Ylioppilastutkinto

Kevään ylioppilastutkinto alkaa äidinkielen tekstitaidon kokeella

Kevään 2018 ylioppilastutkinto käynnistyy maanantaina 12. helmikuuta äidinkielen tekstitaidon kokeella ja jatkuu keskiviikkona venäjän kielen pitkän ja lyhyen oppimäärän kuullunymmärtämiskokeilla. Tämän kevään jälkeen ei enää järjestetä erillisiä kuullunymmärtämiskokeita. Digitaalinen kielikoe suoritetaan yhtenä päivänä.

Kirjalliset kokeet alkavat 12. maaliskuuta, jolloin kirjoitetaan äidinkielen esseekoe sekä suomi ja ruotsi toisena kielenä -kokeet. Kevään 2018 tutkinnon päättää saamen äidinkielen koe keskiviikkona 28. maaliskuuta. Jatkossa molemmat äidinkielen kokeet suoritetaan muiden kirjallisten kokeiden yhteydessä.

Tutkintoon on ilmoittautunut kaikkiaan 40 894 kokelasta, noin 679 enemmän kuin keväällä 2017. Luvussa ovat mukana sekä tutkintoa suorittavat kokelaat että sellaiset kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan. Kaikkiaan tehdään 128 168 koesuoritusta eri aineissa.

Digitaaliset kokeet 

Keväällä 2018 uusina digitaalisesti kirjoitettavina aineina tulee englanti, espanja, italia, portugali, latina ja biologia. Yhteensä 61 021 koesuoritusta tehdään digitaalisesti keväällä 2018. Keväällä 2019 koko tutkinto on digitaalinen, kun myös matematiikan koe digitalisoituu.

Digitaaliset kokeet suoritetaan kannettavilla tietokoneilla. Kone voi olla joko oppilaan oma, lainattu tai koulun. Kokeen käyttöjärjestelmä käynnistetään kokelaan tietokoneelle USB-tikulta. Käyttöjärjestelmä korvaa koneen oman käyttöjärjestelmän kokeen ajaksi. Koneen käyttöjärjestelmä ja kovalevy säilyvät muuttumattomina kokeen aikana. Koejärjestelmää on testattu ja harjoiteltu lukioissa laajasti keväästä 2015 alkaen.

Digitaalinen koe mahdollistaa uudentyyppisten aineistojen käytön, kuten liikkuvan kuvan ja äänen. Myös prosessikirjoittaminen helpottuu.

  • Syksyn koepäivät

(https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/kevaan-2018-koepaivat)

  • Syksyn 2016 ja 2017 ylioppilastutkintoon ilmoittautuneiden määrät kokeittain

(https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/stat/FB2018KT2001.pdf)

  • Ylioppilastutkinnon digitalisoitumisen aikataulu 2016-2019

(https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Sahkoinen_tutkinto/aikataulu.pdf)