Koulutustilastot, Tilastokeskus

Ammatillisessa koulutuksessa 122 200 uutta opiskelijaa vuonna 2015

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskeli kalenterivuoden 2015 aikana 122 200 uutta opiskelijaa. Uusista opiskelijoista 48 400 opiskeli nuorille suunnatussa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa, 36 300 näyttötutkintoon valmistavassa ammatillisessa peruskoulutuksessa ja 37 500 ammatillisessa lisäkoulutuksessa (ammatti- ja erikoisammattitutkinnot). Uusia opiskelijoita oli prosentti enemmän kuin edellisenä vuonna.

Ammatillisen koulutuksen uudet opiskelijat koulutusalan ja sukupuolen mukaan 2015

aop_2015_2016-09-27_tie_001_fi_001

Uusista opiskelijoista 38 prosenttia opiskeli tekniikan ja liikenteen koulutusalalla, 20 prosenttia sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla ja 18 prosenttia liiketalouden ja hallinnon alalla. Miehiä ja naisia oli uusissa opiskelijoissa lähes yhtä paljon. Miesten ja naisten osuuksien vaihtelu koulutusaloittain tarkasteltuna oli kuitenkin suurta. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla naisten osuus oli 82 prosenttia, tekniikan ja liikenteen alalla 20 prosenttia.

Tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskeli kalenterivuoden 2015 aikana 325 100 opiskelijaa.

Oppilaitosmuotoisessa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa oli 167 000 opiskelijaa kalenterivuoden 2015 aikana. Tiedot nuorille suunnatun koulutuksen opiskelijamäärästä on vuodesta 2013 lähtien saatavissa sekä koko kalenterivuodelta että syksyn poikkileikkausajankohdalta 20.9. Opiskelijoita nuorten koulutuksessa 20.9.2015 oli 124 200. Heitä oli 4 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Oppilaitosmuotoisessa näyttötutkintoon valmistavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskelijoita oli 109 000. Opiskelijoita oli 7 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Näyttötutkintoon valmistavassa ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijoita oli 61 900 ja ammatillisessa lisäkoulutuksessa 47 100.

Oppisopimuskoulutukseen osallistui 49 100 opiskelijaa. Opiskelijoita oli 2 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Opiskelijoista 500 opiskeli opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa, 17 900 näyttötutkintoon valmistavassa ammatillisessa peruskoulutuksessa ja 30 700 ammatillisessa lisäkoulutuksessa.

Ammatillisen koulutuksen tutkinnon suorittaneet 2010–2015

aop_2015_2016-09-27_tie_001_fi_002

Ammatillisen tutkinnon suoritti 74 600 opiskelijaa vuonna 2015. Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkintoja suoritettiin 37 800, näyttötutkintoon valmistavan ammatillisen peruskoulutuksen tutkintoja 17 400 ja ammatillisen lisäkoulutuksen tutkintoja 19 400. Tutkinnon suorittaneita oli 4 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Heistä 53 prosenttia oli naisia. Yli puolet, 55 prosenttia, tutkinnon suorittaneista opiskeli joko tekniikan ja liikenteen tai sosiaali-, terveys- ja liikunnan koulutusaloilla. Tutkinnon suorittaneista 16 prosenttia oli oppisopimusopiskelijoita.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus