Poliisiammattikorkeakoulu

Imagotutkimus: Nuoret arvostavat Polamkin korkeakoulujen kärkikastiin

Suomalaisnuoret arvioivat Poliisiammattikorkeakoulun kärkikastiin ammattikorkeakoulujen arvostusta kartoittavassa tutkimuksessa. Polamk sai Taloustutkimuksen imagotutkimuksessa vertailun parhaan kokonaisarvosanan.

Ammattikorkeakoulujen imagoa selvitettiin muun muassa kahdeksan väittämän avulla, joista neljä kuvasi nuorten mielestä Poliisiammattikorkeakoulua parhaiten: Polamkin erityinen vahvuus on tasokas opetus ja työmarkkinoilla arvostettu tutkinto. Lisäksi Polamkin maine opiskelupaikkana on hyvä, ja se erottuu edukseen korkeakoulujen joukossa.

Myös Poliisiammattikorkeakoulun tunnettuus ja näkyvyys sosiaalisessa mediassa on vertailun vahvimpia.

– Poliisiammattikorkeakoulu on tutkimuksen mukaan nyt viiden kiinnostavimman ammattikorkeakoulun joukossa, ja Polamk kiinnostaa opiskelupaikkana 9 prosenttia kohderyhmästä. Pienelle ja koulutusalaltaan erikoistuneelle korkeakoululle tämä on erityisen merkittävää. Poliisi on tänä päivänä moniosaaja ja työ monipuolista, ja se myös nähdään sellaisena, toteaa rehtori Kimmo Himberg.

– Kehittämiskohteena on mielikuva poliisiuran kansainvälisistä mahdollisuuksista. Suomalainen poliisi työskentelee aktiivisesti kaikilla kansainvälisen poliisitoiminnan alueilla, ja Polamkin tehtävä on antaa perusvalmiudet myös tähän.

Kysely selvitti myös, mitkä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tarjoamat koulutusalat kiinnostavat nuoria. Ammattioppilaitoksissa opiskelevien mielestä poliisiala oli kaikista koulutusaloista kiinnostavin. Lukiolaisten vastauksissa poliisiala ylsi kuudenneksi ja oli ainoana amk-tasoisena koulutusalana 20 kiinnostavimman joukossa.

Taloustutkimus selvitti maalis-huhtikuussa 2018 ammattikorkeakouluja koskevia mielikuvia ja tunnettuutta nuorten keskuudessa. Korkeakoulujen imagotutkimukseen tehtiin sähköisenä kyselynä ja siihen vastasi valtakunnallisesti noin 2000 alle 30-vuotiasta suomalaista.