Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Anne Lankisesta LUT-konsernin korkeakoulupalvelujohtaja

Anne_Lankinen1
LUT-konsernin korkeakoulupalvelujohtajana aloittaa 15.9. KTM Anne Lankinen
LUT-konsernin korkeakoulupalvelujohtajana aloittaa 15.9. KTM Anne Lankinen, 45. Hän työskentelee tällä hetkellä Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology, LUT) palvelujohtajana.
Korkeakoulupalvelujohtaja johtaa koko LUT-konsernin tukipalveluita. Heinäkuun lopussa päättyneeseen hakuun tuli yhteensä 46 hakemusta, hakijajoukko oli erittäin korkeatasoinen ja monipuolisesti kokenut. Sekä LUT:n että Lahden ja Saimaan ammattikorkeakoulujen johto osallistui lopullisen valinnan tekemiseen, ja valinta oli hyvin yksimielinen.
Lankisella on vahvat näytöt muutosjohtamisesta ja luottamusta rakentavasta esimiestyöstä. Lisäksi hänellä on yli 10 vuoden kokemus korkeakoulupalveluiden johtotehtävistä. Hän työskentelee jatkossa sekä LUT:n että Lahden ammattikorkeakoulun palveluksessa, ja työskentelypaikkana tulee olemaan sekä Lahti että Lappeenranta.
”Anne Lankinen on kokenut ja kuunteleva johtaja, jolla on taito viedä pitkäjänteisesti tukipalveluita eteenpäin yhdessä tekijöiden kanssa”, provost Liisa-Maija Sainio toteaa.
Korkeakoulupalvelujohtajan keskeisenä tehtävänä on aluksi valita eri palvelufunktioiden johtajat ja suunnitella yhdessä heidän kanssaan miten tukipalvelut tuotetaan jatkossa kaikille kolmelle korkeakoululle. Hän huolehtii siitä, että tukipalvelut toteuttavat konsernistrategiaa omalta osaltaan. Konsernin yhteiset tavoitteet liittyvät elinkeinoelämävaikuttavuuteen, opintopolkuihin ja kansainvälisyyteen.
”Koen, että vain yhdessä tekemällä voimme saavuttaa merkittäviä asioita. Työtä on edessä paljon, mutta kaikkien organisaatioiden hyviä käytäntöjä levittämällä ja toinen toisiltamme oppien kaikki hyötyvät”, Anne Lankinen sanoo.
Korkeakoulupalveluiden tarkoituksena on tuottaa helposti saavutettavia asiakaslähtöisiä palveluja tarkoituksenmukaisesti, toimintavarmasti ja kustannustehokkaasti. Keskiössä on asiakastyytyväisyys, resurssitehokkuus sekä palvelujen kehittäminen ja uudistaminen.
Funktiojohtajien valinnat pyritään tekemään syyskuun loppuun mennessä. Lappeenrannan kampuksella tavoitteena on, että mahdollinen uusi tukipalvelurakenne on toiminnassa alkuvuodesta 2018. Lahdessa Niemen kampukselle siirtyminen syksyllä 2018 olisi luonteva ajankohta mahdolliselle palvelurakenteen muuttamiselle.
LUT, LAMK ja Saimaan amk ovat muodostamassa vuoden 2017 aikana LUT-konsernin, josta rakennetaan kansainvälisesti laadukas, kokeileva ja energinen korkeakoulukeskittymä. LUT yliopistona tekee akateemista tutkimusta ja antaa tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa ylintä koulutusta. LAMK ja Saimaa antavat työelämälähtöistä koulutusta sekä tekevät soveltavaa tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa.