ratkaisevaan käsittelyyn tulevassa varhaiskasvatuslaissa säädetään päiväkotien henkilöstön kelpoisuuksista ja mitoituksesta sekä koulutukseen perustuvista tehtävänimikkeistä. Lain on ollut määrä tulla voimaan elokuussa. Uusi tehtävänimikkeitä ja henkilöstömitoituksia sovellettaisiin vuoden 2030 alusta lähtien.

Siirtymäajan jälkeen yliopistollisen opettajakoulutuksen saaneet henkilöt olisivat varhaiskasvatuksen opettajia, sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet varhaiskasvatuksen sosionomeja ja hoitoalan koulutuksen saaneet varhaiskasvatuksen lastenhoitajia. Päiväkodin johtajalta edellytettäisiin kasvatustieteen maisterin tutkintoa.

–OAJ vaatii, että seuraavassa vaiheessa varhaiskasvatuslakiin lisätään niin sanottu kolmiportainen tuki, jota jo toteutetaan esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Opetusministeri lupasikin jo lain lähetekeskustelussa, että lakiuudistuksen seuraavassa vaiheessa tartutaan tähän asiaan, Misukka huomauttaa.