Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto luopuu saksan kielen koulutusvastuusta

german_flag_7664379976

Itä-Suomen yliopiston hallitus on päättänyt, että yliopisto esittää opetus- ja kulttuuriministeriölle saksan kielen koulutusvastuusta luopumista lukuvuoden 2017 alusta lukien. Yliopistossa opiskelevien alan pääaineopiskelijoiden opinnoista huolehditaan heille myönnetyn opiskeluoikeuden mukaisesti niiden päätökseen saakka. Opinnot on kuitenkin suoritettava loppuun seitsemän vuoden kuluessa opinto-oikeuden alusta lukien.

Koulutusvastuusta luopuminen ei merkitse saksan kielen opetuksen loppumista Itä-Suomen yliopistossa, vaan yliopisto tarjoaa jatkossa saksan kielen opintoja sivuaineopintoina perus- ja aineopintojen tasoilla.

OKM on kehottanut yliopistoja voimakkaampaan työnjakoon. Itä-Suomen ja Turun yliopistojen välillä on sovittu, että Itä-Suomen yliopisto luopuu saksan kielen koulutusvastuustaan ja pitää venäjän kielen koulutusvastuunsa. Vastaavasti Turun yliopisto luopuu slaavilaisten kielten (venäjä) koulutusvastuustaan ja säilyttää saksan kielen koulutusvastuunsa.