Opetushallitus

Tutkintojen tunnustamista Pohjoismaiden välillä tehostetaan

Pohjoismaiden opetusministerit allekirjoittivat 2.11. Kööpenhaminassa ns. Reykjavikin julistuksen, jolla edistetään korkea-asteen tutkintojen ja osaamisen tunnustamista Pohjoismaiden välillä. Suomea pohjoismaisessa opetus- ja tutkimusministerikokouksessa edusti opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Tutkintojen tunnustamisella tarkoitetaan päätöstä siitä, millaisen kelpoisuuden toisessa maassa suoritettu tutkinto antaa työtä tai opiskelupaikkaa haettaessa. Tutkintojen tunnustaminen kytkeytyy läheisesti laajempaan osaamisen tunnustamiseen.

Reykjavikin julistuksen myötä Pohjoismaat haluavat olla edelläkävijöitä Euroopan korkeakoulualueella ja toimeenpanna tavoitteen koskien akateemisen osaamisen automaattista tunnustamista Pohjoismaiden välillä. Myös temaattista yhteistyötä osaamisen tunnustamisessa tiivistetään.

Erityistä lisäarvoa pohjoismaisella yhteistyöllä on Pohjoismaiden ulkopuolelta tulevien tutkintojen ja osaamisen tunnustamisessa. Yhteistyölle on hyvä pohja. Pohjoismaissa on kehitetty yhteisiä menetelmiä ja prosesseja osaamisen ja tutkintojen tunnustamisessa.

– Suomessa hallituksen kotouttamisen toimintasuunnitelmassa osaamisen tunnistamista seurataan omana kohtanaan. Hyvien pohjoismaisten käytäntöjen hyödyntäminen ja osaamisen jakaminen ovat arvokkaita työvälineitä tässä työssä. Hallituksen tavoitteena on luoda valtakunnalliset toimintatavat ulkomailla hankitun ammatillisen osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, sanoo ministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisen käytäntöjä on kehitetty opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa maahanmuuton vastuukorkeakouluhankkeessa, joka käynnistyi pilottikorkeakoulujen (Metropolia-ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto) osalta 2016. Vuoden 2017 alusta toiminta laajenee neljään muuhun korkeakouluun. Toimintaa kehitetään opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, Opetushallituksen, CIMO:n ja korkeakoulujen kanssa yhteistyönä.

_ _ _

Tutkintojen ja osaamisen tunnustamisesta vastaavat Suomessa eri tahot. Korkeakoulut ja oppilaitokset päättävät ulkomaisen tutkinnon antamasta jatko-opintokelpoisuudesta tai ulkomailla suoritettujen opintojen ja hankitun osaamisen hyväksilukemisesta Suomessa suoritettavaan tutkintoon. Opetushallitus neuvoo korkeakouluja tutkintojen ja osaamisen tunnustamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoa tutkintojen tunnustamisesta ja kansainvälisestä vertailusta:www.oph.fi/tutkintojentunnustaminen