Ammatillinen Koulutus

:KUUNTELE JUTTU: Ovatko oppilaitosten koneet turvallisia?

print_zzsg275arh

Puuartesaaniksi toista vuottaan opiskelevat Ville Palosaari ja Tommi Raivio arvostavat koneturvallisuutta opiskelupaikassaan Espoon keskuksen Omniassa.

Oppilaitokset ovat aloittaneet vauhdilla syyskauden, mutta ovatko oppilaitosten kaikki opetuskoneet kunnossa?

Alan asiantuntijoiden mukaan oppilaitosten konekantaa ei kaikkialla arvioida yhtä järjestelmällisesti kuin työpaikoilla. Koneiden turvallisuustaso, vaarat ja kunto kuitenkin tulisi tarkastaa ja testata systemaattisesti myös oppilaitoksissa ja kouluissa.

– Työpaikoilla on totuttu tarkastusmenettelyihin ja järjestelmälliseen toimintaan koneturvallisuusasioissa. Oppilaitoksissa sen sijaan on melko paljon kone- ja kalustokantaa, joka ei ole systemaattisen tarkastuksen piirissä, sanoo Inspectan koneturvallisuusasiantuntija Jukka Laaksonen.

Oppilaat vasta harjoittelevat koneiden käyttöä

– Koneiden turvallisuuteen liittyy oppilaitoksissa suurempia haasteita, koska oppilaat eivät ole niin perehtyneitä koneiden käyttöön. Turvallisuustason tulisi tämän vuoksi olla siellä vielä korkeampi kuin työpaikoilla, Laaksonen painottaa.
Koulujen ja ammattikorkeakoulujen teknisen työn luokissa on lukuisia erilaisia koneita ja laitteita puutyökoneista sorveihin ja levyleikkureihin. Opetuskoneiden kanssa työskentely vaatii erityistä ohjausta ja huolellisuutta.

Monipuolisen konekannan lisäksi oppilaitoksissa on monen ikäisiä koneita. Tämä on hyvä asia, sillä oppilaiden tulee opiskella käyttämään kaikkia niitä koneita, joita he todennäköisesti työpaikoillakin tulevat käyttämään. Eri ikäiset koneet asettavat kuitenkin huomattavia haasteita koneturvallisuudelle ja perehdyttämiselle.

Koneiden turvallisuus varmistetaan tarkastuksella

Koneturvallisuus lähtee koneiden hankinnasta. Oppilaitosten tulee hankkia turvallisia ja laadukkaita koneita. Lisäksi on varmistettava, että ne sijoitetaan oikein ja oikeaan käyttöympäristöön. Tämän jälkeen koneista tulee huolehtia säännöllisesti; huoltaa, tarkastaa ja testata. Espoon seudun Omnialla on mittava valikoima metallintyöstökoneita, jotka tarkastettiin viime vuonna.

– Meillä on tarkkaa sisäistä turvallisuusvalvontaa Omniassa. Lisäksi tilasimme ulkopuoliselta toimeksiantajalta tarkastuksen, sillä meillä on uudempaa ja vanhempaa konekantaa täällä. Oli jonkun verran korjattavaa, muttei mitään suurempaa huomauttamista, kertoo Espoon seudun Omnian kiinteistöpäällikkö Pentti Väisänen.
Työturvallisuuslaki pätee oppilaitoksissa aivan kuten missä tahansa työpaikoilla. Tehdessään harjoitustöitä oppitunnilla oppilaat kuuluvat työturvallisuuslain piiriin. Vastuu oppilaan turvallisuudesta on aineopettajalla, ja viime kädessä rehtorilla.

Kun oppilaitoksissa turvallisuusasiat ovat kunnossa, oppivat koululaiset ja opiskelijat jo pienestä pitäen huomioimaan turvallisuusnäkökulmat toiminnoissaan. Tämä on innostava lähtökohta oppilaan koko elämänkaarta ajatellen.

– On hieno asia, että saamme olla vaikuttamassa nuoriin. Omniassa koko henkilöstö on ottanut vastuulleen sen, että pidämme näistä opiskelevista nuorista huolta, lähes 30 vuotta Espoon seudun Omniassa työskennellyt Väisänen hymyilee.