Koulumaailma

TUTKIMUS: Pinnaamiseen pitää aina puuttua

tuomovirtanen

Tuomo Virtanen, kuvaaja Martti Minkkinen

Tutkijatohtori Tuomo Virtanen tutkii yläkoululaisten kiinnittymistä ja kiinnittymättömyyttä koulutyöhön. Hän hämmästelee sitä, kuinka vähän Suomessa keskustellaan pinnaamisesta, vaikka se on merkityksellistä nuoren koulunkäynnin ja tulevaisuuden kannalta. Virtanen työskentelee Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa.

Vuonna 2012 kansainvälisen Pisa-mittauksen mukaan Suomessa oltiin oppilaan itse raportoimassa kokonaisen koulupäivän pinnaamisessa hieman yli pohjoismaisen tason, noin 10 prosentissa. Kansallisen Kouluterveyskyselyn mukaan taso on pysynyt viime vuosina samana.

– Pinnaamiseen pitää aina puuttua, Virtanen korostaa. Aiheettomat poissaolot ovat jo äärimmäinen merkki jostain paljon syvällisemmästä ongelmasta. – Taustalla voi olla oppimisen ongelmia, kiusaamista tai välinpitämättömyyttä, Virtanen luettelee. Syyt pinnaamiselle vaihtelevat paljon.

Yläkoululaisella on koulutyössä kolme tärkeää magneettia, jotka kiinnittävät nuoren kouluun ja oppimiseen. Merkityksellisiä ovat niin tunteet, kognitiot kuin toimintakin. Pinnaaminen osoittaa, että vetovoima on höltynyt joissakin näistä kohdista.

Käyttöön otettu ilmiölähtöinen opintosuunnitelma on osaltaan tärkeä koulukiinnittymisen kannalta. Kokonaisvaltainen opiskelu puree oletettavasti erityisesti niihin oppilaisiin, joilla on kognitiivinen lähestymistapa kouluun.

Suhteet opettajiin ja toisiin oppilaisiin ovat myös erittäin merkityksellisiä. Tutkimuksissa on todettu, että oppilaat, jotka pitävät opettajistaan ja joiden työskentely opettajien kanssa on mutkatonta, yltävätparempiin tuloksiin kuin ne, joilla suhteet opettajiin ovat ongelmallisia.

Mutta entäpä ne, joita kiinnostaa lukemista ja laskentoa enemmän vaikkapa mopojen rassaus?
– Suomalaisen koulun erityisyys piilee käden taitojen opettamisessa. Käsityö ja kotitalous ovat muiden maiden kouluissa usein tuntemattomia oppiaineita. Kiitos Uno Cygnaeuksen, meillä on tarjota myös käden taidoista kiinnostuneille vetonauloja kouluissa, Virtanen huomauttaa.

Pinnaamisen taustalla olevat syyt täytyy aina selvittää. Yläkoulussa luokanvalvoja on tässä avainasemassa. – Jos huolestunut huoltaja miettii, miten menetellä, niin luokanvalvojaan yhteyttä ottamalla asia lähtee etenemään, Virtanen neuvoo. Oppilashuolto on seuraava aste. Se voi olla yksilökohtaista ja yhteisöllistä.

Ihanneoppilaalle koulunkäynti on merkityksellistä, kiinnostavaa ja mielekästä. Hän on ahkera tekemään ja kokee oppimisen iloa. Koulukiinnittymisessäkin voidaan mennä ääripäähän. Pieni kriittinen etäisyys kouluun ja oppimiseen kannattaa säilyttää, ettei elämä pyöri pelkästään kouluasioiden ympärillä.