Lukiokoulutus

Lappeenrannan Lyseon lukio täyttää 125 vuotta – juhlat syyskuun alussa!

lappeenrannan-lyseon-lukio_kuva-lyseon-lukio

Lyseon lukio täyttää 125 vuotta syyskuun alussa.

Lappeenrannan Lyseon lukio täyttää 125 vuotta. Lyseo perustettiin reaali- ja porvarikouluksi 1.9.1892, viisi vuotta myöhemmin valmistui nykyinen Lyseon päärakennus. Upeaa merkkivuotta juhlistetaan 1.–3.9.2017.

Lyseon rakentaminen oli kaupunkilaisille merkittävä taloudellinen ponnistus. Koulu oli huomattava tapaus myös siksi, että sivistykselle pyhitettiin oma, komea rakennus aikana, jolloin lukutaito ei ollut itsestäänselvyys Suomessa. Lyseon lukion rehtori Mika Luukkosen mielestä Lyseosta puhutaan useasti pelkästään koulurakennuksena, sillä se on seisonut samalla paikalla uljaasti toistasataa vuotta.

– Rakennusta tärkeämpiä ovat kuitenkin ne ihmiset, jotka ovat opiskelleet ja työskennelleet Lyseolla. Opiskelu- ja työaika on synnyttänyt koko eliniän kantavia muistoja, jotka koulurakennus palauttaa yhä elävästi mieleen.

Ajan myötä Lyseon lukio on muovautunut perinteisestä moderniksi ja paikallisesta kansainvälisemmäksi. Nykyhetken Lyseo on nykyaikainen, moniääninen yhteisö ja kohtaamispaikka, jonka kaiken toiminnan keskiössä ovat opiskelijat. Luukkosen mukaan lukion vahvuudet ovat luonnontieteissä ja taideaineissa sekä ainutlaatuisessa, energisessä ja iloisessa yhteishengessä.

– Vanha koulu ei voi kantaa kaikkea mukanaan ja toimia museona, vaan pitää kulkea ajassa eteenpäin. Nykyinen Lyseo on arvokas, rento ja rohkea klassikko, joka on valmis kokeilemaan ja haastamaan itseään. Välittämisen kulttuuri on vahvasti läsnä – iso koulu voi huolehtia isällisesti ja äidillisesti nuorten hyvinvoinnista. Meillä on aikuismainen oppimisympäristö ja tapa toimia sekä hyvät, näkyvät tulokset esimerkiksi ylioppilaskirjoitusten ja lukioteatterin muodossa.

Lyseon tavoitteena on opiskelijoiden menestyminen päättökokeessa, sillä tulosten merkitys jatko-opintojen kannalta on kasvamassa. Arjessa painotetaan puolestaan entistä ponnekkaammin motivointia, tavoitteellista tekemistä, hyvinvoinnin ja ponnistelun tasapainoa sekä onnellisuutta. Luukkonen mieltää lähitulevaisuuden yhdeksi keskeiseksi asiaksi ajasta ja paikasta riippumattoman oppimisen korostamisen.

– Näemme oppimisen osana nuoren kokonaisvaltaista hyvinvointia, johon kuuluu hyvä lepo, ravinto ja liikkuminen. On tärkeää myös mahdollistaa nykyisiä yksilöllisiä oppimispolkuja nykyistä moninaisemmin. Lisäksi haluamme tiivistää ja monipuolistaa yhteistyötä yliopiston, ammattikorkeakoulun ja työelämän kanssa.

Lyseo on mukana kaupungin Avoimien ovien päivässä keskiviikkona 30.8., jolloin sen toimintaan voi tulla tutustumaan opastetuin kierroksin klo 10, 11, 13 ja 14. Yleisöllä on Lyseon juhlavuoden kunniaksi mahdollisuus tutustua Lyseon tavalliseen koulupäivään myös perjantaina 1.9., jolloin koulu on avoinna vierailijoille.

Varsinainen merkkivuoden juhlapäivä on lauantai 2.9., jolloin vietetään kaikille avointa pääjuhlaa klo 14 Lappeenranta-salissa. Sitä edeltävät tervehdysten vastaanotto ja kahvitilaisuus Lappeenranta-salin lämpiössä klo 13 alkaen.

Lauantaisen juhlapäivän aikana Lyseon tilat ovat käytettävissä luokkakokouksia varten. Yleisöllä on myös mahdollisuus tulla seuraamaan legendaarisen Raimo Seppäsen matikkakerhoa. Juhlia jatketaan Kehruuhuoneella järjestettävässä iltajuhlassa klo 19. Sunnuntaina 3.9. järjestetään vielä juhlajumalanpalvelus klo 10 Lappeenrannan kirkossa.

Lyseon verkkosivustolla voi ilmoittautua mukaan päiväjuhlaan, pitämään luokkakokouksia, matikkakerhoon ja tutustumaan Lyseon arkeen. Rehtori Mika Luukkonen toivottaa kaikki tervetulleiksi juhlistamaan 125-vuotiasta Lyseota.

– On valtava määrä ihmisiä, joilla on muistoja Lyseosta ja niitä, jotka ovat muuten kiinnostuneita toiminnastamme. Juhlallisuuksissa ei ole kyse vain menneisyyden muistelusta, vaan mukaan mahtuu myös nuorta energiaa ja katseita tulevaisuuteen. Yhteisöllisyydelle on nykypäivänä entistä enemmän tarvetta. Tervetuloa juhlistamaan lukiomme 125-vuotista taivalta ja tulevaa!