Nimitykset, Poliisiammattikorkeakoulu

Marko Viitanen nimitettiin Poliisiammattikorkeakoulun määräaikaiseksi rehtoriksi

1cedURWl

Poliisiammattikorkeakoulun määräaikaiseksi rehtoriksi on nimitetty oikeustieteen tohtori Marko Viitanen 1.10.2016 lukien. Viitanen toimii tällä hetkellä sisäministeriön poliisiosastolla poliisijohtajana. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa sisäministeriön lainsäädäntöjohtajana, Rajavartiolaitoksen esikunnassa, Keskusrikospoliisissa, Poliisiammattikorkeakoulussa ja eri poliisilaitoksilla.

Virkaa haki kaikkiaan 18 henkilöä. Määräaikainen virka tuli hakuun, kun Poliisiammattikorkeakoulun rehtori Kimmo Himberg siirtyi sisäministeriöön projektijohtajaksi 31.5.2017 asti.

Poliisiammattikorkeakoulun rehtorin tehtävänä on muun muassa johtaa ja kehittää Poliisiammattikorkeakoulun toimintaa, vastata poliisialaan liittyvästä koulutus- ja tutkimustoiminnasta ja sen kehittämisestä. Rehtori tekee myös opiskelijavalintaa koskevat päätökset sekä huolehtii oppilaitosyhteistyön ja kansainvälisen yhteistyön kehittämisestä.

Tampereen Hervannassa sijaitseva Poliisiammattikorkeakoulu vastaa Poliisihallituksen alaisuudessa poliisialan ammattikorkeakoulutuksesta, poliisin jatko- ja täydennyskoulutuksesta sekä poliisin peruskoulutuksesta. Poliisiammattikorkeakoulu vastaa myös poliisin valtakunnallisen koulutuksen järjestämisestä sekä tutkimustoiminnasta.