Yleiset Uutiset

Kuopiossa mahdollista opiskella yliopisto-opintoja monipuolisesti jo lukioaikana

Kuopiossa mahdollista opiskella yliopisto-opintoja monipuolisesti jo lukioaikana

Itä-Suomen yliopiston Avoin yliopisto ja Kuopion kaupungin lukiopalvelut ovat solmineet ainutlaatuisen sopimuksen opetusyhteistyön käynnistämisestä vuonna 2018. Kuopion kaupunki tarjoaa jatkossa yliopisto-opintoja Kuopion lukiolaisille ilmaiseksi. Kursseja on tarjolla runsaasti johdantokursseista perusopintoihin asti esimerkiksi historiasta, psykologiasta, luonnontieteistä, oikeustieteistä ja farmasiasta.
Opintoja voi suorittaa jo lukion toisen opintovuoden aikana, ja erityisen hyvin ne sopivat opintojensa loppuvaiheessa oleville lukiolaisille.

Lukioaikaiset yliopisto-opinnot voivat tukea opiskelijan koulutus- ja uravalintaa: tulevaisuuden suunnitelmistaan epävarma opiskelija voi tutustua itseä kiinnostavaan koulutusalaan jo lukioaikana ja selkeät tavoitteet omaava lukiolainen taas voi lisätä valmiuksiaan hakeutua tietylle yliopiston alalle.

Yliopisto-opinnot voivat toimia myös mainiosti valmentautumisena yliopiston pääsykokeisiin.

Lukiolaisia ohjataan ja opastetaan yliopisto-opintoihin hakeutumisessa tiiviisti: lukioiden opinto-ohjaajat opastavat kurssivalinnoissa, auttavat kursseille ilmoittautumisessa sekä myös seuraavat opintojen etenemistä. Myös Avoimessa yliopistossa on tarjolla lukiolaisille tarkoitettua ohjausta opintoihin.

“Lukiolaisen ensisijainen opinto-ohjaus tapahtuu lukioissa, mutta minulta voi kysyä tarkemmin esimerkiksi suoritustavoista tai millaista on verkko-opiskelu”, kertoo Avoimen yliopiston opinto-ohjaaja Leila Saramäki.

Avoimen yliopiston lukiolaisille tarjoamat opinnot ovat pääsääntöisesti verkko- tai monimuotokursseja, joilta lukiolaiset saavat kurssisisällön lisäksi arvokkaita ja hyödyllisiä opiskelutaitoja tulevaa varten. Verkossa tapahtuva opetus lisää myös esteettömyyttä, kun opintoja voi suorittaa fyysisestä paikasta riippumatta missä vain ja milloin vain.

Kurssit hyväksiluetaan lukiolaisen opintoihin siten, että kurssit eivät välttämättä tuota ylimääräistä työtä muiden lukion opintojen lisäksi. Lukioaikana tehdyistä Avoimen yliopiston opinnoista saa hyväksilukuja myös tuleviin korkeakoulututkintoihin. Lisäksi jos lukiolainen suunnittelee hakevansa jatko-opintoihin avoimen yliopiston väylän kautta, hän voi tehdä osan väyläopinnoista jo lukioaikana.

Korkeakouluyhteistyötä on tehty Kuopion lukioissa ennenkin, mutta tässä laajuudessa ja tällä volyymilla opetusyhteistyötä ei tehdä vielä missään päin Suomea.

“Kuopion lukiolaisille avautuva tarjonta hakee näkemykseni mukaan laajuudessaan valtakunnallisesti vertaistaan. Alkava yhteistyö tuottaa varmasti merkittävää lisäarvoa kuopiolaiselle lukio-opetukselle ja palvelee opiskelijoita heidän opinnoissaan ja tulevaisuuden tavoitteidensa toteutumisessa” iloitsee vs. lukio-opetuspäällikkö Samuli Laitinen.

Yliopisto-opintojen tarjoaminen lukiolaisille on myös uuden opetussuunnitelman mukainen, suositeltava väylä korkeakouluopintoihin.

Tutustu lukiolaisten yliopisto-opintoihin tarkemmin: www.uef.fi/aducate/lukiolaisille