Kannanotot

OAJ:n Luukkainen: Ammattijärjestöjen tultava ulos kuorestaan

25513_381324713788_1632286_n

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen

Ammattijärjestöt perustavat toimintaansa liikaa nykytilanteen suojeluun, toteaa OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen. Sen seurauksena perinteinen ammattijärjestöjen tehtävä uhkaa hukkua.

– Ammattijärjestöt sekä parantavat ihmisten elinoloja että vahvistavat yhteiskuntarauhaa. Noissa periaatteissa ja tavoitteissa ei ole mitään hävettävää. Ne vain korostuvat tänä ”haukkojen aikana”, jolloin osa työnantajista ja poliitikoista haluaa nähdä työntekijät vain ongelmina ja ammattijärjestöt muutoksen esteinä, Luukkainen sanoo.
Hänen mukaansa viime vuodet ovat selkeästi osoittaneet, että nimenomaan työmarkkinajärjestöt ovat pystyneet tasapainoisesti ja vastuullisesti tekemään päätöksiä ja viemään yhteiskuntaa eteenpäin.

– Järjestöjen voima on siinä, että yli 2 miljoonaa palkansaajaa on sitoutunut niiden työhön. Kymmenettuhannet aktiivit tekevät työtä sen eteen, että ammattijärjestöjen tavoitteet toteutuvat arjessa. Liian usein unohtuu, että nimenomaan palkansaajat ovat tämän liikkeen todellisia päätöksentekijöitä ja toimijoita.

Ammattijärjestötyö muuttuu myös koko ajan vuorovaikutteisemmaksi. Siinä järjestöillä on Luukkaisen mukaan tärkeä kehittämisen paikka.

– Minkään organisaation toiminta ei näinä aikoina voi perustua yksipuoliseen saneluun. Järjestö- ja toimintarakenteita on kehitettävä kuuntelemalla, kunnioittamalla ja rakentamalla. Sen sijaan, että sitä työtä murennetaan, sitä on vahvistettava ja toimijoiden keskinäistä kunnioitusta lisättävä. Ammattijärjestöt tekevät erittäin arvokasta työtä koko yhteiskunnan hyväksi.

Puhtaasti vain oman taustaryhmän suojeluun perustuva edunvalvonnan periaate on kuitenkin Luukkaisen mukaan nostanut nokkaansa esimerkiksi ns. Suomen mallista keskusteltaessa. Tällainen ajattelu ei edusta ammattiyhdistysliikkeen solidaarista perinnettä.

Ammattijärjestöjen on osattava ennakoivasti lukea työn muuttumista ja uudistuvia talous- ja palvelurakenteita.

– Esimerkiksi maakuntahallinnon synty ja kuntarakenteen tiivistyminen kokoavat työnantajia yhteen. Siksi on välttämätöntä muovata myös työntekijöiden edunvalvonnan rakenteita suuremmiksi, vahvemmiksi ja paremmin resursoiduiksi kokonaisuuksiksi.

Opettajan työn ydin säilyy

– Koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalalla jo toimintakentän raju muutos edellyttää edunvalvonnan uudelleenarviointia. Esimerkiksi sähköiset tietoverkot ja digitalisaatio muuttavat työn sisältöjä ratkaisevasti. Oppilaiden ja opiskelijoiden opintopolut eriytyvät, ja työelämä edellyttää uudenlaista osaamista, johon opiskelun pitäisi valmentaa.

Luukkainen korostaa, että opettajan työn ydintä ei kuitenkaan saa hukata.

– Ytimenä on yhä oppimisen, osaamisen ja elämänhallinnan edistäminen, vaikka työn tekemistapa voi muuttua ja työtä tehdään myös eri paikoissa kuin aiemmin. Opettajat työskentelevät yhä enemmän yhdessä, ja oppimista tapahtuu myös muualla kuin perinteisissä oppilaitoksissa ja luokkatiloissa. Oppilaitokset muuttuvat monialaisiksi kampuksiksi ja oppimiskeskittymiksi. Työn tekemisen muodot, paikka ja aika muuttuvat kaikilla ammattialoilla. Siksikin ammattijärjestötoiminnan on muututtava, Luukkainen tähdentää.

Olli Luukkainen puhui OAJ:n syysvaltuuston avaustilaisuudessa Helsingissä. Kolmipäiväisen kokouksen asialistalla on mm. esitys 150-jäsenisen valtuuston koon pienentämiseksi. Valtuusto on 121 000-jäsenisen OAJ:n ylin päättävä elin.