Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

OAJ tyrmää ammatillisten opettajien korvaamisen ohjaajilla

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen tyrmää ammatillisten opettajien korvaamisen ohjaajilla. – Hyvinkään ja Riihimäen seudulla koulutuspalveluja tuottava Hyria vaihtoi 17 opettajaa 15 ohjaajaan rahoitusleikkauksiin vedoten. Tämä tarkoittaa, että Hyrian opiskelijat saavat lähes 420 tuntia vähemmän opettajan antamaa opetusta viikossa. Vuositasolla vähennys on jo 16 000 tuntia.

– Valitettavasti Hyria ei ole liikkeellä yksin, sillä samanlaisen ammatillisen koulutuksen alennusmyyntiratkaisun on tehnyt myös Koulutuskeskus Salpaus Lahden seudulla, Luukkainen kertoo.

Opetuksen vähentäminen romahduttaa oppimisen ja osaamisen laadun, mutta vasta viiveellä tulevaisuudessa. Elinkeinoelämä nukkuu Luukkaisen mielestä Ruususen unta, jos se uskoo koulutuksen laadun säilyvän.

– Ammatillisen koulutuksen pitää taata, että se tuottaa ammattiin liittyvän vankan osaamisen. Työhön tai jatko-opintoihin koulutuksen jälkeen siirtyvän ammattilaisen on ehdottomasti ymmärrettävä, mitä hän tekee ja miksi, ja kuinka hän voi uudistaa osaamistaan. Pelkkä ammattimiehen tai -naisen työn matkiminen ei ammattitaidoksi riitä eikä anna välineitä jatko-opinnoissa selviämiseen.

– Työelämällä on oikeus vaatia laatua ammatilliselta koulutukselta. Korkeatasoinen osaaminen on ainoa kestävä strategia Suomelle. Siksi nimenomaan osaamisen laatua on vielä nykyisestään nostettava. Hyrian ja Salpauksen ratkaisut vähentää radikaalisti ammatillisen koulutuksen määrää ovat lähinnä vitsi koulutuksen laatutakuusta, Luukkainen puuskahtaa.

Elinkeinoelämän vaikeneminen kummastuttaa

Luukkainen on järkyttynyt siitä, kuinka hiljaa elinkeinoelämä on ollut koulutusmuutoksista, vaikka se valittaa työvoimatarjonnan ja avointen työpaikkojen kohtaanto-ongelmaa. – Aikuiskoulutus on ollut jo vuosia rahoitusleikkausten pääkohde, ja nyt nuorisoasteen koulutus on joutumassa laadulliseen alennusmyyntiin. Tätä työelämän ei tule sivusta katsoa.

Maan hallitus jätti koulutuksenjärjestäjille täyden vapauden päättää, kuinka ne toteuttavat mittavat leikkaukset toiminnassaan. – Kun uutta ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöä valmisteltiin, ylläpitäjiä edustava Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ja Sivistystyönantajat halusivat vähentää opetuksen ja opettajien roolia, mutta onneksi näin ei käynyt. Lieveilmiöt alkavat kuitenkin näkyä.

– Koulutuksenjärjestäjien pitää muulla tavoin nostaa esille se, ettei laadukkaan koulutuksen järjestäminen ole leikkausten takia enää mahdollista. Koulutuksen alennusmyyntiin ei pidä kuitenkaan suostua, Luukkainen tähdentää.

Opetus- ja kulttuuriministeriö käsittelee parhaillaan ammatillisten oppilaitosten järjestämislupien uusimista. Tällöin se arvioi, onko oppilaitoksilla edellytyksiä järjestää koulutusta. – On selvää, ettei kaikilla koulutuksenjärjestäjillä enää leikkausten jälkeen ole taloudellisia eikä toiminnallisia edellytyksiä järjestää ammatillista koulutusta 1.1.2018 voimaan tulevan lain edellyttämällä tavalla.

– Elinkeinoelämän on lähdettävä mukaan vaatimaan ja valvomaan koulutuksen laatua. Laadukas koulutus on toimivan elinkeinoelämän peruskivi. OAJ ei jää toimettomana katsomaan kehityssuuntaa, jossa ammatillinen osaaminen romahtaa, ammattitaitoisilta opettajilta viedään työ ja siirretään selvästi opettajalle kuuluvia tehtäviä muille ammattiryhmille, Luukkainen varoittaa.

Olli Luukkainen puhui Opetus-, koulutus- ja kasvatusalojen OKKA-säätiön ammatillisilla opettajapäivillä Porvoossa.