Saimaan ammattikorkeakoulu

Ehdotus Saimian omistuksen siirrosta omistajien päätettäväksi

Lappeenrannan ja Imatran virkamiehet sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston johto (Lappeenranta University of Technology, LUT) ovat laatineet ehdotuksen mallista, jolla Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:n (Saimia) omistus voisi siirtyä nykyisiltä omistajilta, eli Etelä‐Karjalan maakunnan kunnilta ja LUT:lta kokonaan LUT:lle. Ehdotus lähtee seuraavaksi omistajien, eli Lappeenrannan, Imatran, Ruokolahden, Parikkalan, Rautjärven, Taipalsaaren, Luumäen, Savitaipaleen ja Lemin kuntien sekä LUT:n päätettäväksi.

Ehdotus omistuksen siirtymisestä liittyy LUT‐konsernin rakentamiseen. Tavoite on, että vuoden 2018 alusta toimintansa käynnistää LUT‐konserni, jota johdetaan yhtenä  kokonaisuutena. Se edellyttää Saimian omistuksen siirtymistä LUT:lle. Omistajille esiteltävässä ehdotuksessa kuntien osakeomistus muutetaan kuntien ja Saimian välisellä sopimuksella pääomalainaksi. Ehdotettu järjestely ei aiheuta kunnille alaskirjauksia, luovutus on vastikkeeton ja määräysvalta siirtyy LUT:lle. Omistusjärjestelyn toteutuminen edellyttää omistajien päätöksien lisäksi, että siirtoon liittyvät eläkeasiat saadaan ratkaistua.

LUT:n, Saimian ja kuntien tavoitteena on rakentaa Kaakkois‐Suomeen uudenlainen korkeakoulukeskittymä, jossa kansainvälisen mallin mukaisesti ammattikorkeakoulu eli college toimii yliopiston akateemisten yksiköiden rinnalla. Konsernista rakennetaan kansallisesti ja kansainvälisesti laadukas, houkutteleva ja monipuolinen keskittymä. LUT vastaa konsernissa edelleen tieteellisestä tutkimuksesta ja yliopistotasoisesta korkeakoulutuksesta. Ammattikorkeakoulu tekee soveltavaa tutkimusta ja tarjoaa ammattikorkeakoulututkintoja. Molemmat korkeakoulut tuottavat edelleen niille annettujen tutkinto‐oikeuksien mukaisia tutkintoja.

Konserni vahvistaa kampusta, tuo alueelle elinvoimaa, synnyttää uutta liiketoimintaa, mahdollistaa älykkään monialaisuuden, lisää tarjontaa opiskelijoille ja tehostaa toimintaa. LUT ja Saimia ovat valtakunnallisesti olleet edelläkävijöitä korkeakoulujen välisen yhteistyön kehittämisessä. Skinnarilan kampuksella toimii yhteinen tiedekirjasto ja Kampusravintolat Oy. Lisäksi yhteisesti omistettu Green Campus Innovations kehittää koko kampuksen osaamiseen perustuvaa uutta yritystoimintaa. Myös tietohallinnossa ja hyvinvointipalveluissa on jo tehty yhteistyötä.